Gmina Goworowo

dziś jest: 19 lutego 2018
Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

logo wfosigw

środa, 25 Czerwiec 2014, 09:09 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 451
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Brzezińskiej, gmina Goworowo

Jesteśmy w trakcie realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Brzezińskiej, gmina Goworowo”.

W ramach tej inwestycji w miejscowości Wólka Brzezińska wykonane zostaną:

 •  kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o długości 808 mb, łączonych na uszczelkę, na podsypce piaskowej;
 •  przewierty w gruncie o łącznej długości 123,50 mb;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 1000 mm z tworzywa sztucznego – 3 kpl.;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 425 mm z tworzywa sztucznego – 26 kpl.;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 425 mm z tworzywa sztucznego kaskadowe – 4 kpl.

W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma SANPROD Sp. z o.o. 07-440 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego „Zośki” 8 – 297 897,27 zł brutto.

Termin zakończenia prac ustalony został na 31 lipca 2014 r.

piątek, 25 Kwiecień 2014, 10:16 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 477
„Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kaczka”

Gmina Goworowo zrealizowała inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kaczka”. Realizacja w/w zadania powierzona została Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie. W jego ramach wybudowana została sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Kaczka o następujących parametrach:

 • przewód PVC Ø 90 mm – 390 mb
 • zasuwy o średnicy 80 mm – 3 szt.
 • hydrant o średnicy 80 mm – 2 szt.

Prace zostały wykonane w okresie 12.11.2013 r. – 29.11.2013 r.

Koszt wykonania inwestycji wynosi 29 467,00 zł. Kwota w 100% pokryta została z budżetu Gminy Goworowo.

czwartek, 02 Styczeń 2014, 09:26 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 537
Otwarcie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Goworowie

_DSC03285 listopada 2013 r. miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.

Budowa placu zabaw odbyła się dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” w kwocie 90 487,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 194 488,13 zł.  Zadanie wykonała Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, 07-410 Rzekuń, ul. Kościuszki 75, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę.

środa, 06 Listopad 2013, 13:15 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 863
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grodzisk Mały gm. Goworowo

Gmina Goworowo zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grodzisk Mały gm. Goworowo”.

Zakres robót w ramach inwestycji:

 • modernizacja drogi o długości 1243 m (nawierzchnia żwirowa)
 • wyremontowanie przepustów – 4 sztuki
 • wykonanie nowych przepustów pod zjazdami na drogi boczne – 2 sztuki
 • wykonanie rowów wzdłuż drogi – 1230 m
 • odtworzenie istniejących rowów wzdłuż drogi – 535 m

Wykonanie zadania powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

Inwestycja dotowana jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na kwotę 55 000,00 zł.

środa, 06 Listopad 2013, 09:08 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 664
Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ludwinowie

Zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ludwinowie”.

W ramach zadania wybudowana została napowietrzna linia oświetleniowa nN AsXSn 2x25mm² o długości 2,603 km na 11 istniejących słupach energetycznych, oraz dobudowano 9 nowych słupów energetycznych. Na w/w słupach zamontowane zostały oprawy oświetleniowe wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem – lampy typu WSL 870 RM 70/50W HST E27. Dodatkowo w ramach zamówienia zakupione zostały  4 sztuki w/w kompletnych opraw z oprzyrządowaniem oraz pilot do zdalnego sterowania ustawieniami zegarów astronomicznych CPA 4.0.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu na realizację zadania złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MADO” Andrzej Mróz, 08-330 Kosów Lacki, ul. Leśna 3 – 60 270,00 zł brutto

Zadanie zrealizowano terminowo, odbiór inwestycji odbył się 29 listopada 2013 r.

wtorek, 05 Listopad 2013, 14:19 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 756
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

IMG_3132Gmina Goworowo udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2013 roku w kwocie 900.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

Do realizacji w 2013 roku zaplanowany jest projekt, który obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka, która przebiega przez gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i miasto Ostrołęka, odcinek od km 28+130 do km 32+900 zlokalizowany jest na terenie Gminy Goworowo, przez miejscowości Żabin, Pokrzywnica, Goworowo. Jest kontynuacją realizowanej w ubiegłym roku przebudowy drogi na odcinku od Borawego do Żabina, poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest najkrótszym połączeniem z Warszawą. Z tego powodu jest najbardziej obciążana ruchem tranzytowym i lokalnym. Zrealizowanie zadania na całym ciągu drogowym:

Zdecydowanie poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych, poprawi komunikację Ostrołęki z Warszawą, skróci drogę z kierunku Warszawy na kierunek mazurski, czyniąc ją bardziej bezpieczną i wygodną, zwiększy szansę rozwoju gospodarczego.

poniedziałek, 12 Sierpień 2013, 10:39 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1194
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II

wodociag Zrealizowaliśmy inwestycję pn.: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II”. W ramach robót budowlanych wykonana została sieć wodociągową w miejscowościach Czarnowo (wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową nr 60), Jurgi, Zaorze, Dzbądzek i Kunin (wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod rzeką Orz). Całkowita długość zaprojektowanej i wybudowanej sieci rozdzielczej wynosi 11 883,00m, w tym: przewód PVC 110mm: 9412m, przewód PE DN 110mm: 62m, przewód PVC 90mm: 2409m.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu na realizację zadania złożyła firma: Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET”, 86-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 – 566 685,73 zł netto + 130 337,72 VAT, cena brutto 697 023,45.

Zadanie zostało zrealizowane terminowo, odbiór końcowy odbył się 27 września 2013 r.

Zadanie zostało dofinansowywane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

piątek, 09 Sierpień 2013, 11:02 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 930
Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie

IMG_3202W ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” realizujemy inwestycję pn. „Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie”. Inwestycję wykonuje Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, 07-410 Rzekuń, ul. Kościuszki 75, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę –  194 488,13 brutto.

poniedziałek, 22 Lipiec 2013, 13:00 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 903
Kunin – Mamy plac zabaw!!!

Dzieci lubią się bawić – radośnie i wesoło

Lecz gdzie to robić mamy – odpowiedz nam szkoło?

By było bezpiecznie i przyjaciół wielu

Więc gdzie się można bawić, mój nauczycielu?

Martwi się Dyrekcja, wraz z nią grono całe

Jak problem rozwiązać, gdy zasoby małe?

Trzeba działać szybko, bo czas szybko płynie.

Może nam pomogą w goworowskiej gminie.

 

Pani Wójt odpowie – grosza nie poskąpię

O nowy plac zabaw do Rady wystąpię.

Choć szaleje kryzys i budżet się chwieje

To dzieci z Kunina mogą mieć nadzieję.

 

Plac już piękny stoi – dziękujemy szczerze,

Jutro nasza Pani nas tutaj zabierze.

Z regulaminem zapozna, o rozwadze powie

I przypomni zasadę – najważniejsze zdrowie!

poniedziałek, 20 Maj 2013, 21:58 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1210
Strona 5 z 8« Pierwsza...34567...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011