Gmina Goworowo

dziś jest: 21 lutego 2018
Imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata
INFORMACJA

środa, 17 Styczeń 2018, 13:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Zajęcia organizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w czasie ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018

Uwaga!!! Do uczestnictwa w zajęciach sportowych niezbędny jest strój i obuwie sportowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywności w okresie ferii zimowych 2018

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

środa, 17 Styczeń 2018, 11:44 | autor: Adam Dąbrowski Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Liczba odsłon: 28
ZIMOWE GRANIE z GOKSiR – Warcaby

środa, 17 Styczeń 2018, 08:37 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 37
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam że  na dzień 22 stycznia 2018 r. zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.
 1. Przyjęcie planów pracy rady i  komisji  na 2018 rok.
 2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 4. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 5. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy powiatowi

projekt uchw. w spr. wysokości opłat za przedszkole

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gm. Goworowo na 2018 r.

projekt uchw. zmiany w WPF 2018-2028

wtorek, 16 Styczeń 2018, 14:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego komisji.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
 4. Omówienie projektu uchwały.
 5. Sprawy bieżące.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               Rafał Iwański

wtorek, 16 Styczeń 2018, 14:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                             Krzysztof Zięba

wtorek, 16 Styczeń 2018, 14:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                            Jerzy Manowski

wtorek, 16 Styczeń 2018, 14:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Dokończenie prac nad statutem gminy Goworowo.
 3. Sprawy bieżące.

 

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                            Rafał Iwański

wtorek, 16 Styczeń 2018, 14:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Wyniki Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego

W dniu 13.01.2018 odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego , w którym zagrało 45 zawodników w pięciu  kategoriach wiekowych.

Turniej został rozegrany systemem pucharowym i po rozegraniu wszystkich meczy Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria  Kulesza i Radny Powiatu Ostrołęckiego Antoni Mulawka  wręczyli najlepszym zawodnikom  dyplomy  i nagrody rzeczowe.

Wyniki zawodów:

wtorek, 16 Styczeń 2018, 14:08 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 33
Informacja dotycząca podatku od środków transportowych.

 Urząd Gminy Goworowo przypomina że, osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :

1) corocznie składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany  rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego , lub zmianę miejsca zamieszkania , lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

3)   wpłacić  bez wezwania do dnia 15 lutego 2018 roku I ratę podatku od środków transportowych.

W  2018 roku  obowiązują stawki podatku  z roku 2017 uchwalone  uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr XXVII/166/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo, ogłoszone  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  w  2016 r. poz. 11005.

DT-1

DT-1/A

wtorek, 16 Styczeń 2018, 12:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 23
Strona 8 z 312« Pierwsza...678910...203040...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011