Gmina Goworowo

dziś jest: 01 marca 2021
Imieniny: Antoniego, Radosława, Albina
Dzień Babci i Dziadka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 21lutego w naszej szkole odbyła się niezwykła uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Uczniowie zaprezentowali bogatty6 program artystyczny: były serdeczne życzenia, wiersze i piosenki. Uczniowie klasy II  i III oraz klasa V przedstawili krótkie inscenizacje, a dziewczynki i chłopcy z klasy II zatańczyli krakowiaka. Chór szkolny zaśpiewał okolicznościowe piosenki dla gości.

Babcie i dziadkowie podziwiali swoje wnuki przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku. Oprócz tego szanowni goście mieli okazję wspólnie pośpiewać karaoke. Towarzyszyli im wnukowie.

Na zakończenie goście serdecznie podziękowali Dyrektorowi szkoły oraz wspólnie odśpiewali 100 lat dla wszystkich nauczycieli.

wtorek, 21-02-2012, 13:47 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1373
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                             Karolina  Łazicka

 

wtorek, 21-02-2012, 09:44 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1379
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                               Agata Majk

 

wtorek, 21-02-2012, 09:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1339
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa

 

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                 Rafał Iwański

 

wtorek, 21-02-2012, 09:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1369
Zabawa walentynkowa z GOKSiR

W sobotę, 18 lutego na sali widowiskowej naszego ośrodka odbyła się zabawa walentynkowo-ostatkowa…

poniedziałek, 20-02-2012, 15:21 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1175
Zabawa choinkowa w szkole w Pasiekach

W dniu 14 lutego odbyła się zabawa choinkowa pod hasłem „Jak karnawł to karnawał”. Uczniowie licznie przybyli na zabawę,bawili się w rytmach muzyki dyskotekowej, a od czasu do czasu regenerowali siły poczęstunkami przygotowanymi przez rodziców.  Salę wspaniale udekorował Samorząd Uczniowski.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie balu oraz przybyłym rodzicom serdecznie dziękujemy , a jednoczesnie zapraszamy za rok na kolejną zabawę choinkową.

piątek, 17-02-2012, 12:30 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1458
Kunin – projekt „Junior Media”

Szkoła Podstawowa w Kuninie od 2011 roku bierze udział w ogólnopolskim projekcie tworzenia gazetek szkolnych „Junior Media”. Projekt otrzymał nagrodę w kategorii Innowacje w mediach w konkursie Media Trendy 2011.

Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli.

piątek, 17-02-2012, 10:20 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1736
Kunin – Walentynki 2012

 

 

 

„Walenty dobrze uczniom życzy i nie woła do tablicy”

 

Walentynki to młodziutkie, zapożyczone święto zakochanych. W Polsce na dobre zagościło dopiero w latach 90-tych XX wieku.

 

Zaczatki tego święta znajdujemy w romantycznej historii ślubu udzielonego przez św. Walentego parze pięknie zakochanych: cierpiącej na śmiertelną chorobę Sarpii i „choremu” z miłości Sabino. Poślubieni, zgodnie z własną wolą, umarli jednocześnie.

piątek, 17-02-2012, 09:34 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1914
Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Goworowo

W dniu 27 lutego 2012 r.w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.,

c)      funduszu sołeckiego w gminie na 2013 r.,

d)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015,

f)       zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie – dyskusja

g)     powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników,

h)     nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goworowie,

i)       upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

j)       przystąpienia Gminy Goworowo do  realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – projekty systemowe, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  pod tytułem „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”,

k)      przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goworowo na lata 2010-2032”.

l)       poparcia inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego o włączeniu regionu ostrołęcko-siedleckiego do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej,

m)   odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

n)     powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 1. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 4. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 5. Zakończenie obrad XVII sesji.

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

czwartek, 16-02-2012, 14:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1424
Walentynkowa Impreza Ostatkowa

czwartek, 16-02-2012, 13:54 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1255
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011