Gmina Goworowo

dziś jest: 12 grudnia 2018
Imieniny: Aleksandra, Adelajdy, Dagmary
p-12 Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy. Zameldowanie cudzoziemców

Stanowisko

podinspektor ds. ewidencji ludności i kancelaryjnych, pokój nr 23 , I piętro.

Wymagane dokumenty
– wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego
– wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
– wypełniony druk zgłoszenia pobytu cudzoziemca
– dowód osobisty,
– książeczka wojskowa ( w przypadku osób podl. obowiązkowi wojskowemu),
– potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez właściciela lokalu,
– do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma
nastąpić zameldowanie,
– potwierdzenie wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego
dotyczy osób zamierzających uzyskać stały meldunek
– paszport ( w ruchu wizowym aktualna wiza)

Opłaty nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 wew. 40

Termin załatwienia: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy : Nie dotyczy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139,poz. 993 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz.1999)

Dokumenty do pobrania:

 

poniedziałek, 25 Kwiecień 2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011