inwestycje | Gmina Goworowo | Strona 3.

Gmina Goworowo

dziś jest: 20 sierpnia 2018
Imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela
TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Rozpoczęto roboty związane z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo. Zakres prac obejmuje rozbudowę oświetlenia w miejscowościach Cisk, Goworówek, Grabowo, Nogawki, Ludwinowo, Szczawin, Jemieliste, Dzbądzek, Kunin, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała Kolonia, Zaorze oraz dostawę materiałów budowlanych które posłużą do rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kruszewo, Pokrzywnica Kolonia i Rębisze Parcele.

Wykonawcą robót o wartości 148 701,23 zł jest firma „BEMAR” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia.

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

piątek, 16 Grudzień 2016, 10:07 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 296
Wykonano remont dachu na budynku hali ZGK w Goworowie

W dniu 19 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z remontem dachu na budynku przy ul. Szkolnej 16A w Goworowie. Roboty budowlane o wartości 67 650,00 zł brutto zostały wykonane przez Firmę Budowlano Usługową Krzysztof Lenkiewicz z Borawego, w okresie od 17.08.2016 r. do 18.10.2016 r.

 

 

 

 

czwartek, 15 Grudzień 2016, 09:58 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 303
DOKONANO ODBIORU KOŃCOWEGO DROGI W PONIKWI DUŻEJ

W dniu 30 września 2016 roku zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Roboty budowlane zostały wykonane w 2016 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o.  z Ostrołęki. Koszty kwalifikowane realizacji inwestycji wyniosły 321 664,68 zł, z czego  160 644,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, 81 486,00 zł to środki pochodzące z Powiatu Ostrołęckiego, a  pozostałe 79 534,68 zł stanowi wkład własny Gminy Goworowo.

czwartek, 06 Październik 2016, 08:33 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 361
Zakończono remont pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy

W dniu 2 września 2016 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z remontem pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy Goworowo. Roboty o wartości 34 000,00 zł brutto zostały wykonane przez firmę PROF-DEK WILCZEWSKI PAWEŁ z Ponikwi Dużej, w okresie od 11.08.2016 r. do 02.09.2016 r.

IMG_8683IMG_8763

czwartek, 15 Wrzesień 2016, 15:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 337
TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NOWEJ „SCHETYNÓWKI” W MIEJSCOWOŚCI PONIKIEW DUŻA

Na terenie gminy Goworowo prowadzone są roboty budowlane w ramach rozbudowy drogi gminnej w Ponikwi Dużej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W o łącznej długości 1 417,15 m.

Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym i kruszywem łamanym (po 50%), wykonanie zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie poziome jezdni farbami i punktowymi elementami odblaskowymi, ustawienie znaków drogowych, ustawienie znaków drogowych interaktywnych oraz ustawienie stalowej bariery ochronnej.

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o.  z Ostrołęki. Koszt realizacji inwestycji wynosi 338 659,59 zł, z czego  168 635,19 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 85 534,44 zł to środki pochodzące z Powiatu Ostrołęckiego, a  pozostałe 84 489,96 zł stanowi wkład własny Gminy Goworowo.

IMG_8661

wtorek, 26 Lipiec 2016, 10:54 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 389
Prace remontowe w szkole w Pasiekach

W Szkole Podstawowej w Pasiekach w 2015 r. ze środków budżetu szkoły zostały wymienione okna w całym budynku szkolnym ( tj. 69 okien).

Zostało to podyktowane tym, iż stare okna drewniane zaczęły próchnieć, a coroczne malowanie ich nie przynosiło efektów. Porobiły się również szczeliny, a co za tym idzie wystąpiły duże straty energii cieplnej. Podczas intensywnych opadów deszczu woda po parapetach lała się do klas.

Wymiana okien to duże przedsięwzięcie, ale bardzo ważne z punktu oszczędności ogrzewania w ciągu sezonu grzewczego. Lepsza izolacyjność okien przekłada się na niższe koszty energii grzewczej.
Koszt wymiany okien wyniósł – 70.000 zł.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OKNA PRZED WYMIANĄ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OKNA PO WYMIANIE

 

piątek, 04 Marzec 2016, 12:36 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 453
TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NOWEJ „SCHETYNÓWKI” RELACJI CZARNOWO- SMÓLNIK

    Na terenie gminy Goworowo prowadzone są roboty budowlane w ramach rozbudowy dróg gminnych na odcinku od drogi krajowej nr 60 Kutno – Ciechanów – Różan – Ostrów Maz. przez miejscowości Czarnowo, Szczawin, Ludwinowo do Smólnika. Łączna długość ciągu drogowego to 7 512,23 m. Zakres prac obejmuje:

czwartek, 27 Sierpień 2015, 11:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 548
ZAKOŃCZONO ZADANIE INWESTYCYJNE „ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI CZARNOWO”

Wykonano inwestycję pn. „Zagospodarowania centrum wsi Czarnowo”. Zakres robót budowlanych objął m.in. remont aneksu kuchennego w budynku remizo – świetlicy wraz z montażem nowego wyposażenia, wybudowanie kabin sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami oraz remont pomieszczenia szatniowego, malowanie sufitu i ścian sali dużej budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z montażem zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m³ oraz dostarczenie i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie. Prace wykonała firma BUDMAR Mariusz Budny z Jednorożca za kwotę 66 366,67 zł. Gmina Goworowo pozyskała dofinansowanie zadania w kwocie 28 271,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”.

piątek, 26 Czerwiec 2015, 08:45 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 561
ZAKOŃCZONO REMONT SZALETU PRZYKOŚCIELNEGO W GOWOROWIE

IMG_7269
Wykonano inwestycję pn. „Remont istniejącego szaletu przykościelnego w Goworowie”. Zakres robót budowlanych objął m.in. wykonanie posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi, montaż ogrzewania podłogowego, montaż nowych okien i drzwi, wykonanie termomodernizacji budynku, nowych ścianek działowych oraz wykonanie sufitu podwieszanego. Ponadto obiekt wyposażono w nowe instalacje: elektryczną oraz sanitarną wraz z podłączeniem do kanalizacji. Jedna z łazienek została wyposażona w standardzie dla osób niepełnosprawnych. Prace wykonała firma Budowlano-Usługowa Krzysztof Lenkiewicz z Borawego za kwotę 48 500,00 zł.

piątek, 26 Czerwiec 2015, 08:40 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 548
ZAKOŃCZONO REMONT ŚWIETLICY W BRZEŹNIE

IMG_7278Ukończono roboty budowlane przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap II”, polegającego na remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie. Zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, wykopów ziemnych, ław fundamentowych, nowych ścian, tynków i posadzek, nowego pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej a także termomodernizację budynku. Ponadto obiekt wyposażono w nowe instalacje: elektryczną, alarmową, strukturalną, telefoniczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z piecem na ekogroszek. Prace wykonała Firma Budowlano – Usługowa Krzysztof Lenkiewicz z Borawego za kwotę 363 127,28 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych.

piątek, 26 Czerwiec 2015, 08:37 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 624
Strona 3 z 812345...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011