Gmina Goworowo

dziś jest: 21 października 2019
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
VII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 29 marca 2019 r. zwołuję VII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • w sprawie przyjęcia ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia 1 września 2019r.
 1. Przedstawienie sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Goworowo za rok 2018.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. określenia wzoru deklaracji
załącznik numer 2 do projektu uchwały.

projekt uchw. w spr. ustalenia sieci szkół

projekt uchw. w spr. wyboru metody i ustalenia opłaty za gosp. odp. kom

projekt uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dot. przedm. ZGK

 

czwartek, 21 Marzec 2019, 15:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 257
Bezpłatne operacje zaćmy

czwartek, 21 Marzec 2019, 08:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 221
Przedszkolaki u fryzjera
środa, 20 Marzec 2019, 12:26 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 259
Przedszkolaki poznają zawód piekarza – wycieczka do piekarni

 

środa, 20 Marzec 2019, 12:23 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 226
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Grodzisk zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Grodzisk, które odbędzie się w dniu 31 marca 2019r. u sołtysa wsi Pana Tadeusza Iwańskiego o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

środa, 20 Marzec 2019, 12:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 226
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Brzeźno zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Brzeźno, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019r. w świetlicy wiejskiej o godz. 1530.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

 Piotr Kosiorek

środa, 20 Marzec 2019, 12:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 213
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Józefowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Józefowo, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019r w domu u Pana Czesława Duninowskiego – sołtysa wsi o godz. 1545.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

wtorek, 19 Marzec 2019, 11:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 221
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Kobylin zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kobylin, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019r. w budynku świetlicy wiejskiej o godz. 1700.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

wtorek, 19 Marzec 2019, 11:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 276
Gmina Goworowo beneficjentem konkursu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Miło nam poinformować, że w dniu 18.03.2019r. w Warszawie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie w którym wziął udział m.in. Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek oraz Kierownik Referatu Finansów – Teresa Orłowska.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, które są beneficjentami konkursu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w których to gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Gmina Goworowo otrzymała dofinansowanie na projekt pt. „Przebudowa budynku świetlicy w Goworowie”.
Kwota dofinansowania to: 499.990 zł.


(na zdjęciu Marszałek Adam Struzik, członek zarządu Janina Ewa Orzełowska i przedstawiciele gminy Goworowo z wójtem Piotrem Kosiorkiem na czele, fot. Michał Słaby, żródło: mazovia.pl)

Więcej informacji o spotkaniu na stronie: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7111,ponad-8-mln-zl-na-inwestycje-w-obiekty-pelniace-funkcje-kulturalne.html

wtorek, 19 Marzec 2019, 09:35 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 211
Zapisy na zajęcia z Ju Jitsu i samoobrony

Ruszają zajęcia z ju jitsu dla różnych grup wiekowych. Już w ten czwartek rozpoczyna grupa 16+ i OPEN.  Zajęcia wzbogacone są o elementy MMA.
Wszystkie treningi prowadzi Wojciech Dudkowski -trener, prezes klubu Gladiator Ostrołęka.

Zapraszamy.

Zapisy w GOKSiR w Goworowie lub telefonicznie pod nr tel.29 761 5 246

Ilość miejsc ograniczona. W załączonym plakacie szczegółowy harmonogram zajęć dla każdej grupy.

wtorek, 19 Marzec 2019, 09:30 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 325
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011