Gmina Goworowo

dziś jest: 12 sierpnia 2020
Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii
ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY

W dniu 16 października 2012 r. o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.,

b)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

c)     rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goworowo.

6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.
7.Interpelacje, wnioski i zapytania.
8.Zakończenie obrad XXIV Sesji.

 

                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                     Karolina Łazicka

czwartek, 04-10-2012, 11:09 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1162
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ,kosztorysu inwestorskiego  i nakładczego na „ Przebudowę budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej”  w msc. Żabin  gm. Goworowo .

czwartek, 04-10-2012, 09:15 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1492
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu termomodernizacji ,kosztorysu inwestorskiego  i nakładczego na „ Termomodernizacje budynku domu nauczyciela w Czarnowie” gm. Goworowo .

czwartek, 04-10-2012, 09:05 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1434
„Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne Seniorów” – konkurs

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, wraz z współorganizatorami zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.

Celem konkursu jest umożliwienie seniorom pełnego korzystania z istniejących form aktywności kulturalnej poprzez organizowanie i udział w konkursach, przeglądach twórczości oraz ożywienie działalności klubów seniora, Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Mazowsza.

 

 

wtorek, 02-10-2012, 11:31 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1439
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goworowo na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Goworowo na 2013  r.w kwocie  60.000,00 zł.

wtorek, 02-10-2012, 08:30 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1384
Kunin – Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. W tradycjach indiańskich szacunek oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd.

poniedziałek, 01-10-2012, 17:32 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1671
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Wójt Gminy Goworowo ogłasza konkurs na stanowisko: Animator sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Goworowie.

Do pobrania pełna treść ogłoszenia

poniedziałek, 01-10-2012, 16:48 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1285
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 2 października 2012 r. o godz. 12.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji .

Temat posiedzenia:

  1. Omówienie i wprowadzenie zmian w Statucie Gminy i Statutach Sołectwa.
  2. Omówienie i ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie odprowadzania ścieków na 2013 r.
  3. Omówienie i ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
  4. Sprawy różne.

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                           Karolina Łazicka

poniedziałek, 01-10-2012, 14:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 971
Regionalna kuźnia zawodów – fryzjer

piątek, 28-09-2012, 17:10 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1428
INFORMACJA

            Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zachęca do korzystania z usług Centrum „Zielona Linia” wszystkie osoby szukające informacji na temat instrumentów i świadczeń urzędów pracy, a także informacji o ofertach pracy , szkoleniach, itp.

 

Osoba do kontaktu:

Bogdan Krzywicki

e-mail: b.krzywicki@zielona linia.gov.pl

tel:85 7481621

 

piątek, 28-09-2012, 15:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 976
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011