Gmina Goworowo

dziś jest: 28 maja 2018
Imieniny: Augustyna, Jaromira, Wilhelma
„Dni adaptacyjne w przedszkolu”

Celem głównym programu jest: „działanie pedagogiczne, które sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku”.
Nasze przedszkole w miesiącu lipcu organizuje dni adaptacyjne dla rodziców i nowo przyjętych dzieci, podczas których następuje wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. W dniach 3,4 i 5 lipca dzieci przebywały w naszym przedszkolu z rodzicem ok. 2 godzin, w tym czasie przyszli wychowankowie wspólnie z opiekunami poznawały pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie sali, łazienki i placu zabaw. Rodzice bawili się wspólnie z dziećmi, brali udział w zorganizowanych zajęciach lub obserwowali zachowanie pociechy w czasie zabaw dowolnych.

Prowadząc dziecko do przedszkola przez cały pierwszy okres należy podkreślić dumę z jego postawy oraz z tego, że jest mądre, odważne i że doskonale da sobie radę. Znalezienie odpowiednich argumentów wspierających pewność siebie u dziecka jest sprawą ogromnej wagi. Nasz maluch, podobnie jak my wchodząc do nowego środowiska musi być dobrze zmotywowany, zarówno co do pozytywów pobytu w przedszkolu jak i co do poczucia własnej wartości.

Podstawowym zadaniem przedszkola jest włączenie rodziny poprzez odpowiednie jej przygotowanie do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. Przedszkole ma szansę uzupełniać oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego, wspierać i pobudzać rozwój dziecka, wzmacniać i pielęgnować istniejące u dzieci uzdolnienia. Dlatego też konieczne jest współdziałanie dwóch środowisk – rodziny i przedszkola – rozpoczęte odpowiednio wcześnie, a wspomagające dziecko w płynnym przechodzeniu z jednego środowiska w drugie.

Opracowała: Barbara Ostrowska

czwartek, 06 Lipiec 2017, 12:43 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 175
„Pożegnanie Pani Krystyny Skalik w naszym przedszkolu”

 

 

27 czerwca 2017 r. podczas uroczystości „Dnia Rodziny’ pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią Krystynę Skalik. Pani Krystyna pracowała w naszym przedszkolu na stanowisku intendentki od 1998r.
Pani dyrektor Wiesława Wasilewska podziękowała Pani Krystynie za wieloletnią pracę słowami napisanego na tę okoliczność wiersza.

„Czy wiecie moi kochani
dlaczego jesteśmy dzisiaj tak odświętnie ubrani?
TAK!
To prawda, rodzinne święto w przedszkolu obchodzimy.
Kochanych Rodziców w przedszkolu gościmy.
Lecz jeden jeszcze powód tego odświętnego nastroju
w naszym przedszkolu dzisiaj mamy.
Naszą Panią Krystynę przed odejściem na emeryturę pożegnamy.

Zanim jednak podziękowania piękne złożymy ,
co nieco o Pani Krysi opowiemy.
Bo ta nasza Pani Krysia kochana,
krząta się w przedszkolu od samego rana.
W magazynku produkty rozkłada,
Co włożyć do garnka pani kucharce wykłada.

Już zupka się gotuje, śniadanie przygotowane,
Potem pada pytanie bardzo nielubiane.
– Ile dzieci dzisiaj w grupie brakuje?
I myśli pani Krysia, myśli pozbierać nie może.
– Przy tak dużej liczbie nieobecnych dzieci,
pieniędzy na podwieczorek zabraknąć nie może.

I tak co dzień od lat prawie dwudziestu, nasza Pani Krysia droga,
zmagała się planowaniem żywienia w przedszkolu nieboga.
My dzisiaj za te wszystkie starania , serdecznie Pani Krysi podziękować chcemy:
Droga Pani Krysiu!
Bardzo dziękujemy.

Z wyrazami wdzięczności:
Pani dyrektor Wiesława Wasilewska,
Nauczyciele, Rodzice oraz Dzieci.

Opracowała:Wiesława Wasilewska

 

czwartek, 06 Lipiec 2017, 12:40 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 273
„DZIEŃ RODZINY 2017”
„Dzień Rodziny” to uroczystość , która na stałe wpisana jest w kalendarz imprez przedszkolnych. Odbyła się 27 czerwca 2017r. W przeciwieństwie do ubiegłego roku szkolnego uroczystość tą zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu, a nie w Ośrodku Rozwoju Regionalnego w Lipiance.
Tradycyjnie dzieci pod kierunkiem swoich pań nauczycielek : Sylwii Wilczewskiej, Katarzyny Gałązki , Natalii Zięby i Wiesławy Wasilewskiej przygotowały program artystyczny dla rodziców i zaproszonych gości . W czynnościach organizacyjnych nauczycielkom pomagała pomoc nauczyciela – pani Anna Brejnak.Drugą część spotkania w formie zabawy przy muzyce poprowadzili artyści ze Studia Artystycznego „BĄBEL – ZIOMBEL” z Siedlec . Wspólna zabawa rodziców z dziećmi, połączona z pokazem magicznych sztuczek , przerwą na słodki poczęstunek wszystkim przypadła do gustu.

Za wspólną zabawę, pomoc rodziców w czynnościach organizacyjnych dziękują:
Pani Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy Przedszkola Samorządowego w Goworowie

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy również na ręce pana Rafała Ostrowskiego i Arkadiusza Kuśmierczyka pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji w Goworowie za pracę związaną z rozstawieniem ma placu przedszkolnym namiotu zabezpieczającego uczestników imprezy przed słońcem.

Opracowała: Wiesława Wasilewska

czwartek, 06 Lipiec 2017, 12:37 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 147
Certyfikat dla przedszkola- ,,Bezpieczna droga do przedszkola”

Bezpieczna droga do przedszkola” to ogólnopolski konkurs dla opiekunów, wychowawców, dyrektorów przedszkoli oraz przedszkolaków, organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Nasze przedszkole zgłosiło się do udziału w tym konkursie. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań konkursowych była pani Magdalena Tuszyńska. W terminie od 4 października  2016 r. do 4 kwietnia 2017 r. realizowane były zadania przewidziane regulaminem konkursu.

Celem konkursu było zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, które przyczynią się do ich bezpieczeństwa m.in. podczas drogi do przedszkola.

1. Zorganizowano spotkanie z policjantem Panem Sławomirem Subczyńskim z Komendy Policji w Goworowie nt. Bezpieczeństwo na drogach. Jak uniknąć zagrożeń.  Pogadanka dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa.

2. Przygotowano prace plastyczne. W ramach tego zadania dzieci wykonały prace plastyczne pt. „Moja droga do przedszkola”.

3. Zorganizowano przedstawienie na temat bezpieczeństwa na drogach z uwzględnieniem odblasków dla pieszych. W ramach tego zadania zaproszono do przedszkola teatrzyk pt. „EGZAMIN Z BEZPIECZEŃSTWA TYGRYSKA BENIAMINA”. Spektakl składał się z kilku historyjek improwizujących zasady bezpieczeństwa na drodze oraz sposobu właściwego zachowania się dziecka w obliczu zagrożeń ze strony innych ludzi, m.in. w kontaktach z obcymi. 

4. Zorganizowanie zajęcia plastyczne, na których dzieci kolorowały wybrane znaki drogowe oraz wykonywały sygnalizator świetlny.

5. „Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego” – w przedszkolu został przeprowadzony mini wykład przez policjantów z Ostrołęki.

6. Zgłoszono jednego nauczyciela do udziału w kursie „Bezpieczna droga do przedszkola” , który w okresie od 4 października  2016 r. do 4 kwietnia 2017 r. przeprowadził kurs w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Za realizację wyżej wymienionych zadań przedszkole zgodnie z zasadami regulaminu otrzymało certyfikat „BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA”.

Opracowała: Magdalena Tuszyńska

czwartek, 06 Lipiec 2017, 12:33 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 129
Przedszkole otrzymało certyfikat – „ZACZYTANE PRZEDSZKOLE”

„ZACZYTANE PRZEDSZKOLE” to ogólnopolski konkurs dla przedszkoli oraz przedszkolaków organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Nasze przedszkole zgłosiło swój udział w tym konkursie. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań przewidzianych regulaminem konkursu była pani Wiesława Wasilewska. W terminie od 28 października 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r. realizowane były niżej wymienione zadania.
1. Przeprowadzono debatę wśród dzieci przedszkolnych „ Książka naszym przyjacielem” przez grupę wolontariuszy z ZS Nr 1 w Goworowie pod kierunkiem pani Barbary Grabowskiej
2. Wykonano „Wielką Księgę Grupy” dokumentującą życie przedszkolne
3. Dnia 27.04.2017r. we współpracy z Gminą Biblioteką Publiczną w Goworowie zorganizowano w naszym przedszkolu gminny konkurs recytatorki pt. „Rodzinne wierszowanie”
4. Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach zadania 4 w naszym przedszkolu powstały książki autorstwa naszych dzieci inspirowane spotkaniami z autorami książek dla dzieci oraz spotkaniami z pracownikami bibliotek- szkolnej i gminnej. Powstały książki pt.”Opowieść o wesołej i smutnej nutce”, której autorami były dzieci z grupy 5-latków oraz książki, których ilustratorami oraz autorami tekstów były pojedyncze przedszkolaki.
W ramach konkursu powstały książki pt.: „Rodzinka misiów”, „Całkiem nowa historia”, „Gdzie jest mama motyl”, „O biedronce, która zgubiła jedną kropkę”, „O zagubionym serduszku i zagubionej biedronce”.
Książki obecnie znajdują się w przedszkolnej biblioteczce i stanowią źródło inspiracji dla nowych przedszkolaków.
5. Prowadzono kącik wymiany książek w ramach zainicjowanej w roku ubiegłym akcji ”Poczytajmy razem , mama słowa ja obrazek. Zorganizowano „Dzień Postaci z Bajek” w ramach balu karnawałowego pod hasłem „BAL NIE Z TEJ BAJKI”.
6. Zapoznano dzieci z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. W tym celu 19.04.2017 r. zaprosiliśmy do naszego przedszkola autorkę książek dla dzieci panią Joannę Brodowską, która wraz z przesympatyczną pacynką Malwinką zapoznała dzieci z fragmentem swojej książki oraz wprowadziła dzieci w świat i wyobraźni.
7. Zgłoszono jednego nauczyciela do udziału w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym”, który w okresie od 28.10.2016 r. do 28.01.2017r. przeprowadziło w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Za realizację wyżej wymienionych zadań przedszkole zgodnie z zasadami regulaminu otrzymało certyfikat „ZACZYTANE PRZEDSZKOLE”.

Opracowała: Wiesława Wsilewska

czwartek, 06 Lipiec 2017, 12:28 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 139
„POCZYTAJMY RAZEM, MAMA SŁOWA JA OBRAZEK”

 

 

 

 

 

 

”Poczytajmy razem , mama słowa ja obrazek” to zainicjowana w naszym przedszkolu w ubiegłym roku szkolnym akcja promująca rozwijanie zainteresowania czytelnictwem dzieci w wieku przedszkolnym.
W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy akcję poszerzając ją o kilka dodatkowych zadań.
1. Opracowano wykaz autorów i tytuły bajek do czytania przez rodziców.
2. Organizowano raz w miesiącu wystawę prac plastycznych dzieci pt. „Moja ulubiona postać z bajki”.
3.Wznowiono zbiórkę używanych książek.
4.Opracowano harmonogram czytania bajek przez rodziców.

Zarówno w ubiegłym roku jak i w bieżącym roku szkolnym akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgodnie z zasadami książki wypożyczane były raz w tygodniu w każdy piątek. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rejestru wypożyczeń były panie Anna Brejnak i Agnieszka Dudziec. Dzieci bardzo chętnie wypożyczały książki i rysowały obrazki ilustrujące treść przeczytanej bajki. Również rodzice chętnie włączali się w realizację wyżej wymienionych zadań. Poza czytaniem bajek w przedszkolu uzupełnili naszą przedszkolną biblioteczkę o dodatkowe 63 książki. Łącznie przez dwa lata w ramach tej akcji zebrano ponad 100 książek.
Podsumowaniem tegorocznej akcji było wręczenie nagród najaktywniejszym czytelnikom, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Pana Jacka Romanowskiego, Państwa Marzenę, Hannę Wiesława i Bogdana Nikodemskich oraz przedszkole.
Z grupy 3-4-latków nagrody otrzymali:
-za I miejsce z liczbą wypożyczeń 25 otrzymała Lena Rybaczyk
– za II miejsce z liczbą wypożyczeń 22 otrzymał Antoś Wyrębek
– za III miejsce z liczbą wypożyczeń 14 otrzymał Błażej Dąbrowski
Z grupy 5-latków nagrody otrzymali :
– za I miejsce z liczbą wypożyczeń 33 otrzymała Aleksandra Kanclerz
– za II miejsce z liczbą wypożyczeń 25 otrzymała Hanna Stachacz
– za III miejsce z liczbą wypożyczeń 21 otrzymała Lena Samsel i Maja Szatanek
Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Opracowała: Wiesława Wasilewska

czwartek, 06 Lipiec 2017, 12:26 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 138
Ogłoszenie

środa, 05 Lipiec 2017, 14:32 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 134
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.8.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie trzech miejscowości gminy Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

projekt budowlany Damięty

przedmiar Damięty

STWiOR Damięty

projekt budowlany Kaczka

przedmiar Kaczka

STWiOR Kaczka

projekt budowlany Żabin

przedmiar Żabin

STWiOR Żabin

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 04 Lipiec 2017, 15:22 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 163
Plan na wakacje z GOKSiR w Goworowie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza mieszkańców gminy Goworowo oraz Waszych gości do skorzystania z wakacyjnej oferty.

Zachęcamy do poznania swojej okolicy i ruszenia z nami rowerem bądź kajakiem. Dla miłośników sportu mamy turnieje sportowe, więc już dziś możecie  zgłosić swoją drużynę do TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN,  i na zakończenie wakacji turniej w siatkówkę w Pasiekach.

W każdej miejscowości jest COŚ wyjątkowego, jest KTOŚ wyjątkowy. Razem z Wami chcielibyśmy TO poznać. Jeśli wiecie o CZYMŚ ciekawym w swojej miejscowości, możecie nas zaprosić, chętnie przyjedziemy z wycieczką.

Każda z ofert wymaga przygotowania się do niej, płatnej rezerwacji obiektu bądź biletu wstępu. Bardzo prosimy o jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału.

 

 

Kontakt: 29 76 15 246, poniżej ulotka do pobrania.

wakacje plan 2017

Udanych wakacji :)

inf.opr. Agata Majk

wtorek, 04 Lipiec 2017, 15:12 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 192
WYCIECZKA DLA DZIECI…

Zapraszamy dzieci na wycieczkę do warszawskiego ZOO. Poznamy jego mieszkańców. HUGO to niezwykle okazały i sympatyczny blisko 10 letni hipopotam nilowy, a FREDEK to niewątpliwie najstarszy mieszkaniec naszego ZOO. Kim jest Fredek? Dowiecie się, jak z nami pojedziecie!

Wyjazd odbędzie się 12 lipca (środa), spod Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, zbiórka o godz. 8:30. Koszt 40 zł/os. – dziecko, 50 zł/os. dorosła.

Ilość miejsc ograniczona, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie udziału i dokonanie opłaty.

Informacje i zapisy: GOKSiR w Goworowie, tel. 29 76 15 246.

 

wtorek, 04 Lipiec 2017, 12:45 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 165
Strona 50 z 329« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011