Gmina Goworowo

dziś jest: 16 lutego 2019
Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Moje boisko – Orlik 2012

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Goworowie Nr działki 126/1, 127/5 obręb Goworówek”. Popularnego „Orlika” wykonuje firma Eurocourt Sp. z o. o., ul. Wolności, 26-600 Radom, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę o wysokości 995 540,99 zł.

czwartek, 30 Sierpień 2012, 15:43 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1744
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”. Inwestycję zrealizowała firma Usługi Brukarskie Kruk Zbigniew, 05-240 Tłuszcz, Ul. Prosta 19, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę o wysokości 796 508,22 zł.

czwartek, 30 Sierpień 2012, 15:37 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1711
„Modernizacja szkolnego placu zabaw w Pasiekach” oraz „Modernizacja szkolnego placu zabaw w Kuninie”

W ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” realizujemy inwestycje pn. „Modernizacja szkolnego placu zabaw w Pasiekach” oraz „Modernizacja szkolnego placu zabaw w Kuninie” na terenach miejscowych szkół podstawowych.

czwartek, 30 Sierpień 2012, 15:30 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1271
I N F O R M A C J A

              Urząd Gminy w Goworowie informuje, że w tut. Urzędzie znajduje się do wglądu  kserokopia dokumentacji – planów sytuacyjnych dotyczących „Przebudowy drogi powiatowej nr 4403W od dr. Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka od km 32+900 do km 37+900  (odcinek Żabin – Goworowo )  opracowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

             W związku z powyższym istnieje możliwość  zapoznania się z w/w dokumentacją i wniesienie ewentualnych  uwag w terminie do dnia 20.08.2012 roku w pok. nr 11 w tut. Urzędzie.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                        Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 31 Lipiec 2012, 12:26 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 855
BUDOWA WIEŻY KRATOWEJ WOLNOSTOJĄCEJ

  Urząd Gminy w Goworowie informuję ,  że w związku z wnioskiem  Anny Świec TP EmiTel  sp. z o.o. Region Wschodniw Lublinie, ul. Wolska 11a,  20-411 Lublin występującej   w imieniu Firmy TP EmiTel sp.z o.o. w Krakowie, ul. Pilotów 4 c  w tut. Urzędzie prowadzone jest postępowanie  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na;

„Budowie wieży kratowej wolnostojącej h=148,5 m n.p.t., z kontenerem technologicznym, agregatem prądotwórczym, kontenerową stacją transformatorową i platformą anten satelitarnych i ogrodzeniem działki na terenie  części działki nr 383 położonej w obrębie gruntów

Jawory Podmaście,gm. Goworowo.

           W związku z powyższym informuje się, że w  dniu  25.01.2012 roku o godz. 10.00  w  budynku  Urzędu Gminy w Goworowie , ul. Ostrołęcka 21 w  sali konferencyjnej  odbędzie się spotkanie- konsultacja społeczna z mieszkańcami  w sprawie w/w przedsięwzięcia.. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                  Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 20 Styczeń 2012, 13:55 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1357
ZIELONE CENTRUM GMINY – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI I ODNOWIENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE.

ZIELONE CENTRUM GMINY – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI I ODNOWIENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE.

Projekt realizowany był od 05.05.2010 do 30 listopada 2011 roku. Całość operacji wyniosła 38887.00 zł.  Projekt został złożony do  Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów.

piątek, 30 Grudzień 2011, 11:50 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2479
Dostawa pospółki żwirowej

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pospółki żwirowej o uziarnieniu 0-63 mm do uzupełnienia istniejącej nawierzchni drogi gminnej Damięty – Bobin oraz drogi we wsi Jemieliste. W ramach zamówienia należy dostarczyć na każdą z w/w dróg ok. 200 – 250 ton pospółki w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest także dostarczyć dokument, potwierdzający parametry przywiezionego kruszywa. Okres wykonania zamówienia do 20 września br. Termin składania ofert upływa 9 września 2011 r. o godz. 9.00. Proszę o przedstawienie w ofercie cen za dostawę 1 tony żwiru dla obu dróg.

poniedziałek, 05 Wrzesień 2011, 14:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1163
WFOŚiGW

 

czwartek, 11 Sierpień 2011, 09:25 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1009

doc03664420160322144317_001

poniedziałek, 18 Kwiecień 2011, 14:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 653

doc03664820160322144534_001

poniedziałek, 18 Kwiecień 2011, 14:09 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 619
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011