Gmina Goworowo

dziś jest: 31 maja 2020
Imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli
Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

wtorek, 28-04-2020, 08:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 67
Zakaz wstępu do lasów

poniedziałek, 27-04-2020, 16:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 42
Zakaz wstępu do lasów

Zarządzenie Nr 9/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasów Nadleśnictwa Wyszków

Do pobrania:

Zarządzenie

poniedziałek, 27-04-2020, 16:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 39
Prośba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce.

poniedziałek, 27-04-2020, 13:33 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 60
Wypełnij eWniosekPlus z doradcą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

poniedziałek, 27-04-2020, 12:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 45
Informacja dotycząca wydawania odpisów i aktów stanu cywilnego

poniedziałek, 27-04-2020, 12:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 46
GOKSiR – COVID – 19 3:0 !

…. a GOOLA zdobywają KGW! Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich atakują! Po raz kolejny piłka jest po naszej stronie. Przekazany materiał dla przedstawicieli KGW, powrócił do Nas w postaci maseczek ochronnych, które zostaną przekazane do Samorządu Gminnego. Bo współpraca się opłaca… ! Dziękujemy Paniom i Panom z KGW ” Pierożanki ” z Żabina, KGW ” Ponikiewianki ” z Ponikwi Dużej, KGW ” Dziewczyny jak Maliny ” z Brzeźna., KGW ” Stokrotki ” z Cisku, KGW Jawory Podmaście, KGW Lipianka oraz Środowiskowemu Domu Samopomocy w Czarnowie i wszystkim osobom, które zaangażowały się do rozegrania wspólnie z Nami najtrudniejszego meczu w historii Goworowa.

poniedziałek, 27-04-2020, 12:01 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 64
Niedziela z pismem świętym

Dziś przypada czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego myśl przewodnia brzmi: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!”. Nawiązuje do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Przedmiotem lektury jest w tym roku Ewangelia św. Mateusza. Inicjatorem Narodowego Czytania Pisma Świętego jest Stowarzyszenie „Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II”, Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Zasadniczym impulsem do wprowadzenia w 2016 r. Narodowego Czytania Pisma Świętego były obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem głównym Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego i wsłuchiwania się przez cały rok w otrzymane Słowo Boże jest to, aby każdy z nas wsłuchując się w nie, mógł usłyszeć głos Boga, który mówi do mnie dzisiaj – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, pomysłodawca inicjatywy.
A.M.

A.M.

niedziela, 26-04-2020, 11:20 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 51
Otwarcie handlu na targowisku gminnym

piątek, 24-04-2020, 10:52 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 60
ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

piątek, 24-04-2020, 08:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 54
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011