Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2022
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
PLANOWANY PRZEBIEG LINII ENERGETYCZNEJ 400 KV PRZEZ TEREN GMINY GOWOROWO

W załączeniu przedstawiam poglądową mapę przebiegu planowanej linii energetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów na terenie gminy Goworowo. 400 kV na tle gminy Goworowo

wtorek, 25-01-2022, 08:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 348
Informacja o dofinasowaniu

środa, 01-12-2021, 12:09 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 187
Informacja o dofinansowaniu

W ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo” wykonano 1 312,14 mb nowej jezdni bitumicznej o grubości 9 cm (warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 5 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm) i szerokości 5,5 mb z poszerzeniem na łuku do 7,5 mb. Podbudowę jezdni stanowi warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o gr. 10 cm oraz warstwa kruszywa łamanego i kruszywa z rozbiórki istniejącej nawierzchni o gr. 20 cm.  Elementami uzupełniającymi jezdnię są zjazdy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm oraz pobocze z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szerokości 0,75 mb. Odwodnienie jezdni stanowi rów.  W przebiegu drogi ustawiono 14 znaków drogowych, poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

czwartek, 07-10-2021, 08:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 237
Kunin – Modernizacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kuninie wzięła udział w realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Całkowity koszt modernizacji kuchni i jadalni wyniósł 100 000 zł, wsparcie finansowe z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w kwocie 80 000 zł. oraz 20 000 zł. wkładu własnego.

wtorek, 28-09-2021, 11:17 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 573
Informacja o dofinansowaniu w ramach MIAS MAZOWSZE 2021

piątek, 24-09-2021, 13:50 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 317
Dofinansowanie na budowę drogi w Kruszewie

 

23 lipca 2021 r. w Ostrołęce podpisana została umowa w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo”. Ze strony rządowej umowę podpisał Pan Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, a Gminę Goworowo reprezentował Pan Piotr Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo, przy kontrasygnacie Pani Anny Pietras – Skarbnika Gminy Goworowo. Na mocy podpisanego dokumentu Gmina Goworowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 761 807,17 zł  na wykonanie 1 312,14 mb nowej jezdni bitumicznej o grubości 9 cm (warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 5 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm) i szerokości 5,5 mb z poszerzeniem na łuku do 7,5 mb wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. z Ostrołęki za kwotę 1 074 745,96 zł brutto.

wtorek, 27-07-2021, 14:20 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 439
Informacja o dofinansowaniu

piątek, 17-01-2020, 12:09 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 923
Informacja

piątek, 20-12-2019, 09:47 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 871
Nowoczesna pracownia mobilna w Pasiekach

W miesiącu kwietniu Szkoła Podstawowa w Pasiekach przystąpiła do Programu dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Celem programu było dofinansowanie w wysokości 70% wartości pracowni, modernizacja i tworzenie nowych pracowni informatycznych  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz zwiększenie dostępu dzieci  i młodzieży do nowoczesnych rozwiązań informatycznych  i pomocy dydaktycznych.

Szkoła nasza znalazła się w gronie szkół, które zakwalifikowały się do realizacji programu.

Po spełnieniu wszelkich formalności w dniu 16.09.2019r. nowa pracownia multimedialna składająca się z 15 nowoczesnych laptopów wraz z mobilną szafą na ich przechowywania rozpoczęła pracę w naszej szkole.

Cieszymy się, że nasi uczniowie będą pracować na nowoczesnym sprzęcie komputerowym, szczególnie że poprzednia pracownia komputerowa miała już 17 lat.

Tekst: A. Grabowski

Foto: M. Fidelis

poniedziałek, 23-09-2019, 09:19 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1026
LGD „Zaścianek Mazowsza” ogłasza!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach planowanych naborów wniosków w 2019 roku dotyczących przedsięwzięć: „Zasoby a Przedsiębiorczość” oraz „Start Produkcji i Usług”.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców z terenu gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn.

23-05-2019 r. 10:00 – 15:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Goworowie,
ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
sala dostępna dla osób z niepełnosprawnością
Formularz zgłoszeniowyHarmonogram szkolenia

Chęć udziału w szkoleniach proszę zgłaszać na załączonym formularzu drogą elektroniczną:  e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl lub osobiście/pocztą do biura LGD na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

Szczegółowe informacje w biurze LGD oraz pod numerem telefonu 29 767 18 25.

oznakowanie na stronę LGD

 

środa, 08-05-2019, 14:18 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1207
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011