Gmina Goworowo

dziś jest: 04 lipca 2020
Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
Znowu są wakacje! Mamy dla Was atrakcje!

czwartek, 21-06-2012, 12:24 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 999
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach

Wójt Gminy Goworowo dnia 20 czerwca 2012r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach, Pasieki, ul. Szkolna 2, 07-440 Goworowo, dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
Do pobrania pełna treść Zarządzenia nr 33/2012 wraz z ogłoszeniem o konkursie.

środa, 20-06-2012, 17:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1122
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/6/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja szkolnego placu zabaw
w Pasiekach”

Do pobrania komplet materiałów
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ II
Wyjaśnienia do SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19-06-2012, 14:09 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1304
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/5/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja szkolnego placu zabaw
w Kuninie”

Do pobrania komplet materiałów
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ II
Wyjaśnienia do SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19-06-2012, 14:04 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1186
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Goworowo

wtorek, 19-06-2012, 12:11 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1351
Praca dla Asystenta Rodziny!

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze ASYSTENTA RODZINY, które mają doświadczenie w pracy z rodziną i chcą podjąć się tego zadania.

ASYSTENTEM RODZINY MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA POSIADA:

piątek, 15-06-2012, 15:47 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 1270
ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

 

W dniu 26 czerwca 2012  r. o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie  odbędzie się XX Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
  5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2011 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Goworowo za 2011 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury sportu i Rekreacji w Goworowie za 2011rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2011 rok,

c)  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r,

d) uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo,

e) zasad określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów.

f)  zarządzenia wyborów sołtysa

g)  zarządzenia wyborów sołtysa

h) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

i) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

j) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS.

  1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  4. Zakończenie obrad IX Sesji.

 

                                                                                                Przewodnicząca Rady

                                                                                                   Karolina Łazicka

 

 

 

piątek, 15-06-2012, 11:53 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1115
Zaproszenie na spotkanie promocyjne.

Zapraszamy na spotkanie promocyjne projektu „Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza”, które odbędzie się w dniu 15-06-2012 r. (piątek)
o godz. 18:30 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Goworowie.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce PPOR Zdzisław Kochanowicz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin:

Czerwin,

   Goworowo,

Troszyn,

                                                             Rzekuń.

Podczas spotkania można będzie zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie oraz uzyskać szczegółowe informacje.

czwartek, 14-06-2012, 10:45 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 968
I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie

Niespodziewany telefon, krótka rozmowa, szybka decyzja, dwa dni intensywnej, ale przyjemnej lektury i tak uczniowie klas IV–VI wzięli udział w I Gminnym Konkursie Wiedzy o Sporcie. Celem konkursu było popularyzowanie, propagowanie, upowszechnianie wiedzy o sporcie w zakresie historii polskiego sportu, osiągnięć polskich sportowców. Również aktywizowanie uczniów do zagłębiania wiedzy o sporcie. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie i nauczyciela wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie. Przebieg konkursu był dwuetapowy: I etap – eliminacje wewnątrzszkolne, II etap – eliminacje międzyszkolne, przeprowadzone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie. Po podliczeniu punktów okazało się, iż zwycięsko z rywalizacji wyszli reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.

czwartek, 14-06-2012, 09:14 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 1263
ZAPROSZENIE

              

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe na

„XIX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym” w Szepietowie.

               Na wystawie będzie można również obejrzeć maszyny rolnicze.

Wyjazd autokarem odbędzie się 23.06.2012 (sobota)

Koszt wyjazdu uzależniony będzie od ilości uczestników.

Informacje i zapisy pod numerem tel. 297600369- osoba do kontaktu Iwona Białobrzeska

środa, 13-06-2012, 09:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 938
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011