Gmina Goworowo

dziś jest: 16 lutego 2019
Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
ZAKOŃCZONO BUDOWĘ II ETAPU DROGI GMINNEJ LIPIANKA – DAMIĘTY – BOBIN

W dniu 3 września dokonano odbioru końcowego prac przy przebudowie drogi gminnej Lipianka – Damięty – Bobin. Nawierzchnię asfaltową, łączącą obecne drogi asfaltowe w Lipiance i Damiętach oraz remont istniejącej nawierzchni w Lipiance (likwidacja poprzecznych zagłębień) zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej za kwotę 754 897,59 zł.

piątek, 17 Październik 2014, 13:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 791
DROGA W BORKACH Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

 

Zakończona została budowa pierwszego etapu inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goworowo”, polegająca na ułożeniu nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 1 300 m w Borkach.

piątek, 17 Październik 2014, 13:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 748
PASIEKI MAJĄ PIĘKNY PARK I CHODNIKI

 

Zakończona została inwestycja „Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasieki”. W ramach robót na obszarze parku wykonane zostały chodniki, plac zabaw, boisko do siatkówki, siłownia na powietrzu, pętla i zatoka autobusowa wraz z wiatą przystankową, miejsca do postoju samochodów osobowych, oświetlenie parkowe wraz z monitoringiem oraz miejsce pod obelisk.

piątek, 17 Październik 2014, 13:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1000
PIERWSZY ETAP UPIĘKSZANIA BRZEŹNA ZA NAMI

Zakończona została inwestycja „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno”. W trakcie robót przebudowana została pętla autobusowa przy wjeździe do osiedla oraz wybudowany został nowy chodnik ze zjazdami do nieruchomości od osiedla do świetlicy wiejskiej, przy której powstał zewnętrzny plac zabaw i siłownia na powietrzu.

piątek, 17 Październik 2014, 13:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 720
WSZYSTKIE SZKOŁY PODSTAWOWE MAJĄ JUŻ NOWE PLACE ZABAW

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie od 25 września 2014 r. cieszą się z pięknego placu zabaw, zrealizowanego przez Gminę Goworowo w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III Szkół Podstawowych „Radosna Szkoła”. Całkowita wartość projektu to 119 251,44 zł, a Gmina pozyskała na to zadanie dotację z budżetu państwa w wysokości 63 850,00 zł.Obiekt wykonała firma Investment Company sp. z o.o. z Ostrołęki.

Jest to już ostatnia szkoła podstawowa, przy której został wybudowany plac zabaw z programu „ Radosna Szkoła”. Będzie on służył zarówno dzieciom ze szkoły podstawowej w Szczawinie, jak i wszystkim innym, które będą chciały skorzystać z tego obiektu. Ponieważ plac jest wyposażony w ciekawe urządzenia, zabawki oraz w nawierzchnię chroniącą przed skutkami upadku, dzieci i rodzice mogą się czuć na nim bezpiecznie.

Życzymy miłego użytkowania.

Place zabaw I

Place zabaw II

środa, 15 Październik 2014, 07:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 640
NOWE PUNKTY ŚWIETLNE W JAWORACH WIELKOPOLE

 

poprawione jawory

Zakończona została dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jawory Wielkopole na odcinku 370 metrów . Zamontowanych zostało 5 nowych lamp świetlenia ulicznego, między innymi przy skrzyżowaniu drogi Goworowo- Jawory Wielkopole oraz przy przystanku autobusowym. Dobudowane oświetlenie   wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym   jak również dla pasażerów linii autobusowej.

Inwestycję sfinansowano ze środków własnych Gminy Goworowo w wysokości 21.648,00

 

 

wtorek, 14 Październik 2014, 11:09 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 618
Mamy nowe lampy

podz

sobota, 04 Październik 2014, 13:58 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 639
UROCZYSTE OTWARCIE PRZEBUDOWANEJ DROGI POWIATOWEJ

DSC_0516

11 września br. w Goworowie dokonano oficjalnego otwarcia i poświęcenia przebudowanej drogi powiatowej z Ostrołęki przez Goworowo do drogi krajowej nr 60. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wójtowie Gmin Rzekuń i Długosiodło, Nadleśniczy Ostrołęcki, radni i reprezentanci wszystkich szczebli samorządowych w województwie, przedstawiciele duchowieństwa, sołtysi i zaproszeni goście. Honory gospodarza pełniła Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza.

piątek, 12 Wrzesień 2014, 12:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1953

logo wfosigw

środa, 25 Czerwiec 2014, 09:09 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 600
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Brzezińskiej, gmina Goworowo

Jesteśmy w trakcie realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Brzezińskiej, gmina Goworowo”.

W ramach tej inwestycji w miejscowości Wólka Brzezińska wykonane zostaną:

  •  kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o długości 808 mb, łączonych na uszczelkę, na podsypce piaskowej;
  •  przewierty w gruncie o łącznej długości 123,50 mb;
  •  studnie kanalizacyjne Ø 1000 mm z tworzywa sztucznego – 3 kpl.;
  •  studnie kanalizacyjne Ø 425 mm z tworzywa sztucznego – 26 kpl.;
  •  studnie kanalizacyjne Ø 425 mm z tworzywa sztucznego kaskadowe – 4 kpl.

W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma SANPROD Sp. z o.o. 07-440 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego „Zośki” 8 – 297 897,27 zł brutto.

Termin zakończenia prac ustalony został na 31 lipca 2014 r.

piątek, 25 Kwiecień 2014, 10:16 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 644
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011