Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2020
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
p-11 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Stanowisko
inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój nr 22, I piętro.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
2.Załączniki:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do władania terenem przez wnioskodawcę,
– rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu.

Opłaty Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 21

Termin załatwienia do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Kancelarii tut. Urzędu.

Podstawa prawna

– Art.83a ust.1, art.83f ust.1 pkt.3a, ust.4,5,7,8,17, art.85,87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2131, z późn.  zm.)

Druk do pobrania – Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011