Gmina Goworowo

dziś jest: 26 września 2020
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
p-07 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Stanowisko
podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, pokój nr 19 , I piętro.

Wymagane dokumenty

1.Wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
2.Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty

1.Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 34

Termin załatwienia; do 14 dni

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz.783, z późniejszymi zmianami )
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2016r.,  poz. 23 z późniejszymi zmianami)

wniosek do pobrania

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011