Gmina Goworowo

dziś jest: 31 maja 2020
Imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Ponikiew Mała zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikiew Mała, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 14.00  w remizie OSP.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 382
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Pokrzywnica zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pokrzywnica, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 15.00  w Remizie OSP.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:22 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 376
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Pokrzywnica Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pokrzywnica Kolonia, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 15.30  u sołtysa wsi – Pana Piotra Lendziszewskiego.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 440
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Kruszewo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kruszewo, które odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. o godz. 15.00  w remizie OSP

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 356
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Jurgi zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jurgi, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019r. u sołtysa wsi – Pani Janiny Zawadzkiej o godz. 1530.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 411
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Jawory Wielkopole zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jawory Wielkopole, które odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. u sołtysa wsi – Pana Przemysława Siepioła o godz. 1030.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 414
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Brzeźno Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Brzeźno Kolonia, które odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. w remizie strażackiej o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 377
Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie informuje, że zgodnie z decyzją  nr BI.RET.070473.2018.TR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku od dnia 19.05.2019 r. do dnia 18.05.2020 r. cena 1 m³ wody będzie wynosiła 2,36 zł netto + podatek Vat 8 % = 2,55 zł brutto.

Do pobrania:

doc09026120190510132336

 

 

 

poniedziałek, 13-05-2019, 14:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 398
Zapytanie ofertowe na obsługę imprezy plenerowej ” Noc z gwiazdami pod gwiazdami”

 

Goworowo, 2019-05-13

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Goworowie

ul. Szkolna 16a

07-440 Goworowo

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

     Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na wyłączną obsługę handlową imprezy plenerowej „ Noc z gwiazdami pod gwiazdami”, która obędzie się na polanie nad rzeką Narew w Szarłacie w dniu 12 lipca 2019 r. od godz. 17.00 do godz. 3.00. W ramach obsługi imprezy oferent otrzyma wyłączność na kompleksowy handel, odbywający się w miejscu trwania imprezy. Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić :

– dystrybutory piwne min. 3 ( w każdym dwa nalewaki + osprzęt handlowo usługowy- ogródek piwny),  mogą przylegać do siebie, każdy wyposażony w 5 zestawów : parasol + 2 stoły + 4 ławki, minimum 10 opróżnianych na bieżąco koszy na śmieci.

– dystrybucja piwa w kubkach plastikowych o pojemnościach 0,3 l po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy w Goworowie. Organizator zastrzega, aby cena za 1 kufel piwa  0,3 l nie przekroczyła 5 zł;

– minimalne oświetlenie miejsc usługowych;

– zaplecze gastronomiczne: gril, fast – food, kebab, gofry, popcorn, wata cukrowa, lody itp.;

– stoiska z zabawkami, balonami itp.;

– park rozrywki dla dzieci – plac zabaw, zjeżdżalnia itp.;

– dodatkowe atrakcje ustalone z oferentem.

Organizator zapewnia ze swojej strony dostęp do prądu ( wejście w skrzynkę RGB ).

Propozycje cenowe na wyłączną obsługę w/w imprezy plenerowej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie do piątku  31 maja 2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.05. Wybrany w ramach niniejszego zapytania wykonawca usługi wypłaci zaoferowaną kwotę na konto organizatora do  11 czerwca 2019 r. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku odwołania imprezy.

 

Ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej, ( osobiście, lub pocztą, kurierem ) adres : Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie ul. Szkolna 16a 07-440 Goworowo do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10.00;

b) Ofertę należy spakować w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej napisem : „ Propozycja ofertowa na wyłączną obsługę handlową imprezy plenerowej

„ Noc z gwiazdami pod gwiazdami”, organizowanym przez GOKSiR w Goworowie.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania.

W załączeniu formularz oferty: FORMULARZ OFERTY

Z poważaniem

Dyrektor GOKSiR

Agata Majk

 

 

poniedziałek, 13-05-2019, 11:56 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 797
Dzień Ziemi w Lipiance

 

9 maja w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbył się festyn ekologiczny  dla szkół ”Dzień Ziemi- Lipianka 2019”.  Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata.

W roku 2019  szczególną uwagę  poświęciliśmy zagrożonym gatunkom roślin i zwierząt.

Ogromnym darem naszej planety są miliony gatunków, które znamy i kochamy. Wiele wciąż nie zostało jeszcze odkrytych. Niestety, ludzie nieodwracalnie naruszyli równowagę przyrody, w wyniku czego świat stoi przed największym wymieraniem od czasów dinozaurów… Szybkie wymieranie gatunków w naszym świecie jest bezpośrednio związane z działalnością człowieka: wylesianiem, utratą siedlisk, handlem i kłusownictwem, niezrównoważonym rolnictwem, zanieczyszczeniem środowiska i pestycydami – to tylko kilka przykładów.

Dzień Ziemi w Lipiance rozpoczął się częścią konkursową dla uczniów ze Szkoły Podstawowej  w Goworowie, Pasiekach i Kuninie.

Następnie dzieci odwiedziły stoiska przygotowane przez: Łomżyński Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Ostrołęka, Koło Łowieckie Kormoran, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Mistrza Pszczelarza Adama Karamuza, Stowarzyszenie Ekomena, gdzie czekały na nich quizy i konkursy.

Dziękujemy wszystkim przybyłym instytucjom, stowarzyszeniom za pomoc w organizację festynu, nauczycielom i uczniom za udział, dobrą zabawę i miłą atmosferę.

 

Do usłyszenia.

Do zobaczenia za rok.:)

sobota, 11-05-2019, 15:44 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 364
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011