Gmina Goworowo

dziś jest: 20 listopada 2017
Imieniny: Anatola, Rafała, Edmunda
Gortat w Goworowie! Adrian wygrywa SSC!

Fundacja Marcina Gortata MG13 po raz drugi zawitała do Goworowa. To za sprawą zaangażowania w realizację  programu Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko” nauczycielki w szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Doroty Ciskowskiej. Zgłosiła goworowską szkołę oraz szkoły w Kuninie i Pasiekach, i tym sposobem uczniowie znaleźli się w gronie pięćdziesięciu szkół z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko”. Wśród gości z „Gortat Team”, którzy przeprowadzili eliminacje do SSC 2017 był starszy brat naszego koszykarza – Filip. Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko” jest projektem mającym na celu pokazanie dzieciom, że dzięki codziennej gimnastyce, uczęszczaniu na zajęcia sportowe, każde z nich rozwija się sportowo, co w przyszłości może potęgować osiąganie sukcesów i to nie tylko sportowych. Podczas eliminacji, które odbyły się 24 października  w Goworowie, dzieci rywalizowały na specjalnie przygotowanym torze przeszkód na czas i uczniowie z najlepszym wynikiem pojadą na finał do Łodzi. Rozgrywki w Goworowie wyłoniły zwycięzcę. Najlepszy czas na torze uzyskał Adrian Lipka z Goworowa.

 

Gratulujemy i życzymy Adrianowi zdobycia głównej nagrody w SSC 2017 czyli wyjazdu do USA na mecz z udziałem Marcina Gortata.

 

 

 

inf.opr./fot. Agata Majk

niedziela, 29 Październik 2017, 22:26 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 19
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.11.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiary

Projekty budowlane.

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 27 Październik 2017, 15:32 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 24
INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO DLA PODATNIKÓW VAT

piątek, 27 Październik 2017, 11:20 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Pasowanie na ucznia

26 października w Szkole Podstawowej im j. Korczaka w Pasiekach odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej, podczas którego 11 pierwszoklasistów zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów.

Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia. Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło też rodziców i innych zaproszonych przez dzieci gości. Na początku  uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Następnie Dyrektor Szkoły skierował do uczniów ciepłe słowa, witając ich w szeregach szkoły. Podniosłym momentem uroczystości było oczywiście ślubowanie pierwszoklasistów składane w obecności pocztu sztandarowego. Wiele emocji wzbudził także obrzęd pasowania pierwszaków na uczniów. Ceremonii tej dokonał dyrektor A. Grabowski. Dotknięcie ramienia każdego pierwszaka ogromnym ołówkiem wyrażało przyjęcie go do uczniowskiej społeczności. Wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie nowi uczniowie zrobili sobie  zdjęcie  i w radosnym nastroju udali się do swojej sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

piątek, 27 Październik 2017, 11:14 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 21
Szkolny Skills Challenge

dav

Dnia 24.10.2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie: Szkolny Skills Challenge ,,Mierz wysoko” 2017 organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Impreza odbyła się w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie.

Wśród gości z „Gortata Team”, którzy przeprowadzili eliminacje do SCC2017 był brat naszego koszykarza – Filip.

Skills Challenge „Mierz Wysoko” jest projektem mającym na celu pokazanie dzieciom, że dzięki codziennej gimnastyce, uczęszczaniu na zajęcia sportowe, każde z nich rozwija się sportowo, co w przyszłości może potęgować osiąganie sukcesów i to nie tylko sportowych. Do końca listopada dzieci będą rywalizowały na specjalnie przygotowanym torze przeszkód na czas a uczniowie z najlepszym wynikiem pojadą na finał do Łodzi, który odbędzie się w grudniu.
Główną nagrodą SSC2017 jest wyjazd do USA na mecz Marcina Gortata.

piątek, 27 Październik 2017, 08:20 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 24
PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH

środa, 25 Październik 2017, 10:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
WSZYSCY RAZEM W PONIKWI DUŻEJ

Grupa nieformalna „Aktywne Ponikiewianki” zakończyła  spotkaniem podsumowującym realizację projektu FIO Mazowsze Lokalnie 2017. Spotkanie mieszkańców naszej wsi  z przedstawicielami Urzędu Marszałka Województwa, Straży Pożarnej w Ostrołęce i Goworowie, LGD Zaścianek Mazowsza oraz władz Gminy Goworowo odbyło się we wtorek 26 września. Było okazją do zaprezentowania efektów kilku spotkań integrujących mieszkańców Ponikwi Dużej odbytych w ramach projektu. Najmłodsi świetnie bawili się piecząc ciasteczka, tworząc „dzieła życia”. Mieszkańcy  w różnym wieku pod okiem rodzimej dwóch florystyk wykonały piękne bukiety z kwiatów sztucznych i bibuły, które zdobią świetlicę. Inna grupa, pod przewodnictwem wiejskiej poetki – amatorki pokusiła się o napisanie utworu rymowanego o naszej miejscowości i jej mieszkańcach. Na koniec grupa z zawodową ponikiewską kucharką na czele wykonała popisowe dania, którymi częstowała na spotkaniu biesiadnym.

Podsumowujące spotkanie było również okazją do rozmowy o tym czego „Aktywne Ponikiewianki” już dokonały i jakie mają dalsze plany działań, w celu dalszego tworzenia poczucia wspólnoty mieszkańców. Do tej pory prawie wyremontowały świetlicę wiejską, która jednocześnie jest remizą strażacką, uzyskując w ten sposób miejsce do spotkań dla mieszkańców. W ramach projektu FIO Mazowsze Lokalnie zakupiły meble do siedzenia (60 krzeseł). Od Władz Gminy pozyskały inne cenne elementy wyposażenia świetlicy. Ich dalsze plany to doposażenie kuchni, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

 

Projekt realizowaliśmy wspólnie z:

wtorek, 24 Październik 2017, 18:34 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 38
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XL SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 17 października 2017 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Goworowo na którą został zaproszony Komendant Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański. Komendant przedstawił wniosek o dofinansowanie w wysokości 10.625 zł zakupu pojazdu nieoznakowanego SUV dla potrzeb Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji.

Rady Gminy Goworowo udzieliła pomocy finansowej w wysokości 20 tysięcy Gminie Brusy, powiat chojnicki dotkniętej nawałnicą, która przeszła przez teren gminy w miesiącu sierpniu b.r.

Radni utrzymali taryfy za zbiorowe zaopatrzenie ścieków i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie 2017 roku.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 pozostały również na poziomie 2017 r., z wyjątkiem stawki dotyczącej rewitalizacji gruntów oraz stawek pod wodami które wzrosły o 1,90%.

Na sesji podwyższono także opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Stawki w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustalono w wysokości ok. 90% niższe ze względu na możliwość rozprowadzenia internetu w gminie.

Ponadto rada podjęła następujące uchwały w sprawach:

  • określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
  • wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2017-2022”,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Pasiekach,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuninie.

Elżbieta Owczarek

wtorek, 24 Październik 2017, 15:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
LGD informuje o grantach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących wdrażania LSR w szczególności projektów grantowych zaplanowanych do realizacji w przedsięwzięciu : „ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności”.

Termin i miejsce spotkania:

  • 27-10-2017 roku, godz. 13 – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ulica Szkolna 16 a

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 23-10-2017 r. w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie lub pod numerem telefonu 29 767 18 25.

 

inf.opr. Agata Majk

Druk do pobrania – Formularz Zgłoszeniowy

wtorek, 24 Październik 2017, 11:08 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 33
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.10.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – regulamin utrzymania czystości

Załącznik nr 8 – uchwała w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów

Załącznik nr 11 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

 Unieważnienie postępowania

 

poniedziałek, 23 Październik 2017, 16:28 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 24
Strona 4 z 297« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011