Gmina Goworowo

dziś jest: 19 sierpnia 2019
Imieniny: Bolesława, Juliana, Jana
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Termin szkolenia: 28 lutego 2019 r.

Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjno – Konferencyjne, Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11,09-100 Płońsk,

Rozpoczęcie o godz. 9:00.

 

Do pobrania:

tematyka szkolenia

 

czwartek, 14 Luty 2019, 10:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 169
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 3. Analiza dochodów i wydatków poniesionych w latach 2010-2017 na działalność Ośrodka

Edukacji Regionalnej w Lipiance.

 1. Informacja w sprawie wzrostu cen ścieków.
 2. Przedstawienie kalkulacji stawek za odbiór odpadów.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

 Monika Dzierzgowska

wtorek, 12 Luty 2019, 14:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 202
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 1200  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.
 3. Omówienie oferty  zajęć organizowanych podczas ferii w poszczególnych placówkach oświatowych, GOKSiR i Gminnej Bibliotece Publicznej.
 4. Analiza kosztów poszczególnych placówek oświatowych , w tym filii w Szczawinie
 5. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 6. Sprawy bieżące.

                                                                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                      Justyna Kępa

wtorek, 12 Luty 2019, 14:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 200
Zebranie dotyczące wyborów sołtysa w miejscowości Pasieki

Goworowo, 12.02.2019r.

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Pasieki zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pasieki, które odbędzie się w dniu 21 luty 2019r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach  o godz. 1700.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo Pana Antoniego Mulawkę.

Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Zaopiniowanie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Po zebraniu wiejskim odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy WEDA zamierzającymi rozpocząć działalność gospodarczą w miejscowości Pasieki.

 

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

 

 

wtorek, 12 Luty 2019, 14:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 231
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Gminy Goworowo przypomina, o złożeniu w dniach 01.02.2019 do 28.02.2019 roku wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r do 31 stycznia 2019r,  oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 8 w godzinach pracy Urzędu tj.

W poniedziałki od 7.00 do 16.30,

Wtorek – piątek od 7.30 do 15.30

poniedziałek, 11 Luty 2019, 00:01 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 228
Pierwszy mecz kontrolny – Orz Goworowo

Korona II Ostrołęka – Orz Goworowo 3:5 (Zięba , Gęsich T, Godlewski, Szwed)
Orz:
Brzozowski Mariusz – Brzozowski Mateusz, Majkowski Daniel, Bukowski Łukasz, Dziełak Bartosz, Gołębiewski Mateusz, Koziatek Paweł, Zięba Jakub, Godlewski Sebastian, Bałazy Bartłomiej, Szwed Kacper oraz Gruz Michał, Głogowski Mikołaj, Chełchowski Marek, Gąsiorowski Sylwester, Książek Przemysław, Gęsich Tomasz.

niedziela, 10 Luty 2019, 12:58 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 167
Informacja dotycząca podatku od środków transportowych.

Urząd Gminy Goworowo przypomina że, osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :

1) corocznie składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany  rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego , lub zmianę miejsca zamieszkania , lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

3)   wpłacić  bez wezwania do dnia 15 lutego 2019 roku I ratę podatku od środków transportowych.

W  2019 roku  obowiązują stawki podatku  z roku 2018 uchwalone  uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr XXVII/166/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo, ogłoszone  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  w  2016 r. poz. 11005.

do pobrania:

DT-1

DT-1/A

 

piątek, 08 Luty 2019, 15:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 206
Turniej w siatkówkę dla wszystkich

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza sportowców i publiczność do udziału w turnieju siatkówki.

Możesz zgłosić swoją drużynę w dniu turnieju. Drużyna może składać się z dziewcząt i chłopców. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: open oraz szkoła podstawowa/gimnazjum.

9 lutego, godz. 9.30

Nagrody w turnieju sfinansował Powiat Ostrołęcki.

Do zobaczenia na hali sportowej w Zespole Szkół Powiatowej w Goworowie.

 

Informacje: GOKSiR w Goworowie, tel. 29 76 15 246

 

piątek, 08 Luty 2019, 14:47 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 235
Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Kogo zapraszamy?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

Co oferujemy?

 • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).
 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu – warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis

Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl tel. 607859482.

czwartek, 07 Luty 2019, 15:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Spotkanie w sprawie odbioru odpadów

czwartek, 07 Luty 2019, 15:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 180
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011