Gmina Goworowo

dziś jest: 23 maja 2018
Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
Konkurs fotograficzny

thumb„Zabytek na pierwszym planie”

Być może podczas wakacyjnych wędrówek natknąłeś się na zabytek architektury drewnianej, który kryje w sobie zaklętą historię. Zrobiłeś zdjęcie? Prześlij je do nas! Jeśli nie, weź aparat i korzystając z uroków złotej polskiej jesieni, wybierz się na poszukiwania chat
i dworków, kapliczek przydrożnych, kościołów i cerkwi, karczm, leśniczówek i innych drewnianych budowli. Uwiecznij na fotografii to, co wraz z nieubłaganym upływem czasu znika z mazowieckiego krajobrazu. Odkryj historię w drewnie zaklętą! Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni.

Jak wziąć udział w konkursie?

Przeczytaj informację na stronie organizatora

http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,13,konkurs-fotograficzny-zabytek-na-pierwszym-planie.html

 

środa, 04 Listopad 2015, 12:25 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 369
Zapraszamy na dyskusje o Goworowszczyźnie

ogrody kultury-page-001

wtorek, 03 Listopad 2015, 14:36 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 374
Bezpłatne warsztaty dla Sołtysów.

zaproszenie kurs soltysowpdf-page-001Warsztaty obejmują zajęcia z obsługi komputera, urządzeń biurowych, zgrywania zdjęć i obsługi wyszukiwarek internetowych, poczty elektronicznej.

Aby ułatwić uczestnikom możliwość skorzystania z warsztatów zaplanowaliśmy ja na „dwie zmiany”

 • poranna – w godz. 10 – 11 (poniedziałki)
 • popołudniowa – w godz. 16 – 17 (środy)

O dokładne informacje na temat warsztatów należy pytać instruktora Gminnego Centrum Informacji w GOKSiR w Goworowie Rafała Ostrowskiego. Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie udziału w warsztatach. Zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone stosownym certyfikatem.

Kontakt: tel. 29 76 15 246, ul. Szkolna 16a.

piątek, 30 Październik 2015, 14:36 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 418
Spotkania fokusowe

Bez tytułuSzanowni Mieszkańcy i Przedstawiciele grup/podmiotów z obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza”,

Aby zapewnić jak najwyższy poziom włączenia społecznego na kolejnym etapie  procesu budowy lokalnej strategii rozwoju,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do udziału w badaniach jakościowych polegających na przeprowadzeniu wywiadu grupowego (tzw. fokus).

Przeprowadzenie tego rodzaju spotkań jest szczególnie ważne ze względu na właściwe rozpoznanie oczekiwań poszczególnych grup społecznych dotyczących propozycji celów oraz rozwiązań zdiagnozowanych, problemowych sytuacji na obszarze LGD. Na podstawie uzyskanych informacji zostaną opracowane wskaźniki oraz plan działania dotyczący wdrażania strategii.

5 listopada o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie odbędzie się spotkanie przedstawicieli sektora społecznego tj.:

 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • związki zawodowe,
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje społeczno – zawodowe rolników,
 • inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie;

5 listopada o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie odbędzie się spotkanie przedstawicieli sektora gospodarczego tj.:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • rolnicy;

10 listopada  o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwienie  odbędzie się spotkanie przedstawicieli sektora publicznego tj.:

 • gminy,
 • powiaty,
 • uczelnie publiczne,
 • jednostki badawczo – rozwojowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców;

10 listopada o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie odbędzie się spotkanie przedstawicieli zdiagnozowanych grup defaworyzowanych (grupy społeczności lokalnej, będące w trudnej sytuacji/położeniu, które będą wspierane w ramach strategii) tj.

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu,
 • osoby młode do 29 roku życia,
 • kobiety z obszarów wiejskich,
 • rolnicy i domownicy niskodochodowych, małych gospodarstw rolnych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • opiekunowie osób zależnych (osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, np. dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby chore, osoby w podeszłym wieku pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • seniorzy prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe.

Zapraszamy do zgłaszania udziału pod numerem telefonu 29 76 71 825, e-mailowo: lgdzascianekmazowsza@wp.pl, osobiście w dni otwarcia punktu konsultacyjno-informacyjnego w biurze LGD: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

Liczba miejsc ograniczona.

 

czwartek, 29 Październik 2015, 15:34 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 411
Spotkania konsultacyjno – informacyjne

Bez tytułuStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym. Zakres spotkania obejmować będzie: przekazanie informacji na temat warunków ubiegania się o przyznanie pomocy z poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; konsultacje społeczne dotyczące wyników prac uzyskanych podczas diagnostycznego etapu budowania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD tj. gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn, obejmującego diagnozę oraz analizę SWOT.

Spotkanie odbędzie się 30 października (w piątek) o godzinie 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie przy ulicy Szkolnej 16a. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 76 71 825.

czwartek, 29 Październik 2015, 15:31 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 381
Kolejny etap prac w toku…

zaprosz na ścieżkę tematyczną

Tym razem grupa młodzieży zaangażowana w realizację projektu pod nazwą „Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają” rozpoczęła prace nad stworzeniem ścieżki historycznej. Aby dobrze przygotować ten produkt turystyczny realizatorzy projektu zaprosili do współpracy pasjonatów historii, by swoją wiedzą wsparli młodzieżowe działanie. Na podstawie zdobytej wiedzy, pracy w terenie i współpracy z realizatorami młodzież opracuje ulotkę z trasą ścieżki historycznej oraz zostaną zamieszczone tablice informacyjne o ścieżce.

 

Zapraszamy mieszkańców gminy Goworowo na spotkanie

24 października, godz. 11:00 z Piotrem Kosiorkiem

w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

 

PROJEKT: PODRÓŻUJĄ, POZNAJĄ! LOKALNIE WDRAŻAJĄ! REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA.

FIO_MPiPS_logo1Realizatorzy projektu: Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BURSZTYN, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

Informację opracowała Agata Majk – Koordynator projektu

środa, 21 Październik 2015, 23:33 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 430
Tradycyjne i pyszne nagrodzone
Arkadiusz Kusmierczyk

Arkadiusz Kusmierczyk

Jak najwierniejsze oddanie bogactwa tradycyjnej kuchni na terenie Mazowsza, profesjonalne i zgodne z recepturą wykorzystanie produktów, smak, dobór składników, wygląd i aranżację oceniali członkowie Komisji Konkursowej najpyszniejszego w regionie konkursu kulinarnego pod nazwą „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów”, który odbył się 8 października 2015 r. w Lipiance.

Ponad czterdzieści potraw zgłosili  seniorzy członkowie kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i klubów seniorów z takich oto gmin: Szelków (pow. makowski), Rzekuń (pow. ostrołęcki), Myszyniec (pow. ostrołęcki), Czerwin (pow. ostrołęcki), Goworowo (pow. ostrołęcki) i miasta Ostrołęka.

Poznajcie naj, naj, naj pyszniejsze…

czwartek, 15 Październik 2015, 10:00 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 407
POLSKIE CENTRUM GOTOWANIA W LIPIANCE ZAPRASZA

plakat dla seniorów-page-001

sobota, 03 Październik 2015, 17:00 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 424
Wygraj 10.000 zł na swój pomysł dla natury!

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, podkarpackim, opolskim i dolnośląskim.

Na wnioski z pomysłem proekologicznym w Państwa otoczeniu czekamy do 1 grudnia 2015 r.

Regulamin konkursu oraz dokumenty http://www.gazsystemdlanatury.pl/dokumenty-do-pobrania/ dostępne są na stronie http://www.gazsystemdlanatury.pl.

 

reklama_A5.cdr

środa, 30 Wrzesień 2015, 11:35 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 403
Najpyszniejszy konkurs w regionie!

Ogłoszony!

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

„Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne Seniorów” – Lipianka
XII edycja

Informacja w skrócie:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 55+ z województwa mazowieckiego.
2. Termin i miejsce konkursu: 8 października 2015 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.
Godz.12.00 – przyjazd uczestników na konkurs i przygotowanie prezentacji potrawy.
Godz. 13.00 – rozpoczęcie uroczystości Dnia Seniora
Godz. 15.00 – rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego i wręczenie
nagród. Wspólna biesiada.
3. Uczestnicy konkursu przygotowują 1 potrawę charakterystyczną dla regionu Mazowsze z wybranej jednej kategorii:
• potrawy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego – dania główne,
• deser,
• napój bezalkoholowy lub alkoholowy,
• przystawki.

Nagrody jak zawsze atrakcyjne, atmosfera biesiadna. Zapraszamy do polskiego centrum gotowania w LIPIANCE.

Zgłoszenia należy dokonać u Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16a, 07-440 Goworowo, tel/fax 29 76 15 246, goksirgoworowo@op.pl

Do zobaczenia w POLSKIM CENTRUM GOTOWANIA W LIPIANCE :)

środa, 30 Wrzesień 2015, 10:16 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 423
Strona 30 z 55« Pierwsza...1020...2829303132...4050...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011