Gmina Goworowo

dziś jest: 04 sierpnia 2020
Imieniny: Dominika, Protazego, Jana
Ogłoszenie o wprowadzeniu stopni alarmowych na terenie RP

Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.

Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

– informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;

– informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.);

– informowanie służb o zastanawiająco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych.

Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

środa, 22-01-2020, 15:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 160
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów NR I/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj.

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Zadania możliwe do realizacji w ramach projektu grantowego:

środa, 22-01-2020, 13:12 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 186
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim”

Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej

wtorek, 21-01-2020, 15:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 180
Informacja dla hodowców drobiu

informacja dla hodowców drobiu 

wtorek, 21-01-2020, 13:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 171
Pamiętajmy o Babci i Dziadku!

wtorek, 21-01-2020, 11:59 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 265
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do udziału w dialogu technicznym, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ankieta odnośnie przedsięwzięcia

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Opis Przedsięwzięcia

Regulamin dialogu technicznego

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Pismo do uczestników postępowania

Protokół z dialogu technicznego

 

poniedziałek, 20-01-2020, 15:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 487
Halowy turniej piłki nożnej

 

20 stycznia w Szkole Podstawowej w Goworowie odbył się międzyszkolny turniej halowej piłki nożnej.

Do rozgrywek zgłosiły się drużyny ze szkół: SP w Goworowie, SP w Pasiekach, SP w Kuninie. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI, kl. VII-VIII z podziałem na chłopców i dziewczęta.

 

 

W kategorii (chłopcy) klas IV-VI:

I miejsce: drużyna ze SP w Goworowie

II miejsce: drużyna ze SP w Pasiekach

W kategorii (chłopcy) klas VII-VIII:

I miejsce : drużyna ze SP w Goworowie

II miejsce: drużyna ze SP w Kuninie

III miejsce: drużyna ze SP w Pasiekach

W kategorii dziewcząt rozegrano jeden mecz.

I miejsce dziewczęta z kl. VII-VIII SP w Goworowie

II miejsce dziewczęta z kl. IV-VI SP w Goworowie

Celem turnieju było: integracja szkół poprzez sport, promocja i popularyzacja halowej piłki nożnej, promowanie sportu wg zasad Fair Play oraz zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Organizatorem wydarzenia sportowego byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Szkoła Podstawowa w Goworowie.

S.W

poniedziałek, 20-01-2020, 15:02 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 248
Ferie zimowe z GOKSiR

 

Jeśli nie macie Państwo  pomysłu jak atrakcyjnie wypełnić dziecku wolny czas ferii zimowych, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do skorzystania z przygotowanej oferty. Znajdziecie w niej wycieczki, interesujące warsztaty podczas których dzieci będą się dobrze i twórczo bawić.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej goksirgoworowo.pl oraz profilu na Facebooku.

 

poniedziałek, 20-01-2020, 10:07 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 341
Informacje o spotkaniu dla osób fizycznych, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

Ogłoszenie o spotkaniu oraz formularze zgłoszeniowe opublikowano pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-fundusze-europejskie-na-zalozenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

poniedziałek, 20-01-2020, 09:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 179
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.1.2020

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie na lata 2020 – 2021”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

piątek, 17-01-2020, 13:50 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 227
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011