Gmina Goworowo

dziś jest: 04 lipca 2020
Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
Zapytanie ofertowe folie rolnicze

piątek, 12-06-2020, 13:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 47
Zapytanie ofertowe wyroby azbestowe

 

Załącznik do zapytania

piątek, 12-06-2020, 13:35 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 50
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo – etap V. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goworówek”.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 04-06-2020, 15:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 7 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 8 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Załącznik nr 9 – wykaz numerów domów

Załącznik nr 10 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo 

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 25-05-2020, 15:45 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 62
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.1.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 do SIWZ- Ogólne warunki Umowy o PPP_

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt budowlany cz. 1

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt budowlany cz. 2

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SIWZ – Harmonogram Spłat Etapu Budowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Harmonogram Spłat Etapu Utrzymania

Załącznik nr 10 do SIWZ – utwardzenie terenu wokół budynku

Załącznik nr 10 do Umowy – Standard dostępności

Zmiana treści SIWZ

Plan zagospodarowania terenu

Zmiana treści ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana treści ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ogólne warunki Umowy o PPP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

środa, 13-05-2020, 13:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 179
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Termomodernizacja świetlicy w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST branża budowlana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 30-03-2020, 14:08 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 153
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo. Inwentaryzacja obejmie ok. 2500 nieruchomości i należy wykonać ją zgodnie z wymogami Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 do końca 2020 roku. Oferty z danymi kontaktowymi wykonawców oraz ceną za przygotowanie dokumentacji należy przesyłać drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl w terminie do godz. 15.00 25 marca br.

WAŻNE: Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja była sporządzona Metodą Wywiadu Bezpośredniego.

poniedziałek, 23-03-2020, 10:47 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 167
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 20-03-2020, 12:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 130
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

środa, 22-01-2020, 11:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 198
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do udziału w dialogu technicznym, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ankieta odnośnie przedsięwzięcia

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Opis Przedsięwzięcia

Regulamin dialogu technicznego

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Pismo do uczestników postępowania

Protokół z dialogu technicznego

 

poniedziałek, 20-01-2020, 15:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 420
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011