Gmina Goworowo

dziś jest: 04 lipca 2020
Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

wtorek, 09-06-2020, 14:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 54
DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GOWOROWIE

SZANOWNI RODZICE !
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. planowany jest dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Goworowie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie. Przedszkole Samorządowe w Goworowie pracuje w formie dyżuru łączonego w miesiącu sierpniu 2020 r. Oznacza to, że na dyżur mogą być zgłaszane dzieci zarówno z jednej jak i drugiej jednostki.

Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego w Goworowie prosimy o zgłoszenie dziecka telefonicznie pod numer 29 761 50 51 do dnia 10.06.2020 r. do godz. 15:30 lub  mailowo na adres przedszkole.goworowo@op.pl.

Z uwagi na ograniczenie działalności przedszkola w związku z pandemią COVID-19 placówka zobowiązana jest  do organizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej w rygorze wytycznych GIS z dnia 4 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym przedszkole dysponuje liczbą 16 miejsc.
W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur decydują kryteria wymienione w karcie zgłoszeniowej, która znajduje się na stronie internetowej przedszkola : psgoworowo.przedszkolowo.pl
Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną poinformowani  telefonicznie.

Z poważaniem
Dyr. Wiesława Wasilewska

wtorek, 09-06-2020, 13:07 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 46
Kluby sportowe w gminie Goworowo ze wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dwa  kluby sportowe z Gminy Goworowo:  Uczniowski Klub Sportowy TROPS oraz  Klub Sportowy  ORZ Goworowo, otrzymają wsparcie finansowe z rządowego programu „Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2020 roku, w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Celem programu jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Beneficjentami są dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Kluby przeznaczą otrzymane dofinansowanie na prowadzenie zajęć i zakup sprzętu sportowego.

Gratulujemy !!!

 

wtorek, 09-06-2020, 09:47 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 52
Rusza nabór do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Po rocznej nieobecności klasy sportowej w przestrzeni szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, ruszamy z rekrutacją na nowy rok szkolny 2020/2021. Po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego na utworzenie w klasie IV profilu sportowego w zakresie piłki siatkowej (dziewczęta) i piłki nożnej (chłopcy) rozpoczynamy długo oczekiwany nabór. Nawiązując do wspaniałych tradycji i sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły pragniemy zaprosić obecnych III-klasistów do fantastycznej sportowej przygody. Zachęcam Rodziców uczniów do rozważenia i przeanalizowania naszej propozycji skierowanej do uzdolnionych sportowo młodych adeptów gier zespołowych. Proszę zapoznać się z dokumentami i zawartym w nich harmonogramem postępowania rekrutacyjnego. Naszą ambicją i celem nadrzędnym jest dbanie o właściwy i harmonijny rozwój uczniów w sferze nie tylko psycho-społecznej i emocjonalnej, ale też fizycznej. Rozwijamy się w każdej dziedzinie, mając na uwadze poszukiwanie nowych kierunków i wyznaczając sobie ambitne cele. Jak to mawiał klasyk:

„Przez sport do wiedzy”. Niech zatem ta nowa sportowa inicjatywa zyska akceptację społeczną i będzie najlepszą reklamą zdrowego stylu życia i Naszej szkoły – Szkoły Promującej Zdrowie. Ze sportowym przesłaniem i radosnym pozdrowieniem:

„Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielki”

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Więcej informacji na stronie naszej szkoły www.spgoworowo.edu.pl 

 

poniedziałek, 08-06-2020, 22:59 | autor: Adam Dąbrowski Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Liczba odsłon: 46
Informacja o terminie i miejscu dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Wójt Gminy Goworowo uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upływa w piątek 12 czerwca 2020r.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy, pokój 14, w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:30 do godz. 15:30.  W piątek 12 czerwca br. do 14.00

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  określa załącznik.

poniedziałek, 08-06-2020, 15:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 49
Uprawnienia przysługujące wyborcom niepełnosprawnym

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz.U.z2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 2 czerwca2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979).

Do pobrania:

Informacja o uprawnieniach przysługującym wyborcom niepełnosprawnym

poniedziałek, 08-06-2020, 13:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 40
Przegląd zespołów „Goworowo na Rockowo”

Zapraszamy amatorskie zespoły grające muzykę rockową ( wyłącznie na żywo) do udziału w przeglądzie „Goworowo na Rockowo”.

W związku ze stanem epidemicznym tegoroczna XXV edycja wydarzenia będzie miała odmienną formułę (bez udziału publiczności). Zespoły zgłaszają się na „starych” zasadach, tzn. wypełniają i odsyłają kartę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Następnie w drodze losowania ustalony zostanie harmonogram występów.

Przegląd odbędzie  się w terminie 4-5 lipca 2020r. w sali muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Zespoły zagrają po 3 utwory. Występy będą nagrywane i udostępniane on-line na fanpage’u GOKSiR.  Oceniać je będzie komisja powołana przez organizatora.

Regulamin i karta zgłoszenia

 Oświadczenie i klauzula

poniedziałek, 08-06-2020, 10:00 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 56
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Zgłoszenie

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego

poniedziałek, 08-06-2020, 08:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 47
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Goworowo raportu o stanie gminy za 2019 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Goworowo zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Goworowo raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Na najbliższej sesji Rady Gminy w Goworowie, która planowana jest na dzień 22 czerwca 2020 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, Rada Gminy rozpatrzy „Raport o Stanie Gminy”. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będą mogli zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy czyli do 19 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałek 7:00 – 16:30, piątek 7:30 – 14:00). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszeń. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Urzędu. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo
Krystyna Subczyńska

Do pobrania lista poparcia
Do pobrania raport

piątek, 05-06-2020, 09:41 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 64
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo – etap V. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goworówek”.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 04-06-2020, 15:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011