Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2021
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ludwinowie

Zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ludwinowie”.

W ramach zadania wybudowana została napowietrzna linia oświetleniowa nN AsXSn 2x25mm² o długości 2,603 km na 11 istniejących słupach energetycznych, oraz dobudowano 9 nowych słupów energetycznych. Na w/w słupach zamontowane zostały oprawy oświetleniowe wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem – lampy typu WSL 870 RM 70/50W HST E27. Dodatkowo w ramach zamówienia zakupione zostały  4 sztuki w/w kompletnych opraw z oprzyrządowaniem oraz pilot do zdalnego sterowania ustawieniami zegarów astronomicznych CPA 4.0.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu na realizację zadania złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MADO” Andrzej Mróz, 08-330 Kosów Lacki, ul. Leśna 3 – 60 270,00 zł brutto

Zadanie zrealizowano terminowo, odbiór inwestycji odbył się 29 listopada 2013 r.

wtorek, 05-11-2013, 14:19 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1434
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

IMG_3132Gmina Goworowo udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2013 roku w kwocie 900.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

Do realizacji w 2013 roku zaplanowany jest projekt, który obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka, która przebiega przez gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i miasto Ostrołęka, odcinek od km 28+130 do km 32+900 zlokalizowany jest na terenie Gminy Goworowo, przez miejscowości Żabin, Pokrzywnica, Goworowo. Jest kontynuacją realizowanej w ubiegłym roku przebudowy drogi na odcinku od Borawego do Żabina, poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest najkrótszym połączeniem z Warszawą. Z tego powodu jest najbardziej obciążana ruchem tranzytowym i lokalnym. Zrealizowanie zadania na całym ciągu drogowym:

Zdecydowanie poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych, poprawi komunikację Ostrołęki z Warszawą, skróci drogę z kierunku Warszawy na kierunek mazurski, czyniąc ją bardziej bezpieczną i wygodną, zwiększy szansę rozwoju gospodarczego.

poniedziałek, 12-08-2013, 10:39 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2299
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II

wodociag Zrealizowaliśmy inwestycję pn.: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II”. W ramach robót budowlanych wykonana została sieć wodociągową w miejscowościach Czarnowo (wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową nr 60), Jurgi, Zaorze, Dzbądzek i Kunin (wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod rzeką Orz). Całkowita długość zaprojektowanej i wybudowanej sieci rozdzielczej wynosi 11 883,00m, w tym: przewód PVC 110mm: 9412m, przewód PE DN 110mm: 62m, przewód PVC 90mm: 2409m.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu na realizację zadania złożyła firma: Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET”, 86-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 – 566 685,73 zł netto + 130 337,72 VAT, cena brutto 697 023,45.

Zadanie zostało zrealizowane terminowo, odbiór końcowy odbył się 27 września 2013 r.

Zadanie zostało dofinansowywane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

piątek, 09-08-2013, 11:02 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1714
Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie

IMG_3202W ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” realizujemy inwestycję pn. „Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie”. Inwestycję wykonuje Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, 07-410 Rzekuń, ul. Kościuszki 75, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę –  194 488,13 brutto.

poniedziałek, 22-07-2013, 13:00 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1747
Kunin – Mamy plac zabaw!!!

Dzieci lubią się bawić – radośnie i wesoło

Lecz gdzie to robić mamy – odpowiedz nam szkoło?

By było bezpiecznie i przyjaciół wielu

Więc gdzie się można bawić, mój nauczycielu?

Martwi się Dyrekcja, wraz z nią grono całe

Jak problem rozwiązać, gdy zasoby małe?

Trzeba działać szybko, bo czas szybko płynie.

Może nam pomogą w goworowskiej gminie.

 

Pani Wójt odpowie – grosza nie poskąpię

O nowy plac zabaw do Rady wystąpię.

Choć szaleje kryzys i budżet się chwieje

To dzieci z Kunina mogą mieć nadzieję.

 

Plac już piękny stoi – dziękujemy szczerze,

Jutro nasza Pani nas tutaj zabierze.

Z regulaminem zapozna, o rozwadze powie

I przypomni zasadę – najważniejsze zdrowie!

poniedziałek, 20-05-2013, 21:58 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 2274
OTWARCIE PLACU ZABAW W PASIEKACH

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniu 15 maja 2013r. o godzinie 11.00 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku placu zabaw „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.

Na uroczystość przybyli:

– Pani Małgorzata Maria Kulesza – Wójt Gminy Goworowo,

– Pan Antoni Mulawka – Sekretarz Urzędu Gminy w Goworowie,

– Pani Agata Majk- Przewodnicząca  Komisji Oświaty Rady Gminy Goworowo,

– Pani Teresa Pajka – Z-ca Dyrektora Delegatury w Ostrołęce KO w Warszawie,

– ksiądz Dariusz Święcki z Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Goworowie,

– Pani Marzanna Grzyb – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuninie,

– Pani Elżbieta Sobotka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczawinie,

– Pani Karolina Zacharek – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Gwoworowie,

– Pani Wiesława Wasilewska – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Goworowie,

– przedstawiciele Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej w Pasiekach.

Wszystkich zebranych powitał Dyrektor Szkoły Pan Adam Grabowski, który poinformował, że plac zabaw „Radosna Szkoła”

powstał ze środków MEN przy bardzo dużym wsparciu UG w Goworowie.

To dzięki pomocy Pani Wójt dzieci z naszej szkoły mają gdzie miło i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Następnie uczniowie przekazali zaproszonym gościom nożyce do uroczystego przecięcia wstęgi.

Kolejnym etapem uroczystości byłą wspólna modlitwa i poświęcenie obiektu przez księdza Dariusza Święckiego.

Imprezę uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim za zaangażowanie w dzieło utworzenia placu zabaw, a dzieciom

życzył, by ten plac służył długo i bezpiecznie.

 

Tekst: A. Ruszczyk

Foto: A. Ruszczyk

 

czwartek, 16-05-2013, 09:35 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1633
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 rzeźb w miejscowościach Goworowo, Lipianka, Kruszewo w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

wtorek, 02-04-2013, 15:16 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1794
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 grilli przy altankach w miejscowościach Goworowo i Lipianka w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

wtorek, 02-04-2013, 15:14 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 3025
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 altanek w miejscowościach Goworowo, Lipianka, Kruszewo w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

wtorek, 02-04-2013, 15:10 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2176
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na zakup 2 sztuk wiat stadionowych.

Specyfikacja techniczna
• Długość wiaty stadionowej – 6 metrów (dla 12 osób), wysokość – 2 metry
• Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, malowane na wybrany kolor z palety RAL
• Pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego z bokami z poliwęglanu litego
• Ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych o wysokości 25 cm
• Dostawa do odbiorcy
W podanych wymiarach dopuszcza się maksymalnie 2% rozbieżność.

Termin i miejsce składania ofert cenowych ustala się do dnia 09.04.2013 r. w Kancelarii Urzędu Gminy Goworowo pokój 23, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
Termin dostawy wiat stadionowych – do dnia 30.04.2013 r.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących sprawy udziela:
Sekretarz Gminy Goworowo – Antoni Mulawka tel. (29) 769 37 12
Kierownik Referatu Inwestycyjnego – Marek Radecki tel. (29) 769 37 21

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

W związku z telefonicznymi zapytaniami, podajemy następujące wymagane grubości materiałów:

  • poliwęglan komorowy – minimum 6 mm
  • poliwęglan lity – minimum 3 mm
wtorek, 02-04-2013, 12:52 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1258
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011