Gmina Goworowo

dziś jest: 03 kwietnia 2020
Imieniny: Ryszarda, Antoniego, Pankracego
Komunikat Dyrektora SP im. M. Kopernika w Goworowie

KONTYNUACJA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOWOROWIE ORAZ W JEJ FILII W SZCZAWINIE

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY RODZICE!

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, wyrażającą się m.in. zawieszeniem zajęć w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz w jej Filii w Szczawinie, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników obydwu jednostek informuję, że wprowadzamy ograniczenia organizacyjne związane z prowadzoną rekrutacją w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia wirusem i czynimy to z wielką odpowiedzialnością za zdrowie całej lokalnej społeczności. Proponowane rozwiązania prewencyjne pozwolą Państwu na korzystanie z procesu rekrutacyjnego, według obowiązującego dotychczas harmonogramu, ustalonego przez Wójta Gminy Goworowo. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem wprowadzamy z dniem 19 marca 2020 r. dwie możliwości:
– rekrutacja elektroniczna: Na szkolnej stronie internetowej www.spgoworowo.edu.pl, w zakładce Rekrutacja 2020 dostępne są wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania i wydrukowania. Proszę je wypełnić i w formie skanów lub fotografii przesłać na adres mailowy, uruchomiony do tego celu: rekrutacja@spgoworowo.edu.pl Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Goworowie lub u Pani kierownik Barbary Rutkowskiej w Filii w Szczawinie;
– rekrutacja papierowa: W dalszym ciągu można składać wypełnione dokumenty w formie papierowej, ale w ograniczonym kontakcie z pracownikami jednostek. Zarówno w Szkole Podstawowej w Goworowie, jak i w jej Filii w Szczawinie są przygotowane wydzielone miejsca, gdzie znajdują się stosowne druki do wypełnienia oraz przygotowane specjalne skrzynki (pudełka) do wrzucenia dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym.
Uwaga: W razie potrzeby zachęcam do kontaktu tel.: 29 7614061 lub mailowego: szkola@spgoworowo.edu.pl

Apeluję: Zachowajmy „zdrowy rozsądek”, rygorystycznie przestrzegajmy higieny i zachowajmy stosowny dystans w kontaktach z innymi osobami. Wierzę głęboko, że niebawem zagrożenie minie i wrócimy do pełnej funkcjonalności.

Z wyrazami szacunku i wiosennym pozdrowieniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

czwartek, 19-03-2020, 07:49 | autor: Adam Dąbrowski Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Liczba odsłon: 32
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie powoduje zmian w terminach postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego w Goworowie, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Goworowo.

W w/w placówkach zgodnie z terminami wskazanymi w zarządzeniu Nr 6/2020 Wójta Gminy Goworowo        z dnia 28 stycznia 2020 r. wydawane i przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne.

W dniach 16-20.03.2020 r. dokumentacja rekrutacyjna do Przedszkola Samorządowego w Goworowie wydawana i przyjmowana będzie przez osoby upoważnione przez dyrektora przedszkola w godzinach 8:00-15:00.

Dokumentacja rekrutacyjna do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika        w Goworowie Filii w Szczawinie wydawane będą w godzinach 8:00-12:00.

Z poważaniem

Wójt Gminy Goworowo

środa, 18-03-2020, 14:35 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 48
Odbiór odpadów komunalnych

środa, 18-03-2020, 12:39 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
Zarządzenie Wójta Gminy Goworowo

środa, 18-03-2020, 11:39 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 26
Zawieszenie odczytów wodomierzy

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie pragnie poinformować, że w trosce o zdrowie odbiorców oraz pracowników zakładu z dniem 18.03.2020 r. zawiesza do odwołania odczyty wodomierzy na terenie gminy Goworowo.

Aktualne zużycie wody każdy mieszkaniec oraz przedsiębiorca będzie mógł podać samodzielnie drogą poczty elektronicznej na adres e-mail zgk_goworowo@wp.pl lub telefonicznie pod nr  297614070.

Jednocześnie informujemy, że opłaty za świadczone usługi przyjmowane są w formie  transakcji bezgotówkowych przelewem na konto :  B.S Goworowo 78 8915 0003 0000 0361 2000 0010.

 

Kierownik ZGK

Ryszard Mikulski

środa, 18-03-2020, 10:15 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 27
Zmiana rozkładu KM

wtorek, 17-03-2020, 15:04 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 25
Zarządzenie Wójta Gminy Goworowo

wtorek, 17-03-2020, 10:42 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 27
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

wtorek, 17-03-2020, 10:13 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 33
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego oraz jednostek mu podległych

  Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19 w Polsce, prosimy o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oraz podległych jednostkach do niezbędnego minimum. Sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu, prosimy o załatwianie drogą elektroniczną pod nr 29 764 36 45 lub wysyłając korespondencję elektroniczną: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Także ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Wydział Komunikacji i Drogownictwa, znajdujący się  przy ul. A.E  Fieldorfa „Nila” 15 do odwołania zmienia sposób przyjmowania interesantów.

Od poniedziałku 16 marca  przyjmowane będą wyłącznie osoby, które umówiły się na wizytę poprzez system rejestracji elektronicznej: https://bezkolejki.eu/spostroleka/ .

Osoby te prosimy o przyjście do urzędu i pobranie numerka z biletomatu nie wcześniej niż na 15 minut przed umówioną wizytą. Jednocześnie prosimy o pozostanie w korytarzu głównym budynku i oczekiwanie w tym miejscu na wezwanie pracownika wydziału.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 29 764 32 43 bądź pocztą elektroniczną: komunikacja@powiatostrolecki.pl

Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami mieszczący się przy ul. A.E Fieldorfa „Nila” 15 również zmienia sposób przyjmowania interesantów. Interesanci proszeni są o umówienie się na wizytę  telefonicznie. Prosimy o przychodzenie wyłącznie na wyznaczoną godzinę i zaczekanie na pracownika wydziału na korytarzu głównym budynku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie również apeluje o ograniczenie wizyt klientów – również w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce do niezbędnego minimum. Sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu, prosimy kierować drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wstrzymane, do odwołania, zostały  wyjazdy pracowników w teren, do miejsc zamieszkania rodzin zastępczych, czy rodziców biologicznych.  Placówki wsparcia dziennego tj. Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” na okres od 12 marca  do  25 marca zawiesiły działalność, osoby niepełnosprawne w tym okresie nie korzystają z usług i wsparcia placówek.

Od poniedziałku 16 marca Powiatowy Urząd Pracy nie będzie przyjmował interesantów. Informuje o możliwości dokonania rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w formie elektronicznej (www.praca.gov.pl) – bez konieczności wizyty w Urzędzie. W sprawach pilnych PUP zachęca do kontaktu telefonicznego: tel. (29) 760 33 77; 760 43 83; 760 45 62
fax. (29) 760 43 83 w.207 lub poprzez pocztę elektroniczną: e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl

Prosimy o wyrozumiałość. Dbajmy o zdrowie swoje i innych.

wtorek, 17-03-2020, 09:05 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 27

poniedziałek, 16-03-2020, 16:19 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 29
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011