- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

p-03 Wydanie zaświadczenia o zgodności użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko
inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska, pokój nr 19 , I piętro.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 23