Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2021
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
Zapytanie ofertowe

wtorek, 14-09-2021, 11:41 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 25
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.9.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – Projekt Drogowy

Załącznik nr 10 – Projekt Elektryczny

Załącznik nr 11 – Projekt Sanitarny

Załącznik nr 12 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 13 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 14 – Przedmiar drogowy

Załącznik nr 15 – Przedmiar elektryczny

Załącznik nr 16 – Przedmiar sanitarny

Informacja o zmianie treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

wtorek, 17-08-2021, 12:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 112
Zapytanie ofertowe

załącznik do zapytania

środa, 11-08-2021, 10:55 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 97
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.8.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – dokumentacja Dzbądzek

Załącznik nr 9 – dokumentacja Kobylin odc. 1

Załącznik nr 10 – dokumentacja Pokrzywnica – przy torach

Załącznik nr 11 – dokumentacja Jawory Wielkopole (Smólnik)

Załącznik nr 12 – komplet zestawu lampy solarnej

Informacja o zmianie treści SWZ I

Informacja o zmianie treści SWZ II

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1

Wybór najkorzystniejszej oferty część 2

poniedziałek, 19-07-2021, 16:31 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 149
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.7.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo”

 

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – dokumentacja Dzbądzek

Załącznik nr 9 – dokumentacja Kobylin odc. 1

Załącznik nr 10 – dokumentacja Pokrzywnica – przy torach

Załącznik nr 11 – dokumentacja Jawory Wielkopole (Smólnik)

Załącznik nr 12 – dokumentacja ul. Leśna – Pasieki, Józefowo

Załącznik nr 13 – dokumentacja Wólka Brzezińska

Załącznik nr 14 – dokumentacja Wólka Kunińska (Kółko)

Wyjaśnienie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ I

Informacja o zmianie treści SWZ I

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ II

Informacja o zmianie treści SWZ II, załączniki

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ III

Informacja o zmianie treści SWZ III

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

poniedziałek, 28-06-2021, 15:39 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 199
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21-06-2021, 15:13 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 167
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.5.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józefowo, gmina Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 10 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót budowlanych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 30-04-2021, 13:04 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 193
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.4.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9a – Projekt Budowlany cz. 1

Załącznik nr 9b – Projekt budowlany cz. 2

Załącznik nr 9c – Projekt budowlany cz. 3

Załącznik nr 10 – Projekt wykonawczy – Energetyka

Załącznik nr 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 13 – Przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 14 – Przedmiar robót elektrycznych

 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 29-04-2021, 13:25 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 265
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.3.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku”

2021-OJS065-166596-pl – Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Zmiana i wyjaśnienie treści SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy po zmianie

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

piątek, 02-04-2021, 10:32 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 315
Plan postępowań przetargowych na 2021 r.

Plan postępowań na 2021

Zaktualizowany plan postępowań na 2021

piątek, 15-01-2021, 10:32 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 341
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011