Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2020
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOWOROWO

w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391.), na gminy nałożono obowiązek przygotowania oraz wdrożenia zmian dotyczących gospodarowania odpadami. Zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy, od 1 lipca 2013r. na terenie Gminy Goworowo, zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami, który obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Jak będzie działał nowy system:

środa, 30-01-2013, 09:39 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1297
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życio, lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 9la ustaiuy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński

środa, 30-01-2013, 09:15 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 841
Podsumowanie Roku Korczakowskiego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 24 stycznia br. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie działań podjętych w ramach obchodów ROKU KORCZAKOWSKIEGO.

Pierwszym punktem programu było przypomnienie przez uczniów klasy V i VI najważniejszych faktów z życia i twórczości Janusza Korczaka. Następnie dzieci z klasy III przedstawiły scenkę z „Króla Maciusia I”.

poniedziałek, 28-01-2013, 18:59 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1370
Kunin – Święto Babci i Dziadka.

Mieć babcię to szczęście. Mieć babcię i dziadka to szczęście podwójne! Ich obecność jest nie do przecenienia w życiu rodziny.  Oni  mają znacznie więcej czasu i cierpliwości niż zapracowani rodzice.

Babcia najszybciej potrafi dostrzec smutek w oczach dziecka albo jego złe samopoczucie. Niesie pomoc w każdej sytuacji, przytuli, pocałuje. Obecność babci zwiększa poczucie bezpieczeństwa, sprzyja powstawaniu atmosfery spokoju i pogody.

Dziadek poszerza świat dziecka o przeszłość. Potrafi opowiadać niezwykłe historie rodzinne, a wnukowie chętnie go  słuchają. To on często zabiera wnuki na spacer, uczy majsterkowania i innych drobnych robótek. Daje im poczucie bezwarunkowej miłości.

poniedziałek, 28-01-2013, 17:45 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1590
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Temat posiedzenia:

  1. Omówienie projektów uchwał na sesję.

 

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                          Karolina Łazicka

poniedziałek, 28-01-2013, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1092
Zawiadomienie o zbiórce sprzętu elektronicznego

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy, w trosce o Nasze środowisko jak  i najbliższe otoczenie oraz realizując wspólny obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, Urząd Gminy w Goworowie organizuje ponownie zbiórkę odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka w/w odpadów odbędzie się w dniach 28-29.01.2013 roku  w godz. 8.00 – 14.00

Wyznaczone zostały n/w miejsca do składowania odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1) Teren Szkoły Podstawowej w Kuninie, Pasiekach
2) Filia Biblioteki Gminnej w Żabinie,
3) Teren Środowiskowego Domu Samopomocy  w  Czarnowie
4) Teren Ośrodka Edukacji Regionalnej  w  Lipiance
5) Teren Zakładu Gospodarki Komunalnej  w  Goworowie, ul. Szkolna 16 a.

Uwaga:
W/w zbiórka odbywać się będzie wyłącznie jednorazowo tylko  w wyznaczonych dniach i w wyznaczonych godzinach.

 

poniedziałek, 28-01-2013, 08:00 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1632
Ferie w Pasiekach

ferie2013b

niedziela, 27-01-2013, 10:08 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1131
Ferie zimowe z biblioteką

image002Nie masz pomysłu na ferie zimowe?
Chcesz je spędzić twórczo i kreatywnie?
Odwiedź GBP w Goworowie, FB w Pasiekach,FB w Kuninie, FB w Żabinie.
Tegoroczne ferie w naszych placówkach spędzimy bardzo aktywnie. Naszym najmłodszym czytelnikom proponujemy nie lada atrakcje.

ZAPRASZAMY

piątek, 25-01-2013, 20:30 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1078
Program ferii z GOKSiR

program ferii

piątek, 25-01-2013, 20:28 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1191
Otwarty turniej tenisa stołowego

ott

piątek, 25-01-2013, 20:26 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1177
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011