Gmina Goworowo

dziś jest: 28 września 2020
Imieniny: Luby, Wacława, Salomona
Projekty unijne

pasek prow

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie zrealizował projekt  „Mała rzeka i wielkie możliwości – utworzenie bazy do spływów kajakowych na rzece Orz w celu odkrycia piękna lokalnej przyrody i aktywizacji mieszkańców z terenu LGD „Zaścianek Mazowsza”, dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zakupiony sprzęt dostarczyła Firma PPHU WIGRASZEK Szymon Mackiewicz  Adres: 1 maja 12A/55, 16-400 Suwałk, która w ramach przeprowadzonego zapytania cenowego złożyła najkorzystniejszą ofertę –  26 395,80 zł brutto.

Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu to 21 460,00 zł, a wysokość dofinansowania to 15 022,00 zł.

W ramach projektu zakupiono:

  • 12 kajaków dwuosobowych;
  • przyczepę do przewozu 12 szt. kajaków
  • 24 szt. wioseł kajakowych;
  • 24 szt. kamizelek ratunkowych;
  • 24 szt. worków kajakowych wodoszczelnych.

Zapraszamy do wypożyczania kajaków!!!

poniedziałek, 14-02-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011