Gmina Goworowo

dziś jest: 17 września 2019
Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta
DOKONANO ODBIORU KOŃCOWEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ PONIKIEW MAŁA – CZERNIE

W dniu 19 grudnia 2018 roku zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Ponikiew Mała – Czernie”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Roboty budowlane zostały wykonane w 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o.  z Ostrołęki. Koszty kwalifikowane realizacji inwestycji wyniosły 2 374 357,50 zł, z czego  1 187 178,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, pozostałe 1 187 179,50 zł to wkład własny Gminy Goworowo.

środa, 19 Grudzień 2018, 15:20 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 238
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów

System Związku Banków Polskich chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. To ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

 1. Zastrzec je w banku – najłatwiej w swoim. Jeżeli ktoś nie ma rachunku powinien to zrobić w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich (lista:www.DokumentyZastrzezone.pl).
 2. Zgłosić się do najbliższej jednostki policji – tylko jeżeli dokumenty zostały skradzione.
 3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną – w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Jak to działa?

środa, 19 Grudzień 2018, 09:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 265
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019

do pobrania:

Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2018-MZ-108

środa, 19 Grudzień 2018, 08:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 242
Transmisja – III Sesja Rady Gminy Goworowo – 18.12.2018r.
wtorek, 18 Grudzień 2018, 09:40 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 346
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.28.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2019 – 2020”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 17 Grudzień 2018, 16:19 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 278
Tradycyjne warsztaty bożonarodzeniowe w Lipiance

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Zapach piernika, świeżo ścięta i przystrojona choinka – to buduje magiczny świąteczny klimat. Aby i w naszych domach zagościła świąteczna atmosfera zapraszamy Was na rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe „Polskie tradycje doroczne”.

15 grudnia (sobota), w godz. 10 – 13

Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance

Będziemy kolędować i edukować, robić świeczki z wosku, piec pierniki i orzeszki, wyklejać, wycinać, ubierzemy choinkę. W tym roku przygotowujemy święta w eko wydaniu.

Poszukamy Mikołaja?

Na pewno przyniesie prezenty dla najmłodszych!

Do zobaczenia w Lipiance.
Nie zapomnijcie zaprosić sąsiadkę i sąsiada, kolegę i koleżankę.

Zapraszają Was:

piątek, 14 Grudzień 2018, 11:40 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 277
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie

 

Wójt Gminy Goworowo informuje, że konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie

przeprowadzony w dniu 10 grudnia 2018 r. zakończył się wynikiem pozytywnym.

do pobrania – wyniki konkursu

środa, 12 Grudzień 2018, 15:06 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 286
Informacja

środa, 12 Grudzień 2018, 12:18 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 38
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 1. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał wymienionych jak wyżej.
 2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji

 Justyna Joanna Kępa

środa, 12 Grudzień 2018, 12:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 296
Odpady komunalne – Dlaczego tak drogo i dlaczego będzie drożej?

Analiza obecnego stanu gospodarczo-prawnego. Czynniki powodujące wzrost cen odbioru śmieci:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz.19)

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego kraju. Zgodnie z nowymi zasadami, odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier” (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło” (§ 4 ust. 2 rozporządzenia). Metale i tworzywa sztuczne trafią do żółtego pojemnika, oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Do tego pojemnika będziemy wyrzucać odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, (§ 4 ust. 4 rozporządzenia). Natomiast odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio” (§ 4 ust. 5 rozporządzenia). Pojemnik koloru czarnego przeznaczony jest na odpady zmieszane.

środa, 12 Grudzień 2018, 08:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 355
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011