Gmina Goworowo

dziś jest: 16 kwietnia 2021
Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.3.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku”

2021-OJS065-166596-pl – Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Zmiana i wyjaśnienie treści SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy po zmianie

 

piątek, 02-04-2021, 10:32 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 50
Plan postępowań przetargowych na 2021 r.

Plan postępowań na 2021

piątek, 15-01-2021, 10:32 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 135
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.19.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego

„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany cz. 1 Goworówek

Załącznik nr 7 – przedmiar robót cz. 1 Goworówek

Załącznik nr 8 – SST cz. 1 Goworówek

Załącznik nr 9 – PSOR cz. 1 Goworówek

Załącznik nr 10 – projekt budowlany cz. 2 Rębisze Parcele – Cisk – Żabin dz. nr 1113

Załącznik nr 11 – przedmiar robót cz. 2 Rębisze Parcele – Cisk – Żabin dz. nr 1113

Załącznik nr 12 – SST cz. 2 Rębisze Parcele – Cisk – Żabin dz. nr 1113

Załącznik nr 13 – PSOR cz. 2 Żabin dz. nr 1113

Załącznik nr 14 – projekt budowlany cz. 3 Żabin dz. nr 376

Załącznik nr 15 – przedmiar robót cz. 3 Żabin dz. nr 376

Załącznik nr 16 – SST cz. 3 Żabin dz. nr 376

Załącznik nr 17 – projekt budowlany cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Załącznik nr 18 – przedmiar robót cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Załącznik nr 19 – SST cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Załącznik nr 20 – PSOR cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Załącznik nr 21 – projekt budowlany cz. 5 Goworowo

Załącznik nr 22 – przedmiar robót cz. 5 Goworowo

Załącznik nr 23 – SST cz. 5 Goworowo

Załącznik nr 24 – PSOR cz. 5 Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 1 Goworówek

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 5 Goworowo

Wybór najkorzystniejszej oferty cz.2 Rębisze Parcele – Cisk

Wybór najkorzystniejszej oferty cz.3 Żabin

czwartek, 31-12-2020, 14:42 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 209
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.18.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie dwóch miejscowości gminy Goworowo”.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany Kobylin

Załącznik nr 7 – projekt budowlany Pokrzywnica

Załącznik nr 8 – przedmiar robót Kobylin

Załącznik nr 9 – przedmiar robót Pokrzywnica

Załącznik nr 10 – projekt zagospodarowania terenu Kobylin

Załącznik nr 11 – projekt zagospodarowania terenu Pokrzywnica

Załącznik nr 12 – informacja BiOZ Kobylin

Załącznik nr 13 – informacja BiOZ Pokrzywnica

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany Pokrzywnica

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty cz.1 Kobylin

Wybór najkorzystniejszej oferty cz.2 Pokrzywnica

 

środa, 30-12-2020, 17:50 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 219
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.17.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego

„Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo – etap V. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 9 – przedmiar robót

Załącznik nr 10 – SST

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 30-12-2020, 15:14 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 198
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.16.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2021 – 2023”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 29-12-2020, 15:32 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 174
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.15.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2021 – 2023”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

piątek, 11-12-2020, 13:51 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 219
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.2.2020

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup ciągnika na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 04-12-2020, 13:49 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 251
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie „Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Goworowo na lata 2021-2026”.

Do pobrania – treść zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Goworowo na lata 2021-2026

środa, 04-11-2020, 15:24 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 171
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.1.2020

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kunin”

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 29-10-2020, 12:07 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 166
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011