Gmina Goworowo

dziś jest: 24 września 2020
Imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana
Kunin – Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. W tradycjach indiańskich szacunek oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd.

poniedziałek, 01-10-2012, 17:32 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1717
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Wójt Gminy Goworowo ogłasza konkurs na stanowisko: Animator sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Goworowie.

Do pobrania pełna treść ogłoszenia

poniedziałek, 01-10-2012, 16:48 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1307
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 2 października 2012 r. o godz. 12.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji .

Temat posiedzenia:

  1. Omówienie i wprowadzenie zmian w Statucie Gminy i Statutach Sołectwa.
  2. Omówienie i ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie odprowadzania ścieków na 2013 r.
  3. Omówienie i ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
  4. Sprawy różne.

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                           Karolina Łazicka

poniedziałek, 01-10-2012, 14:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 989
Regionalna kuźnia zawodów – fryzjer

piątek, 28-09-2012, 17:10 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1452
INFORMACJA

            Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zachęca do korzystania z usług Centrum „Zielona Linia” wszystkie osoby szukające informacji na temat instrumentów i świadczeń urzędów pracy, a także informacji o ofertach pracy , szkoleniach, itp.

 

Osoba do kontaktu:

Bogdan Krzywicki

e-mail: b.krzywicki@zielona linia.gov.pl

tel:85 7481621

 

piątek, 28-09-2012, 15:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 996
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

       Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Polska Agencja Informacji i    Inwestycji Zagranicznych S.A. zapraszają na konferencję pt.

                                               „Fundusze szansą na Eksport”

organizowaną przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Warszawie.

Głównym celem konferencji jest kompleksowe przedstawienie możliwości uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich przez przedsiębiorców na rozwój lub rozpoczęcie działalności eksportowej w perspektywie finansowej 2007-2013.

Konferencja odbędzie się 3 października 2012r. w godzinach 10:45 – 15:40  w Centrum Informacyjnym PAIiIZ, ul. Bagatela 12 w Warszawie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o telefoniczne bądź mailowe potwierdzenie przybycia do 28 września 2012r. do godziny 16:00

Tel. 22/ 3349934   mail: info-punkt@paiz.gov.pl

 

 

piątek, 28-09-2012, 13:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 979
Kalendarz imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Goworowo w roku szkolnym 2012/2013

Do pobrania kalendarz w formacie portable document file (pdf)

piątek, 28-09-2012, 13:06 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 2085
INFORMACJA PREZESA ARiMR

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie od 15.10.2012 do 20.11.2012 roku  zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „ Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Wnioski można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym lub w Biurze Powiatowym ARiMR w Ostrołęce.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem

www.arimr.gov.pl

czwartek, 27-09-2012, 15:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 989
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

ARiMR informuje, że w dniu 16.10.2012 r. (wtorek), w sali  Urzędu Gminy Lelis  ul. Szkolna 37 o godz. 10.00 pracownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie przeprowadzi szkolenie z zakresu kryteriów dostępu oraz instrukcji wypełniania wniosków dla rolników, którzy zostali poszkodowani przez klęski żywiołowe w latach 2011-20012.

Zainteresowanych rolników serdecznie zapraszamy.

czwartek, 27-09-2012, 15:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 941
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

 Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:

  1.     przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę.
  2.    Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

czwartek, 27-09-2012, 13:09 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1124
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011