Gmina Goworowo

dziś jest: 23 października 2019
Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
Informacja

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Składy komisji ds. przeprowadzenia głosowania

Informacja o składach komisji ds ustalenia wyników głosowania

piątek, 12 Październik 2018, 12:47 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 339
LV Sesja Rady Gminy

 OBWIESZCZENIE

            Zawiadamiam że  na dzień 23 października 2018 r. zwołuję LV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • uchwalenia Statutu Gminy Goworowo,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • zwolnień w podatku od nieruchomości,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2018-2022”,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
 • ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sołectwa Goworówek.
 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. ograniczenia sprzedaży napojów alkohol.

projekt uchw. w spr. określen. wys. stawek podatku od nieruchom.

projekt uchw. w spr. przyjęcia WSPO Gminy Goworowo

projekt uchw. w spr. uchwalenia progr. współp. z organiz. pozarz.

projekt uchw. w spr. uchwalenia Ststutu Gminy

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie

projekt uchw. w spr. zwolnień w podatku

projekt uchw. zm. uchw. w spr. wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 

piątek, 12 Październik 2018, 12:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 436
Życzenia

piątek, 12 Październik 2018, 09:54 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 370
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Goworowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Goworowo

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21

Nazwa stanowiska: ds. budownictwa, gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

piątek, 12 Październik 2018, 08:33 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 366
Obwieszczenie

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Goworowie

z dnia 8 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Goworowo

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

do pobrania – treść obwieszczenia

piątek, 12 Październik 2018, 08:26 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 369
Obwieszczenie

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Goworowie

z dnia 10 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta

w wyborach Wójta Gminy Goworowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

do pobrania – treść obwieszczenia

piątek, 12 Październik 2018, 08:16 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 339
Informacja

                                                                              Goworowo, dnia 2018.10.10

          Informacja o powołanych przewodniczących i zastępcach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goworowo w celu przeprowadzenia wyborów  21 października 2018r.

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania:

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Goworowie:
 • Przewodniczący – Halina Zofia Bednarczyk
 • Zastępca przewodniczącego – Edyta Grzegorczyk
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Goworowie:
 • Przewodniczący – Aneta Dudziec
 • Zastępca przewodniczącego – Krystyna Reluga
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 3 w Pasiekach:
 • Przewodniczący – Dorota Kwiatkowska
 • Zastępca przewodniczącego – Halina Barbara Szredzińska
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 4 w Kuninie:
 • Przewodniczący – Jadwiga Kowalczyk
 • Zastępca przewodniczącego – Grażyna Drabot
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 5 w Kruszewie:
 • Przewodniczący – Dorota Celina Skierczyńska
 • Zastępca przewodniczącego – Elżbieta Teresa Bieniecka
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 6 w Żabinie :
 • Przewodniczący – Piotr Twardziak
 • Zastępca przewodniczącego – Anita Śniadała
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 7 w Brzeźnie:
 • Przewodniczący – Zbigniew Tyszka
 • Zastępca przewodniczącego – Marta Rybaczyk
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 8 w Lipiance:
 • Przewodniczący – Monika Grabowska
 • Zastępca przewodniczącego – Beata Bodytka

 

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania:

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 1 w Goworowie:
 • Przewodniczący – Jadwiga Pianko
 • Zastępca przewodniczącego – Barbara Grażyna Kwiatkowska
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 2 w Goworowie:
 • Przewodniczący – Grażyna Gołębiewska
 • Zastępca przewodniczącego – Lilla Pyskło
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 3 w Pasiekach:
 • Przewodniczący – Grażyna Karpińska
 • Zastępca przewodniczącego – Dariusz Korczakowski
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 4 w Kuninie:
 • Przewodniczący – Agnieszka Markowska
 • Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Sobotka
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 5 w Kruszewie:
 • Przewodniczący – Marek Stanisław Skierczyński
 • Zastępca przewodniczącego – Agnieszka Solmińska
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 6 w Żabinie :
 • Przewodniczący – Kamil Zięba
 • Zastępca przewodniczącego – Sylwia Katarzyna Szatanek
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 7 w Brzeźnie:
 • Przewodniczący – Renata Kołodziejczyk
 • Zastępca przewodniczącego – Mariola Galarska
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 8 w Lipiance:
 • Przewodniczący – Ewelina Żebrowska
 • Zastępca przewodniczącego – Kamil Faryn

 

Informację sporządziła Marianna Skierkowska

 

piątek, 12 Październik 2018, 07:51 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 357
Informacja Komisarza Wyborczego

Informacja Komisarza Wyborczego

w Ostrołęce

z dnia 8 października 2018 r.

o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych

ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie

do pobrania – informacja o siedzibach lokali OKW

piątek, 12 Październik 2018, 07:45 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 357
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.25.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w 2019 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – regulamin utrzymania czystości

Załącznik nr 8 – uchwała w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 1

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 2

Załącznik nr 11 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

czwartek, 11 Październik 2018, 15:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 430
Zapraszamy na pieczenie kasztanów!

  Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Brzeźna zapraszamy na pieczenie kasztanowych ciasteczek. Spotykamy się 8 listopada, o godz. 14.00 w świetlicy Info-Bank w Brzeźnie.

czwartek, 11 Październik 2018, 13:48 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 306
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011