Gmina Goworowo

dziś jest: 07 sierpnia 2020
Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata
WESOŁEGO ALLELUJA

życzenia na gminę

sobota, 30-03-2013, 14:37 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 923
W dolinie Orza – Bezpłatny Biuletyn Gminy Goworowo – numer 9

Numer 9. – 03.2013 r.

biletyn 01.2013

piątek, 29-03-2013, 13:46 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1211
Kunin – Wielkanoc 2013

Dyrekcja, rada pedagogiczna, pracownicy obsługi,

 

społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Kuninie

 

składają najserdeczniejsze  życzenia

 z  okazji  Świąt  Wielkanocnych.

 

 

kartaw5

czwartek, 28-03-2013, 22:46 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1364
Wielkanoc 2013

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzy Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Społeczność Uczniowska

Szkoły Podstawowej w Pasiekach

wielkanoc.gif

czwartek, 28-03-2013, 13:33 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1212
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ,kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na :

 „ Przystosowanie istniejącego budynku magazynowo-garażowego

i terenu na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

w miejscowości Goworowo przy ul. Szkolnej 16a, gm. . Goworowo .

1. Lokalizacja ;

     – działka o nr ewid.  685/2 i 685/4  w obrębie  Goworowo , gm. Goworowo,

 2. Zakres opracowania;

–  wykonanie dokumentacji na adaptację istniejącego budynku i terenu   z wydzieleniem boksów  na poszczególne rodzaje odpadów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami,…,  ,

– zagospodarowanie terenu,

 3. Inwestor jest w posiadaniu map do celów projektowych, wypisu i wyrysu  z planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Jesteśmy na etapie przygotowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Termin  wykonania  kompletnego w/w opracowania ustala się do dnia  10.05.2013 roku.

Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 08.04.2013 rok  w sekretariacie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

 Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela;  insp.d/s inwestycji,   budownictwa i drogownictwa w tut. Urzędzie pok. nr 11, tel 29 7614043 .

Wójt  Gminy  Goworowo

Małgorzata  Maria Kulesza

czwartek, 28-03-2013, 12:10 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1346
Kunin – Gminny konkurs plastyczny na „KARTĘ WIELKANOCNĄ”

Niedługo Święta Wielkanocne. Obecnie coraz częściej spotykane jest wysyłanie sobie życzeń świątecznych przez Internet czy sms, bo tak szybciej, łatwiej i  taniej.

Pisanie kartek nie jest żadnym obowiązkiem lecz dobrym obyczajem. Prawie 200-tu letnią tradycję przypisuje się Anglikowi Johnemu Horsley, który w 1846 roku zaprojektował pięćdziesiąt pierwszych pocztówek. Udało mu się zarazić innych swoim pomysłem i sprawić, że wysyłanie życzeń świątecznych stało się niezwykłym zwyczajem. I przecież kartkę zawsze można przechować na pamiątkę …

czwartek, 28-03-2013, 09:17 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 2355
Kunin – Pierwszy Dzień Wiosny.

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego pierwszy dzień wiosny jest bardzo wyczekiwany przez wszystkich ludzi, zwłaszcza w tym roku, kiedy za oknem zima… zima… i zima.

Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza oraz umiarkowaną ilością opadów atmosferycznych. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście, np. na Mazowszu najwcześniej około 24 marca, a najpóźniej w ostatniej dekadzie kwietnia.

czwartek, 28-03-2013, 09:04 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1749
Wielkopostne przedstawienie w wykonaniu uczniów ZS Nr 1 w Goworowie

Po zakończonym posiedzeniu XXXIII Sesji Rady Gminy Goworowo, zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu Wielkanocnym. Uroczystość uświetnili swym występem uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie, prezentując wielkopostne przestawienie, oprawione śpiewem chóru. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, oraz materiału wideo z tego wydarzenia.
[embedplusvideo height=”402″ width=”500″ standard=”http://www.youtube.com/v/nhkquloUN6g?fs=1″ vars=”ytid=nhkquloUN6g&width=500&height=402&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6238″ /]

środa, 27-03-2013, 14:49 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1559

 

 pasek-mazowsze

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI

Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2 Turystyka

w zakresie:

dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów[1].

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/2/2013, przeznaczona jest kwota:

3 000 000 EUR[2]

środa, 27-03-2013, 10:48 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 970

 pasek-mazowsze

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI

Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2 Turystyka

w zakresie:

dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów[1].

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/1/2013, przeznaczona jest kwota:

2 000 000 EUR[2]

środa, 27-03-2013, 10:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1087
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011