Gmina Goworowo

dziś jest: 03 sierpnia 2020
Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema
Wręczenie nagród w konkursie pt. „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”

Uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy wzięli udział w konkursie plastycznym dla dzieci o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym pt. „ Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współudziale Urzędu Gminy Goworowo.

czwartek, 26-04-2012, 15:58 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1859
O G Ł O S Z E N I E


W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w Goworowie w piątek  27 kwietnia 2012r, Urząd Gminy w Goworowie będzie pracował z ograniczeniami.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                                            Wójt Gminy

                                                                  Małgorzata Kulesza

czwartek, 26-04-2012, 07:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1013
Bezpłatne szkolenia – Integracja poprzez tradycję

środa, 25-04-2012, 15:32 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 989
OTWARTE PRZEDSZKOLE

   ProjektOtwarte Przedszkola”

Otwarte Przedszkola to propozycja działań dydaktyczno-wychowawczych, które rozwijając umiejętności dzieci, otwierają ich możliwości na przyszłe sukcesy szkolne.

To innowacyjna oferta edukacyjna skierowana do rodziców, by pełniej i aktywniej  uczestniczyli  w procesie wszechstronnego wspierania rozwoju swoich dzieci.

 

W Przedszkolu Samorządowym w Goworowie realizowany jest projekt „Otwarte Przedszkola”, którego głównym celem jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach i wsiach Mazowsza. Jest to projekt systemowy realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet IX: Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1. Człowiek – najlepsza inwestycja!)

Projekt realizowany jest od września 2011r. – czerwca 2013r.

 

Myślą przewodnią projektu „Otwarte Przedszkola” jest wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na Mazowszu, która wychodziłaby naprzeciw potrzebom dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców, realizując innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające wszechstronny rozwój dziecka.

 

Najważniejszym zadaniem Projektu było zorganizowanie dodatkowych bezpłatnych zajęć dla dzieci wspierających ich rozwój psychomotoryczny. Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie odbywają się według podanego harmonogramu, 1 raz w tygodniu po 60 minut, (co drugi tydzień w grupie młodszej zajęcia trwają 90 min.)  poza godzinami realizacji podstawy programowej. Zajęcia są realizowane w 3 grupach po 12 osób opartych na wybranych elementach programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się”.

W ramach projektu przedszkole zostało doposażone w niezbędne pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele wychowania przedszkolnego zostali w tym zakresie przeszkoleni. Wsparcie otrzymają również rodzice w formie kwartalnych spotkań. Wszyscy dorośli beneficjenci będą mogli korzystać ze stałej opieki merytoryczno – organizacyjnej

w formie konsultacji grupowych i indywidualnych.

 

Projekt ma przynieść trwałe efekty w postaci:

 

  • Ø  bezpośredniego wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat z terenów woj. mazowieckiego.
  • podniesienia kompetencji zawodowych  nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • wypracowania modelowego systemu wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców  

poprzez różnorodność oferty edukacyjnej.

 

Strona projektu: http://www.otwarteprzedszkola.pl

 

wtorek, 24-04-2012, 15:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1120
Informacja

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że wykonano opracowanie pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim . Raport za 2011″oraz inne publikacje które są umieszczone na stronie internetowej WIOŚ pod adresem www.wios.warszawa.pl

wtorek, 24-04-2012, 14:58 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 952
Zostań sternikiem motorowodnym

Aby zdobyć patent sternika motorowodnego należy spełnić następujące warunki:

  • być uczniem lub studentem? … czyli w wieku 15 – 25 lat
  • zamieszkiwać gminy: Goworowo, Troszyn, Czerwin, Rzekuń,
  • wziąć udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
  • zdać egzamin

wtorek, 24-04-2012, 11:02 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 965
XVI Festiwal Piosenki Religijnej w Goworowie

poniedziałek, 23-04-2012, 13:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1526
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE – ZOSTAŃ RATOWNIKIEM WODNYM

poniedziałek, 23-04-2012, 10:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1075
KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA W ROLNICTWIE

 

 

Rusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie.

poniedziałek, 23-04-2012, 08:50 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1072
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

To temat spotkania szkoleniowego, które odbyło się w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.  Podczas spotkania pracownik Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” zapoznał uczestników z założeniami programu dotacyjnego, na jakie rodzaje zadań można otrzymać dofinansowanie i co jest misją programu. Przedstawiciele grup młodzieżowych skonsultowali swoje pomysły.

piątek, 20-04-2012, 15:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1048
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011