Gmina Goworowo

dziś jest: 31 maja 2020
Imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli
OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Goworowie.

Uprzejmie informujemy, że związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola tj. kontynuujących jak i rozpoczynających po raz pierwszy edukację przedszkolną   zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenia przedszkolne. W tym celu należy zgłosić się w dniach 28-29.08.2019 r. w godzinach 8:00-14:30 do dyrektora przedszkola.

Z poważaniem

Dyr. Wiesława Wasilewska

piątek, 23-08-2019, 08:42 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 315
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mobilnej pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 22-08-2019, 12:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 337
LGD „Zaścianek Mazowsza” wspiera przedsiębiorczych

Skorzystaj ze szkolenia i złóż wniosek o dofinansowanie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Zaścianek Mazowsza”   zaprasza na szkolenie „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach naboru wniosków numer III/2019 dotyczącego przedsięwzięcia: „Innowacyjny Zaścianek”.

Kiedy? 18.09.2019 r.

Godz.: 9:30

Gdzie? Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16a,

Co w programie?

Przedstawienie warunków przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /dokumenty aplikacyjne, podstawy prawne/

Omówienie zasad wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 /procedury i kryteria wyboru/

Omówienie zasad opracowania biznesplanu – załącznika nr B4 do Wniosku o przyznanie pomocy

Omówienie formularza Wniosku o przyznanie pomocy

Przedstawienie zobowiązań zawartych w Umowie o przyznaniu pomocy, w tym zasad wyboru wykonawcy zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji

Doradztwo indywidualne

Pytania i dyskusja.

 

Informacje nt. szkolenia, zapisy w: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, ul. Polna 15, 07-405 Troszyn, tel.: +48 (029) 767 18 25,  lgdzascianekmazowsza@wp.pl

 

inf.opr. A. Majk

czwartek, 22-08-2019, 09:37 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 301
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 22 sierpnia 2019r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2019r.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

wtorek, 20-08-2019, 15:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 259
XII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 27 sierpnia 2019r. zwołuję XII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi ostrołęckiemu na realizację zadania pn.” Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie opłaty targowej,
 • w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Goworowo na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”,
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
 • w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,
 • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Goworowo.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

do pobrania:

proj. uchw w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

proj. uchw. w sparwie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Goworowo

proj. uchw. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

proj. uchw. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 – 2022, z perspektywą na lata 2023 – 2026”

proj. uchw. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 4403W od drogi ……..

proj. uchw. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników

proj. uchw. w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.57.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie opłaty targowej

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028

wtorek, 20-08-2019, 15:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 369
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

wtorek, 20-08-2019, 13:24 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 303
Informacja Wójta Gminy Goworowo

wtorek, 20-08-2019, 13:22 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 276
Informacja dla uczestników wyjazdu w góry

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza na wycieczkę krajoznawczą w Tatry.

W programie: Sarnia Skała, Zakopane, Czerwone Wierchy, spływ pontonami po Dunajcu, wjazd na Palenicę, Szczawnica.

7 – 8 – 9 września 2019r.                 Cena 450 zł/os.

(sobota-poniedziałek)

 

Wyjazd w piątek o godz. 23.30 z Ostrołęki, godz. 24.00 spod GOKSiR w Goworowie, powrót we wtorek ok. godz. 3.00). W dniu przyjazdu otrzymamy śniadanie i suchy prowiant, kwaterujemy się i ruszamy na szlak. Proszę zabrać strój kąpielowy.

Cena zawiera: nocleg i wyżywienie, usługę przewodnicką, przejazd, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.

Zapisy, informacje, wpłaty: GOKSiR w Goworowie, ul. Szkolna 16a, Tel. 29 76 15 246, kontakt: Agata Majk

wtorek, 20-08-2019, 10:06 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 261
Skorzystaj z promocji wakacyjnej – Park Wodny Aquarium- zostało 14 dni

poniedziałek, 19-08-2019, 13:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 242
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.15.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów ze szkół z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2019/2020”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – przewidywane trasy i godziny przywozów uczniów z terenu Gminy Goworowo w roku szkolnym 2019-2020

Załącznik nr 7 – szacunkowy wykaz młodzieży szkolnej z podziałem na poszczególne miejscowości

Załącznik nr 8 – wzór umowy najmu

Zmiana treści SIWZ

Zmiana załącznika nr 6 – przewidywane trasy i godziny przywozów uczniów z terenu Gminy Goworowo w roku szkolnym 2019-2020

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 14-08-2019, 16:34 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 354
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011