Gmina Goworowo

dziś jest: 25 września 2020
Imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.13.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa i przebudowa wieży w budynku świetlicy w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany

Załącznik nr 7 – rysunki projektowe

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

środa, 16-09-2020, 15:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 41
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.12.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Informacja o planowanym PPP

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki Umowy o PPP

Załącznik nr 3 – projekt budowlany cz. 1

Załącznik nr 3 – projekt budowlany cz. 2

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SIWZ – Harmonogram Spłat Etapu Budowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Harmonogram Spłat Etapu Utrzymania

Załącznik nr 10 do SIWZ- utwardzenie terenu wokół budynku

Załącznik nr 10 do Umowy – Standard dostępności

Informacja z otwarcia ofert

środa, 09-09-2020, 13:57 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 46
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.11.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa drogi gminnej Kobylin – Góry”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 9 – profile i przekroje – projekt budowlany

Załącznik nr 10 – profile i przekroje – projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 11 – operat wodnoprawny

Załącznik nr 12 – przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 24-08-2020, 16:05 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 102
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.10.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzezińska,  gm. Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany

Załącznik nr 7 – przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 20-08-2020, 14:34 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 82
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.9.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

wtorek, 11-08-2020, 15:35 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 03-08-2020, 13:56 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 124
Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup i dostawę laptopów

Unieważnienie zapytania ofertowego

poniedziałek, 03-08-2020, 13:52 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 102
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.8.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki Umowy o PPP

Załącznik nr 3 – projekt budowlany cz. 1

Załącznik nr 3 – projekt budowlany cz. 2

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SIWZ – Harmonogram Spłat Etapu Budowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Harmonogram Spłat Etapu Utrzymania

Załącznik nr 10 do SIWZ- utwardzenie terenu wokół budynku

Załącznik nr 10 do Umowy – Standard dostępności

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Nowa treść załącznika nr 2 – Ogólne warunki Umowy o PPP

Zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki Umowy o PPP_ze zmianami

Zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki Umowy o PPP_ze zmianami

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

czwartek, 16-07-2020, 15:10 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 171
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I  „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

wtorek, 14-07-2020, 15:27 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 150
Zapytanie ofertowe folie rolnicze

piątek, 12-06-2020, 13:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 174
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011