inwestycje | Gmina Goworowo | Strona 5.

Gmina Goworowo

dziś jest: 22 sierpnia 2018
Imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii
NOWE PUNKTY ŚWIETLNE W JAWORACH WIELKOPOLE

 

poprawione jawory

Zakończona została dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jawory Wielkopole na odcinku 370 metrów . Zamontowanych zostało 5 nowych lamp świetlenia ulicznego, między innymi przy skrzyżowaniu drogi Goworowo- Jawory Wielkopole oraz przy przystanku autobusowym. Dobudowane oświetlenie   wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym   jak również dla pasażerów linii autobusowej.

Inwestycję sfinansowano ze środków własnych Gminy Goworowo w wysokości 21.648,00

 

 

wtorek, 14 Październik 2014, 11:09 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 527
Mamy nowe lampy

podz

sobota, 04 Październik 2014, 13:58 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 554
UROCZYSTE OTWARCIE PRZEBUDOWANEJ DROGI POWIATOWEJ

DSC_0516

11 września br. w Goworowie dokonano oficjalnego otwarcia i poświęcenia przebudowanej drogi powiatowej z Ostrołęki przez Goworowo do drogi krajowej nr 60. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wójtowie Gmin Rzekuń i Długosiodło, Nadleśniczy Ostrołęcki, radni i reprezentanci wszystkich szczebli samorządowych w województwie, przedstawiciele duchowieństwa, sołtysi i zaproszeni goście. Honory gospodarza pełniła Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza.

piątek, 12 Wrzesień 2014, 12:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1842

logo wfosigw

środa, 25 Czerwiec 2014, 09:09 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 516
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Brzezińskiej, gmina Goworowo

Jesteśmy w trakcie realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Brzezińskiej, gmina Goworowo”.

W ramach tej inwestycji w miejscowości Wólka Brzezińska wykonane zostaną:

 •  kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o długości 808 mb, łączonych na uszczelkę, na podsypce piaskowej;
 •  przewierty w gruncie o łącznej długości 123,50 mb;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 1000 mm z tworzywa sztucznego – 3 kpl.;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 425 mm z tworzywa sztucznego – 26 kpl.;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 425 mm z tworzywa sztucznego kaskadowe – 4 kpl.

W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma SANPROD Sp. z o.o. 07-440 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego „Zośki” 8 – 297 897,27 zł brutto.

Termin zakończenia prac ustalony został na 31 lipca 2014 r.

piątek, 25 Kwiecień 2014, 10:16 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 557
„Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kaczka”

Gmina Goworowo zrealizowała inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kaczka”. Realizacja w/w zadania powierzona została Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie. W jego ramach wybudowana została sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Kaczka o następujących parametrach:

 • przewód PVC Ø 90 mm – 390 mb
 • zasuwy o średnicy 80 mm – 3 szt.
 • hydrant o średnicy 80 mm – 2 szt.

Prace zostały wykonane w okresie 12.11.2013 r. – 29.11.2013 r.

Koszt wykonania inwestycji wynosi 29 467,00 zł. Kwota w 100% pokryta została z budżetu Gminy Goworowo.

czwartek, 02 Styczeń 2014, 09:26 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 624
Otwarcie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Goworowie

_DSC03285 listopada 2013 r. miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.

Budowa placu zabaw odbyła się dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” w kwocie 90 487,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 194 488,13 zł.  Zadanie wykonała Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, 07-410 Rzekuń, ul. Kościuszki 75, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę.

środa, 06 Listopad 2013, 13:15 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 981
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grodzisk Mały gm. Goworowo

Gmina Goworowo zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grodzisk Mały gm. Goworowo”.

Zakres robót w ramach inwestycji:

 • modernizacja drogi o długości 1243 m (nawierzchnia żwirowa)
 • wyremontowanie przepustów – 4 sztuki
 • wykonanie nowych przepustów pod zjazdami na drogi boczne – 2 sztuki
 • wykonanie rowów wzdłuż drogi – 1230 m
 • odtworzenie istniejących rowów wzdłuż drogi – 535 m

Wykonanie zadania powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

Inwestycja dotowana jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na kwotę 55 000,00 zł.

środa, 06 Listopad 2013, 09:08 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 741
Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ludwinowie

Zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ludwinowie”.

W ramach zadania wybudowana została napowietrzna linia oświetleniowa nN AsXSn 2x25mm² o długości 2,603 km na 11 istniejących słupach energetycznych, oraz dobudowano 9 nowych słupów energetycznych. Na w/w słupach zamontowane zostały oprawy oświetleniowe wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem – lampy typu WSL 870 RM 70/50W HST E27. Dodatkowo w ramach zamówienia zakupione zostały  4 sztuki w/w kompletnych opraw z oprzyrządowaniem oraz pilot do zdalnego sterowania ustawieniami zegarów astronomicznych CPA 4.0.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu na realizację zadania złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MADO” Andrzej Mróz, 08-330 Kosów Lacki, ul. Leśna 3 – 60 270,00 zł brutto

Zadanie zrealizowano terminowo, odbiór inwestycji odbył się 29 listopada 2013 r.

wtorek, 05 Listopad 2013, 14:19 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 841
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

IMG_3132Gmina Goworowo udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2013 roku w kwocie 900.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

Do realizacji w 2013 roku zaplanowany jest projekt, który obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka, która przebiega przez gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i miasto Ostrołęka, odcinek od km 28+130 do km 32+900 zlokalizowany jest na terenie Gminy Goworowo, przez miejscowości Żabin, Pokrzywnica, Goworowo. Jest kontynuacją realizowanej w ubiegłym roku przebudowy drogi na odcinku od Borawego do Żabina, poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest najkrótszym połączeniem z Warszawą. Z tego powodu jest najbardziej obciążana ruchem tranzytowym i lokalnym. Zrealizowanie zadania na całym ciągu drogowym:

Zdecydowanie poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych, poprawi komunikację Ostrołęki z Warszawą, skróci drogę z kierunku Warszawy na kierunek mazurski, czyniąc ją bardziej bezpieczną i wygodną, zwiększy szansę rozwoju gospodarczego.

poniedziałek, 12 Sierpień 2013, 10:39 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1351
Strona 5 z 8« Pierwsza...34567...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011