Gmina Goworowo

dziś jest: 03 kwietnia 2020
Imieniny: Ryszarda, Antoniego, Pankracego
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Termomodernizacja świetlicy w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST branża budowlana

poniedziałek, 30-03-2020, 14:08 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 24
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo. Inwentaryzacja obejmie ok. 2500 nieruchomości i należy wykonać ją zgodnie z wymogami Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 do końca 2020 roku. Oferty z danymi kontaktowymi wykonawców oraz ceną za przygotowanie dokumentacji należy przesyłać drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl w terminie do godz. 15.00 25 marca br.

WAŻNE: Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja była sporządzona Metodą Wywiadu Bezpośredniego.

poniedziałek, 23-03-2020, 10:47 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 42
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

piątek, 20-03-2020, 12:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 30
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

środa, 22-01-2020, 11:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 104
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do udziału w dialogu technicznym, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ankieta odnośnie przedsięwzięcia

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Opis Przedsięwzięcia

Regulamin dialogu technicznego

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Pismo do uczestników postępowania

poniedziałek, 20-01-2020, 15:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 218
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.1.2020

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie na lata 2020 – 2021”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

piątek, 17-01-2020, 13:50 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 105
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie obsługi prawnej organów Gminy Goworowo (Wójta Gminy i Rady Gminy), Urzędu Gminy Goworowo oraz dziewięciu jednostek organizacyjnych Gminy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Środowiskowego Domu Samopomocy, 3 Szkół Podstawowych: w Goworowie, Kuninie, Pasiekach i Przedszkola w Goworowie.

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

piątek, 13-12-2019, 09:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 161
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na „Usługę doradztwa w zakresie obsługi planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku przedszkola i żłobka w Goworowie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

poniedziałek, 25-11-2019, 16:26 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 208
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.3.2019

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty – strona internetowa

poniedziałek, 25-11-2019, 16:22 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 195
Zapytane ofertowe

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dostawy i montażu stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Damiętach. Zamówienie dotyczy montażu 16 szt. kompletnych okien o parametrach i wymiarach określonych w wykazie stolarki okiennej, przedmiarze robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Prace należy wykonać do dnia 16 grudnia 2019 r. Oferty w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres zgk_goworowo@wp.pl w terminie do dnia 25 października br., do godz. 9.00.

Ryszard Mikulski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie

Przedmiar robót

SST

Wykaz stolarki

wtorek, 22-10-2019, 15:02 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 198
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011