Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2021
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
PIERWSZY ETAP UPIĘKSZANIA BRZEŹNA ZA NAMI

Zakończona została inwestycja „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno”. W trakcie robót przebudowana została pętla autobusowa przy wjeździe do osiedla oraz wybudowany został nowy chodnik ze zjazdami do nieruchomości od osiedla do świetlicy wiejskiej, przy której powstał zewnętrzny plac zabaw i siłownia na powietrzu.

piątek, 17-10-2014, 13:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1203
WSZYSTKIE SZKOŁY PODSTAWOWE MAJĄ JUŻ NOWE PLACE ZABAW

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie od 25 września 2014 r. cieszą się z pięknego placu zabaw, zrealizowanego przez Gminę Goworowo w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III Szkół Podstawowych „Radosna Szkoła”. Całkowita wartość projektu to 119 251,44 zł, a Gmina pozyskała na to zadanie dotację z budżetu państwa w wysokości 63 850,00 zł.Obiekt wykonała firma Investment Company sp. z o.o. z Ostrołęki.

Jest to już ostatnia szkoła podstawowa, przy której został wybudowany plac zabaw z programu „ Radosna Szkoła”. Będzie on służył zarówno dzieciom ze szkoły podstawowej w Szczawinie, jak i wszystkim innym, które będą chciały skorzystać z tego obiektu. Ponieważ plac jest wyposażony w ciekawe urządzenia, zabawki oraz w nawierzchnię chroniącą przed skutkami upadku, dzieci i rodzice mogą się czuć na nim bezpiecznie.

Życzymy miłego użytkowania.

Place zabaw I

Place zabaw II

środa, 15-10-2014, 07:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1141
NOWE PUNKTY ŚWIETLNE W JAWORACH WIELKOPOLE

 

poprawione jawory

Zakończona została dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jawory Wielkopole na odcinku 370 metrów . Zamontowanych zostało 5 nowych lamp świetlenia ulicznego, między innymi przy skrzyżowaniu drogi Goworowo- Jawory Wielkopole oraz przy przystanku autobusowym. Dobudowane oświetlenie   wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym   jak również dla pasażerów linii autobusowej.

Inwestycję sfinansowano ze środków własnych Gminy Goworowo w wysokości 21.648,00

 

 

wtorek, 14-10-2014, 11:09 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1073
Mamy nowe lampy

podz

sobota, 04-10-2014, 13:58 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1140
UROCZYSTE OTWARCIE PRZEBUDOWANEJ DROGI POWIATOWEJ

DSC_0516

11 września br. w Goworowie dokonano oficjalnego otwarcia i poświęcenia przebudowanej drogi powiatowej z Ostrołęki przez Goworowo do drogi krajowej nr 60. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wójtowie Gmin Rzekuń i Długosiodło, Nadleśniczy Ostrołęcki, radni i reprezentanci wszystkich szczebli samorządowych w województwie, przedstawiciele duchowieństwa, sołtysi i zaproszeni goście. Honory gospodarza pełniła Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza.

piątek, 12-09-2014, 12:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2549

logo wfosigw

środa, 25-06-2014, 09:09 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1151
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Brzezińskiej, gmina Goworowo

Jesteśmy w trakcie realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Brzezińskiej, gmina Goworowo”.

W ramach tej inwestycji w miejscowości Wólka Brzezińska wykonane zostaną:

 •  kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o długości 808 mb, łączonych na uszczelkę, na podsypce piaskowej;
 •  przewierty w gruncie o łącznej długości 123,50 mb;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 1000 mm z tworzywa sztucznego – 3 kpl.;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 425 mm z tworzywa sztucznego – 26 kpl.;
 •  studnie kanalizacyjne Ø 425 mm z tworzywa sztucznego kaskadowe – 4 kpl.

W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma SANPROD Sp. z o.o. 07-440 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego „Zośki” 8 – 297 897,27 zł brutto.

Termin zakończenia prac ustalony został na 31 lipca 2014 r.

piątek, 25-04-2014, 10:16 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1166
„Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kaczka”

Gmina Goworowo zrealizowała inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kaczka”. Realizacja w/w zadania powierzona została Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie. W jego ramach wybudowana została sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Kaczka o następujących parametrach:

 • przewód PVC Ø 90 mm – 390 mb
 • zasuwy o średnicy 80 mm – 3 szt.
 • hydrant o średnicy 80 mm – 2 szt.

Prace zostały wykonane w okresie 12.11.2013 r. – 29.11.2013 r.

Koszt wykonania inwestycji wynosi 29 467,00 zł. Kwota w 100% pokryta została z budżetu Gminy Goworowo.

czwartek, 02-01-2014, 09:26 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1215
Otwarcie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Goworowie

_DSC03285 listopada 2013 r. miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.

Budowa placu zabaw odbyła się dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” w kwocie 90 487,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 194 488,13 zł.  Zadanie wykonała Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, 07-410 Rzekuń, ul. Kościuszki 75, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę.

środa, 06-11-2013, 13:15 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1766
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grodzisk Mały gm. Goworowo

Gmina Goworowo zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grodzisk Mały gm. Goworowo”.

Zakres robót w ramach inwestycji:

 • modernizacja drogi o długości 1243 m (nawierzchnia żwirowa)
 • wyremontowanie przepustów – 4 sztuki
 • wykonanie nowych przepustów pod zjazdami na drogi boczne – 2 sztuki
 • wykonanie rowów wzdłuż drogi – 1230 m
 • odtworzenie istniejących rowów wzdłuż drogi – 535 m

Wykonanie zadania powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

Inwestycja dotowana jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na kwotę 55 000,00 zł.

środa, 06-11-2013, 09:08 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1324
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011