Gmina Goworowo

dziś jest: 12 grudnia 2018
Imieniny: Aleksandra, Adelajdy, Dagmary
PETYCJA

W załączeniu udostępniam petycję Szulc – Efekt Sp. z o.o. z Warszawy w kwestii możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy Goworowo procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Inicjatywa – Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze5

poniedziałek, 03 Grudzień 2018, 11:38 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 14
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.27.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – regulamin utrzymania czystości

Załącznik nr 8 – uchwała w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 1

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 2

Załącznik nr 11 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

piątek, 23 Listopad 2018, 15:46 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 28
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.26.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w 2019 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – regulamin utrzymania czystości

Załącznik nr 8 – uchwała w zakresie odbierania odpadów

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo  komunalnych

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 1

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 2

Załącznik nr 11 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

poniedziałek, 29 Październik 2018, 15:39 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 39
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.25.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w 2019 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – regulamin utrzymania czystości

Załącznik nr 8 – uchwała w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 1

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 2

Załącznik nr 11 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

czwartek, 11 Październik 2018, 15:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 64
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.24.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5 – opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Załącznik nr 6 – opinia RIO z wykonania budżetu za 2017r.

Załącznik nr 7 – sprawozdania za 2017r.

Załącznik nr 8 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie zaciągnięcia kredytu

Wyjaśnienie treści SIWZ

Formularz

Sprawozdania

Zmiana treści SIWZ

Formularz

Załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

wtorek, 09 Październik 2018, 14:10 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 69
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.23.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Goworowo w okresie od 26.11.2018 do 25.11.2021 roku

Ogłoszenie

SIWZ

Wykazy ubezpieczanego mienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 05 Październik 2018, 15:51 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 71
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.22.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo – etap II”

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany Pokrzywnica Kolonia

Projekt budowlany Rębisze Parcele

Projekt budowlany Żabin

Pokrzywnica Kolonia SST

Rębisze Parcele SST

Żabin SST

Przedmiar robót – Ludwinowo

Przedmiar robót – Pokrzywnica Kolonia

Przedmiar robót – Rębisze Parcele

Przedmiar robót – Zaorze

Przedmiar robót – Żabin

Zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Projekt budowlany Ludwinowo

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

środa, 22 Sierpień 2018, 15:23 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 99
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.21.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przygotowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej Kunin – Borki – Kobylin – Józefowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – mapa poglądowa przebiegu drogi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 22 Sierpień 2018, 14:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 100
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.20.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lipiance”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany

Załącznik nr 7 – przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 17 Lipiec 2018, 15:19 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 129
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.19.2018.MR

 

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przygotowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej Kunin – Borki – Kobylin – Józefowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – mapa poglądowa przebiegu drogi

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

piątek, 06 Lipiec 2018, 08:08 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 124
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011