Gmina Goworowo

dziś jest: 04 grudnia 2020
Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
p-14 Udostępnienie danych osobowych ( wydanie poświadczenia zameldowania)

Stanowisko

podinspektor ds. ewidencji ludności i kancelaryjnych, pokój nr 23 , I piętro.

Wymagane dokumenty

– wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Załączniki
– dokument potwierdzający potrzebę pobrania danych osobowych (dotyczy osób prywatnych),
– podanie,

Opłaty

– za poświadczenie zameldowania 17 zł
– za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, oraz ewidencji wydanych dowodów osobistych w wys. 31 zł

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 wew. 40

Termin załatwienia: do 30 dni

Tryb odwoławczy : Nie dotyczy

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U.Nr 214, poz. 1353) ustawa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych ewidencji ludności i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat
(Dz.U. Nr. 207 poz. 1298).

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011