Gmina Goworowo

dziś jest: 25 kwietnia 2019
Imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.8.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo. Etap IV”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany Szczawin, Daniłowo

Załącznik nr 8 – mapy projektowe Szczawin, Daniłowo

Załącznik nr 9 – projekt wykonawczy elektryczny Szczawin, Daniłowo

Załącznik nr 10 – specyfikacje techniczne Szczawin Daniłowo

Załącznik nr 11 – projekt budowlany Brzeźno

Załącznik nr 12 – mapy projektowe Brzeźno

Załącznik nr 13 – specyfikacje techniczne Brzeźno

Załącznik nr 14 – przedmiary robót

środa, 24 Kwiecień 2019, 15:28 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 10
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa budynku świetlicy w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST branża budowlano-drogowa

Załącznik nr 10 – SST instalacje wewnętrzne

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 11 – schematy instalacji elektrycznej i sanitarnej

Załącznik nr 12 – projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Załącznik nr 13 – BIOZ

czwartek, 11 Kwiecień 2019, 13:51 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 128
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo. Etap IV”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany Szczawin, Daniłowo

Załącznik nr 8 – mapy projektowe Szczawin, Daniłowo

Załącznik nr 9 – projekt wykonawczy elektryczny Szczawin, Daniłowo

Załącznik nr 10 – specyfikacje techniczne Szczawin Daniłowo

Załącznik nr 11 – projekt budowlany Brzeźno

Załącznik nr 12 – mapy projektowe Brzeźno

Załącznik nr 13 – specyfikacje techniczne Brzeźno

Załącznik nr 14 – przedmiary robót

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

środa, 03 Kwiecień 2019, 14:11 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 56
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany ul. Stawowa

Załącznik nr 8 – projekt budowlany Rębisze Kolonia

Załącznik nr 9 – projekt budowlany Wólka Brzezińska

Załącznik nr 10 – przedmiary robót

Załącznik nr 11 – specyfikacje techniczne

Załącznik nr 12 – projekty stałej organizacji ruchu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

poniedziałek, 01 Kwiecień 2019, 15:48 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 45
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa gruzu ceglano – betonowego i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 15 Marzec 2019, 15:30 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 53
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług doradztwa podatkowego w postępowaniach o zwrot na rzecz Gminy Goworowo oprocentowania nadpłaty w podatku VAT i nadwyżki naliczonego podatku VAT. Szczegóły zawiera dostępne poniżej zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe

piątek, 15 Marzec 2019, 13:18 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 66
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.3.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany ul. Przechodnia

Załącznik nr 8 – projekt budowlany droga wewnętrzna w Goworowie

Załącznik nr 9 – projekt budowlany ul. Stawowa

Załącznik nr 10 – projekt budowlany Rębisze Kolonia

Załącznik nr 11 – projekt budowlany Wólka Brzezińska

Załącznik nr 12 – przedmiary robót

Załącznik nr 13 – specyfikacje techniczne

Załącznik nr 14 – projekty stałej organizacji ruchu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1

Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w części 2

wtorek, 12 Marzec 2019, 15:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 65
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.2.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa gruzu ceglano – betonowego i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czwartek, 07 Marzec 2019, 15:01 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 56
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie projektu budowlanego budynku żłobka i przedszkola w Goworowie, z siedzibą w Goworówku – dz. nr 126/1 i 127/5 obręb ewid. Goworówek, gm. Goworowo.

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 06 Marzec 2019, 14:08 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 131
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r.

poniedziałek, 28 Styczeń 2019, 16:12 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 98
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011