Gmina Goworowo

dziś jest: 25 maja 2020
Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
Wspólne posiedzenie komisji

    Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 19 maja 2020 roku o godz. 9.30 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XV i XVI ze wspólnego posiedzenia komisji.
  3. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

 

wtorek, 12-05-2020, 08:48 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 15
Wyjaśnienia PKW o wyborach 10 maja 2020 r.

poniedziałek, 11-05-2020, 09:19 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 33
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W „ZDALNYCH SZKOŁACH” NA TERENIE GMINY GOWOROWO

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”      

Paulo Coelho

W drugiej połowie kwietnia do wszystkich gminnych szkół trafiły przenośne komputery, które są niezbędnym elementem wsparcia dla właściwego funkcjonowania lokalnego systemu edukacji w czasie zawieszenia zajęć w dotychczasowej formule, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Gmina Goworowo przekazała 61 sztuk przenośnych komputerów wraz z szerokopasmowym internetem dla najbardziej potrzebujących uczniów.

poniedziałek, 11-05-2020, 08:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 95
Życzenia dla pielęgniarek i położnych

Obraz Ирина Ирина z PixabayZ okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w imieniu pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie i jej Filii, składamy serdeczne podziękowania za Wasz profesjonalizm, wrażliwość i nieustanne trwanie przy pacjencie. Życzymy, abyście mogli realizować swoje cele życiowe i marzenia. Aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i pomyślności oraz samych pogodnych dni.

piątek, 08-05-2020, 17:17 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 43
Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 polecam Starostom, Prezydentom Miast, Burmistrzom, Wójtom z terenu województwa mazowieckiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. w:

piątek, 08-05-2020, 17:00 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 497
ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:

  • klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych),
  • studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

piątek, 08-05-2020, 12:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 53
Komunikat PKW

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

 

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

piątek, 08-05-2020, 10:17 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 47
Życzenia dla Bibliotekarzy

Obraz Ylanite Koppens z PixabayZ okazji Dnia Bibliotekarza wszystkim Pracownikom bibliotek składamy najserdeczniejsze życzenia. Wytrwałości w dziele szerzenia czytelnictwa, energii do wypracowania w młodym pokoleniu nawyku obcowania z książką oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Kierownik i Pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czarnowie

piątek, 08-05-2020, 07:18 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 23
Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Obraz Kristine Lejniece z Pixabay„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”
Jan Paweł II

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Bibliotekarzom, którzy spełniają tę zaszczytną misję upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa. Życzymy Państwu uśmiechu na co dzień, satysfakcji z wykonywanej pracy, wspaniałych czytelników oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i radości z wykonywanej pracy.

Życzą
Kierownik i Pracownicy
GBP w Goworowie

piątek, 08-05-2020, 07:06 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 25
Maseczki ochronne rozdane!

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że bezpłatne maseczki dla mieszkańców zostały już rozdane. Cieszymy się, że choć w małym stopniu mogliśmy Państwu pomóc.

Dziękujemy lokalnym organizacjom i prywatnym osobom za pomoc w uszyciu maseczek dla mieszkańców.

czwartek, 07-05-2020, 12:59 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 46
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011