Gmina Goworowo

dziś jest: 04 sierpnia 2020
Imieniny: Dominika, Protazego, Jana
Komunikat

komunikat

wtorek, 30-04-2013, 15:04 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1052
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót na remont Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance.

1. Lokalizacja budynku, dane techniczne ogólne:
– działka o nr ewid. 266 obręb ewid. Lipianka, gm. Goworowo,
– wymiary budynku 32,34 m x 16,30 m,
– w części podpiwniczony, 2 kondygnacyjny,
2. Przewidywany zakres prac do ujęcia w projekcie:
a) na piętrze: remont 3 łazienek, wymiana podłogi w 4 pomieszczeniach, obniżenie sufitu + malowanie ścian w jednym pomieszczeniu;
b) na klatkach schodowych wymiana poręczy, malowanie ścian i sufitu, położenie lamperii;
c) na parterze: wymiana podłogi w 4 pomieszczeniach, malowanie ścian i sufitu w 4 pomieszczeniach, odgrzybienie, osuszenie i sprawdzenie izolacji w 1 sali, obudowanie rur na korytarzu i w 1 sali;
d) na zewnątrz: docieplenie i malowanie ścian, wymiana parapetów zewnętrznych, montaż podbitki dachowej, instalacja próżniowego kolektora słonecznego, rozbudowa wejścia do budynku, odprowadzenie i zagospodarowanie wody opadowej z rynien, utwardzenie terenu wokół budynku ze wschodniej strony, oświetlenie terenu (parkowe), blaszane zaplecze na podbudowie betonowej.

W terminie do 3 tygodni od podpisania umowy wykonawca zaprezentuje wstępną koncepcję projektu do zaopiniowania.

Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 08.05.2013 do godz. 14:00 roku w kancelarii Urzędu Gminy Goworowo pok. 23, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
Termin wykonania kompletnego opracowania wraz z wszelkimi uzgodnieniami organów zewnętrznych (na koszt wykonawcy) ustala się do dnia 28.06.2013 roku.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela:
Kierownik GOKSiR w Goworowie – Barbara Kuczyńska, tel. (29) 761 52 46
Referent Urzędu Gminy Goworowo – Kamil Jadacki, pokój 17, tel. (29) 769 37 26

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 30-04-2013, 14:38 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1088

 

                                 INFORMACJA WÓJTA GMINY GOWOROWO

       W SPRAWIE DNIA WOLNEGO OD PRACY

 

 

Uprzejmie informuję, iż dzień 02 maja 2013 r. (czwartek) został ustalony

dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy.


W związku z powyższym w dniu 02 maja 2013 r. Urząd będzie nieczynny.

Odpracowanie dnia wolnego nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2013 r. (sobota).

  WÓJT GMINY

                                                                                                                           Małgorzata Maria Kulesza

 

wtorek, 30-04-2013, 12:56 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 916
I N F O R M A C J A

        Informuję, że w dniach 01.05 – 05.05. 2013 r. w przypadku sporządzenia aktu zgonu osoby zmarłej  na terenie gminy Goworowo proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem urzędu Anną Turkiewicz (29) 76-14-087 lub osobiście Pokrzywnica 80/2 gm. Goworowo.

 

                                                                    Wójt Gminy

                                                               Małgorzata Kulesza

wtorek, 30-04-2013, 12:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1007

 

pasek-mazowsze 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

dla średnich przedsiębiorstw

w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

wtorek, 30-04-2013, 12:53 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 929
Zaproszenie

zaproszenie natura 2000

poniedziałek, 29-04-2013, 13:11 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1193
OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Goworowo wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce wzorem lat ubiegłych zapraszają Państwa do wzięcia udziału w akcji „ Szybki PIT”.

  W ramach tej akcji w siedzibie Urzędu Gminy, w każdy poniedziałek począwszy od 18 marca 2013r. do 29 kwietnia 2013r. w godz. 12ºº  – 17ºº, w pokoju nr 15 ( I piętro) pracownik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce będzie przyjmował od mieszkańców Gminy Goworowo zeznania podatkowe za 2012 rok.

Celem ułatwienia Państwu prawidłowego rozliczenia będą wydawane właściwe formularze i objaśnienia do nich.

Pracownik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce będzie:

 • przyjmował zeznania podatkowe za 2012 rok,
 • udzielał wskazówek i pomocy w wypełnianiu deklaracji,
 • informował o sposobach i możliwościach skorzystania z ulg, odliczeń oraz przekazania 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego.

Przy jego pomocy będzie też możliwość złożenia zeznania podatkowego przez internet – w tym celu należy zabrać ze sobą zeznanie za 2011 rok lub informację o przychodach z tego roku, gdyż stanowi ona elektroniczny podpis zeznania.

Uprzejmie zapraszamy do skorzystania z okazji złożenia zeznania podatkowego za 2012 rok drogą elektroniczną przy użyciu systemu e-Deklaracje, który pomaga w wypełnieniu i ułatwia składanie formularzy podatkowych.

Informujemy, że na portalu www.szybkipit.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania.

 

                                                                  Małgorzata Kulesza – Wójt Gminy

 

 

poniedziałek, 29-04-2013, 07:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1058
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

W dniu  6 maja 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2012 r.
 3. Informacja o inwestycjach realizowanych w 2012 r.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                        Arkadiusz Miłek

piątek, 26-04-2013, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1071
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY

W dniu 6 maja 2013 r. o godz. 14.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżety Gminy Goworowo za 2012 r. w zakresie oświaty, kultury i zdrowia.
 3. Sport w gminie – informacja o działalności stowarzyszeń i klubów sportowych oraz formach dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 r. – rodzaj ich wykorzystania
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                            Agata Majk

piątek, 26-04-2013, 15:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1168
NIE WYPALAJ TRAW

wypalanie traw

czwartek, 25-04-2013, 07:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1031
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011