Gmina Goworowo

dziś jest: 21 października 2019
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
Zapytanie ofertowe

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dostawy i montażu stolarki okiennej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Damiętach. Zamówienie dotyczy montażu 16 szt. kompletnych okien oraz 3 szt. kompletnych drzwi zewnętrznych o parametrach i wymiarach określonych w wykazie stolarki okiennej i drzwiowej, przedmiarze robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Prace należy wykonać do dnia 16 grudnia 2019 r. Oferty w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres zgk_goworowo@wp.pl w terminie do dnia 18 października br., do godz. 9.00.

Ryszard Mikulski

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie

Przedmiar robót

SST

Wykaz stolarki

wtorek, 15 Październik 2019, 15:02 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 30
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.16.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 700 000,00 zł”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5 – Sprawozdania za 2019 r. i II kwartał 2019 r. Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S

Załącznik nr 6 – Opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r.

Załącznik nr 7 – Uchwała Nr IX4619 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r.

Załącznik nr 8 – Opinia RIO o możliwości spłaty długoterminowego kredytu.

 

poniedziałek, 14 Październik 2019, 16:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 25
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mobilnej pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 22 Sierpień 2019, 12:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 121
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.15.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów ze szkół z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2019/2020”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – przewidywane trasy i godziny przywozów uczniów z terenu Gminy Goworowo w roku szkolnym 2019-2020

Załącznik nr 7 – szacunkowy wykaz młodzieży szkolnej z podziałem na poszczególne miejscowości

Załącznik nr 8 – wzór umowy najmu

Zmiana treści SIWZ

Zmiana załącznika nr 6 – przewidywane trasy i godziny przywozów uczniów z terenu Gminy Goworowo w roku szkolnym 2019-2020

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 14 Sierpień 2019, 16:34 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 127
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mobilnej pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy wykonawcy

Zapytanie ofertowe – zmiana

Unieważnienie postępowania

poniedziałek, 12 Sierpień 2019, 16:27 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 172
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego wykonania zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ponikiew Mała”.

Zapytanie ofertowe

piątek, 12 Lipiec 2019, 14:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 194
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance, Lipianka 37, 07-440 Goworowo.

Zapytanie ofertowe

Projekt budowlany

Informacja z otwarcia ofert

piątek, 12 Lipiec 2019, 13:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 187
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

RI.041.10.2019.NK

,,Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Goworowo”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czwartek, 11 Lipiec 2019, 12:25 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 196
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.14.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa drogi gminnej Kobylin – Góry”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 9 – profile i przekroje – projekt budowlany

Załącznik nr 10 – profile i przekroje – projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 11 – operat wodnoprawny

Załącznik nr 12 – przedmiar robót – część 1 i część 2 łącznie

Załącznik nr 13 – przedmiar robót – część 1

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ II

Informacja z otwarcia ofert – część 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

środa, 03 Lipiec 2019, 15:36 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 180
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.2.2019

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa kruszyw na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 27 Czerwiec 2019, 12:59 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 341
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011