Gmina Goworowo

dziś jest: 16 listopada 2018
Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy
ZAKOŃCZONO ZADANIE INWESTYCYJNE „ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI CZARNOWO”

Wykonano inwestycję pn. „Zagospodarowania centrum wsi Czarnowo”. Zakres robót budowlanych objął m.in. remont aneksu kuchennego w budynku remizo – świetlicy wraz z montażem nowego wyposażenia, wybudowanie kabin sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami oraz remont pomieszczenia szatniowego, malowanie sufitu i ścian sali dużej budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z montażem zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m³ oraz dostarczenie i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie. Prace wykonała firma BUDMAR Mariusz Budny z Jednorożca za kwotę 66 366,67 zł. Gmina Goworowo pozyskała dofinansowanie zadania w kwocie 28 271,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”.

piątek, 26 Czerwiec 2015, 08:45 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 605
ZAKOŃCZONO REMONT SZALETU PRZYKOŚCIELNEGO W GOWOROWIE

IMG_7269
Wykonano inwestycję pn. „Remont istniejącego szaletu przykościelnego w Goworowie”. Zakres robót budowlanych objął m.in. wykonanie posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi, montaż ogrzewania podłogowego, montaż nowych okien i drzwi, wykonanie termomodernizacji budynku, nowych ścianek działowych oraz wykonanie sufitu podwieszanego. Ponadto obiekt wyposażono w nowe instalacje: elektryczną oraz sanitarną wraz z podłączeniem do kanalizacji. Jedna z łazienek została wyposażona w standardzie dla osób niepełnosprawnych. Prace wykonała firma Budowlano-Usługowa Krzysztof Lenkiewicz z Borawego za kwotę 48 500,00 zł.

piątek, 26 Czerwiec 2015, 08:40 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 592
ZAKOŃCZONO REMONT ŚWIETLICY W BRZEŹNIE

IMG_7278Ukończono roboty budowlane przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap II”, polegającego na remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie. Zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, wykopów ziemnych, ław fundamentowych, nowych ścian, tynków i posadzek, nowego pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej a także termomodernizację budynku. Ponadto obiekt wyposażono w nowe instalacje: elektryczną, alarmową, strukturalną, telefoniczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z piecem na ekogroszek. Prace wykonała Firma Budowlano – Usługowa Krzysztof Lenkiewicz z Borawego za kwotę 363 127,28 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych.

piątek, 26 Czerwiec 2015, 08:37 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 669
NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

Realizując potrzeby mieszkańców, Gmina w miesiącu maju wykonała i ustawiła wiaty przystankowe w miejscowościach Brzeźno Kolonia, Kaczka, Ludwinowo i Szczawin przy drogach gminnych i powiatowych.
Przystanki będą służyły w szczególności młodzieży szkolnej dojeżdżającej autobusem do szkół.

IMG_7241

piątek, 19 Czerwiec 2015, 13:17 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 561
ZAKOŃCZONO ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOWOROWIE!

Zakończono roboty budowlane przy „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Goworowie”. W ramach inwestycji wykonano m.in. dostawienie dodatkowego reaktora, montaż 2 zbiorników retencyjnych ścieków z kanalizacji i ścieków dowożonych, nowy system sterowania procesem oczyszczania, wymianę pomp i dmuchaw, modernizację budynków itp. W wyniku rozbudowy powstała mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności Qdśr=200m3/d i przepustowości Qdmax=234m3/d. Prace wykonała firma MILKOMATIC Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 1 622 551,06 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w kwocie 852 721 złotych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

IMG_7151

piątek, 12 Czerwiec 2015, 12:52 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 649

Kopia 2

sobota, 10 Styczeń 2015, 09:09 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 580
Wybrane zrealizowane i realizowane projekty w Gminie Goworowo w latach 2011 – 2014

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z Sesji Rady Gminy z dnia 12.11.2014r przedstawiającą wybrane zrealizowane i realizowane projekty w Gminie Goworowo w latach 2011 – 2014.

projekty-2011-2014

niedziela, 23 Listopad 2014, 12:48 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 580
Kolejna „schetynówka” na terenie gminy Goworowo!

 1

 

30 października 2014 roku Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na rok 2015. Pozytywnie oceniony został wniosek Gminy Goworowo pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno – Ciechanów – Różan – Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin na odcinku Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik”. W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie ciąg dróg o łącznej długości ponad 7,5 km, polegający na położeniu nowej warstwy bitumicznej na istniejącej drodze Czarnowo – Szczawin oraz budowie nowej jezdni bitumicznej na drodze żwirowej Szczawin – Ludwinowo – Smólnik. Łączna wartość inwestycji to 3 771 645,70 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 885 822,00 zł. Prace realizowane będą w 2015 roku. Do 28 listopada 2014 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Wstępna lista rankingowa wniosków dostępna jest w załączniku.

Do pobrania

poniedziałek, 03 Listopad 2014, 14:50 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 638
ZAKOŃCZONO BUDOWĘ II ETAPU DROGI GMINNEJ LIPIANKA – DAMIĘTY – BOBIN

W dniu 3 września dokonano odbioru końcowego prac przy przebudowie drogi gminnej Lipianka – Damięty – Bobin. Nawierzchnię asfaltową, łączącą obecne drogi asfaltowe w Lipiance i Damiętach oraz remont istniejącej nawierzchni w Lipiance (likwidacja poprzecznych zagłębień) zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej za kwotę 754 897,59 zł.

piątek, 17 Październik 2014, 13:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 742
DROGA W BORKACH Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

 

Zakończona została budowa pierwszego etapu inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goworowo”, polegająca na ułożeniu nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 1 300 m w Borkach.

piątek, 17 Październik 2014, 13:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 692
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011