- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

PROW 2007-2013

____________________________________________________________________________

wodociag [1]Zrealizowaliśmy inwestycję i pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II”. W ramach robót budowlanych wykonana zostanie sieć wodociągową w miejscowościach Czarnowo (wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową nr 60), Jurgi, Zaorze, Dzbądzek i Kunin (wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod rzeką Orz). Całkowita długość zaprojektowanej sieci rozdzielczej wynosi 11 883,00m, w tym: przewód PVC 110mm: 9412m, przewód PE DN 110mm: 62m, przewód PVC 90mm: 2409m.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu na realizację zadania złożyła firma: Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET”, 86-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 – 566 685,73 zł netto + 130 337,72 VAT, cena brutto 697 023,45.

Termin realizacji zadania planowany jest na 30 września 2013 r.

Zadanie dofinansowywane jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 – umowa nr 00051-6921-UM0700253/11 z 5 listopada 2012 roku

____________________________________________________________________________

[2]Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”. Inwestycję zrealizowała firma Usługi Brukarskie Kruk Zbigniew, 05-240 Tłuszcz, Ul. Prosta 19, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę o wysokości 796 508,22 zł.

 

 

 

Zakres prac obejmował:

Ul. Szkolna:

Ul. Witosa:

Ul. Głowackiego:

Ul. Ks. Dulczewskiego:

Przedmiot zamówienia został dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% wydatków kwalifikowalnych.


____________________________________________________________________________

ZIELONE CENTRUM GMINY – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI I ODNOWIENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE.

[3]Projekt realizowany był od 05.05.2010 do 30 listopada 2011 roku. Całość operacji wyniosła 38887.00 zł.  Projekt został złożony do  Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów.

Głównym celem realizacji projektu było, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości gminnej Goworowo, poprawa jakości życia społeczności wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich.  Efektem tego będzie: zwiększenie udziału mieszkańców Goworowszczyzny i turystów w ofercie turystycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ułatwienie mieszkańcom i turystom dostępu do placówki, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowanie specyfiki obszarów wiejskich.

W ramach projektu wykonano następujące prace:  odnowienie zniszczonej powierzchni części elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, wymiany zniszczonego pokrycia dachowego dwóch tarasów wraz z uzupełnieniem jego konstrukcji metalowej. Dodatkowo przy budynku zostały przebudowane schody wejściowe z obu stron budynku GOKSiR. Na placu przy GOKSiR został wyprofilowany teren wraz z nasadzeniem zieleni z rodzimymi gatunkami kwiatów i krzewów. Zagospodarowany plac z odnowionym budynkiem wpłynie na otwarcie dodatkowych ofert z dziedziny turystyki, kultury, sportu i rekreacji.

Projekt ZIELONE CENTRUM GMINY – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI I ODNOWIENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE, został zrealizowany przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

 

Zapraszamy do korzystania z nowych form oraz odwiedzenia galerii zdjęć z realizacji zadania.

________________________________________________________________________

pasek prow [4]

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie zrealizował projekt  „Mała rzeka i wielkie możliwości – utworzenie bazy do spływów kajakowych na rzece Orz w celu odkrycia piękna lokalnej przyrody i aktywizacji mieszkańców z terenu LGD „Zaścianek Mazowsza”, dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zakupiony sprzęt dostarczyła Firma PPHU WIGRASZEK Szymon Mackiewicz  Adres: 1 maja 12A/55, 16-400 Suwałk, która w ramach przeprowadzonego zapytania cenowego złożyła najkorzystniejszą ofertę –  26 395,80 zł brutto.

Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu to 21 460,00 zł, a wysokość dofinansowania to 15 022,00 zł.

W ramach projektu zakupiono:

Zapraszamy do wypożyczania kajaków!!!