Gmina Goworowo

dziś jest: 02 czerwca 2020
Imieniny: Erazma, Marianny, Marzanny
ZAPROSZENIE NA XXII SESJE RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 03 sierpnia 2012 r. zwołałam XXII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie analizatora wydechu kierownikowi Posterunku Policji w Goworowie.
 5. Podziękowanie Państwu: Magdalenie i Patrickowi Meuwissen,  Murielle i Guy Laclaire za promowanie naszej Gminy poza granicami kraju.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.

b)      zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego ,

d)      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”,

e)      wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma 2012 rok.

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad XXII Sesji.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

wtorek, 24-07-2012, 15:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1048
KONKURS
                                                                                  Człowiek – najlepsza inwestycja 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

poniedziałek, 23-07-2012, 17:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1101
„Europa w moim regionie”

Jeśli zauważyłeś w swoim regionie lub w innym europejskim miejscu inwestycję zrealizowaną dzięki wsparciu z unijnych funduszy regionalnych – zrób jej zdjęcie i weź udział w konkursie fotograficznym „Europa w moim regionie”. Do wygrania jest 1000 Euro oraz wycieczka do Brukseli dla dwóch osób. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska.

Konkurs prowadzony jest na stronie Komisji Europejskiej na Facebooku. Oglądając i oceniając nadsyłane zdjęcia, mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli poznać inwestycje realizowane z unijnych funduszy regionalnych w całej Europie. To ogromna szansa na promocję naszego regionu!

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zrobić zdjęcie inwestycji zawierające dowód finansowania z unijnych funduszy regionalnych (np. billboard, znak, tablica itp., z flagą UE oraz informacją o finansowaniu)i zamieścić je na stronie Europe in my region na Facebooku. Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:

 • „Mój projekt”, skierowanej do organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych Unii Europejskiej (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności);
 • „Naoczny świadek”, skierowanej do wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, którzy zauważyli jakiś projekt w swoim regionie lub podczas zwiedzania innych miejsc.

W każdej z kategorii zostanie wybranych dwóch zwycięzców. Pierwszego wybiorą użytkownicy portalu, drugiego – spośród najpopularniejszych zgłoszeń – wyłoni specjalne jury. Zdjęcia będą oceniane pod względem jakości estetycznej, kreatywności i związków z polityką regionalną UE.

Więcej informacji na koncie @EU_Regional na Twitterze oraz na stronie KE na Facebookuhttps://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573

 

piątek, 20-07-2012, 13:19 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1054
OSTRZEŻENIE Nr 74

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 19.07.2012 do godz. 23:00 dnia 19.07.2012

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, lokalnie  do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 70 km/h do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Dyżurny synoptyk: Jakub Gawron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

czwartek, 19-07-2012, 15:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 960
KONKURS KREATYWNY o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych pt. „KONKURS KREATYWNY o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. Konkurs realizowany jest w ramach Biuletynu RPO WM 2007-2013 „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza”.

czwartek, 19-07-2012, 10:06 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1212
DOFINANSOWANIE DO PROJEKTÓW
                                                                                  Człowiek – najlepsza inwestycja 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe

czwartek, 19-07-2012, 09:51 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 973
Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przypomina o obowiązku przekazywania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju.

Komunikat

Informacja- druk do pobrania

wtorek, 17-07-2012, 15:15 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 927
NOC Z GWIAZDAMI POD GWIAZDAMI SZARŁAT 2012

piątek, 13-07-2012, 09:22 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1446
APEL KRUS

piątek, 13-07-2012, 08:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1116
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH w GMINIE GOWOROWO w 2012 roku

                        Pani Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza oraz Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo Karolina Łazicka zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Goworowo oraz sąsiednich gmin do czynnego udziału w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Urząd Gminy oraz podległe jednostki tj. GBP, GOPS oraz GOKSiR w 2012 roku.

piątek, 13-07-2012, 07:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2247
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011