Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2018
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
ZAPYTANIE OFERTOWE

logo wfoś

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo (miejscowości Brzeźno, Brzeźno Kolonia i Goworowo) w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 54,52 Mg odpadów. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:
1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,
2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,
3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,
4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.
Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 26 sierpnia br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza

czwartek, 21 Sierpień 2014, 12:03 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 603
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/16/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap II”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – projekt budowlany – branża budowlana

Załącznik nr 11 – projekt budowlany – branża sanitarna

Załącznik nr 12 – projekt budowlany – branża elektryczna

Załącznik nr 13 – STWiOR

Wyjaśnienie SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 11 Sierpień 2014, 14:42 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 512
Ogłoszenie

Numer sprawy: 271/1/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby ZS Nr 1 w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 31 Lipiec 2014, 15:31 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 559
Ogłoszenie

Numer sprawy: 271/15/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany Borki

Załącznik nr 11 -Projekt budowlany Grodzisk Mały – Wólka Brzezińska

Załącznik nr 12-Projekt budowlany Wólka Brzezińska

Załącznik nr 13 – STWiOR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1

 

 

 

środa, 30 Lipiec 2014, 14:30 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 522
OGŁOSZENIE

DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

II Przetarg ustny nieograniczony.

wtorek, 08 Lipiec 2014, 14:29 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 589
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert na „Adaptację wraz z rozbudową istniejącego budynku biblioteki w Żabinie na punkt przedszkolny wraz z filią biblioteczną”.

czwartek, 03 Lipiec 2014, 14:26 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 705
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/14/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – projekt budowlany architektura

Załącznik nr 10 – projekt budowlany technologia

Załącznik nr 11 – projekt budowlany konstrukcja

Załącznik nr 12 – projekt budowlany instalacje sanitarne

Załącznik nr 13 – projekt budowlany elektryka

Załącznik nr 14 – STWiORB

Załącznik nr 15 – opinia geotechniczna

Załącznik nr 16 – operat wodno – prawny

Załącznik nr 17 – przedmiar robót

Wyjaśnienie SIWZ

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 01 Lipiec 2014, 14:35 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 554
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/13/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – projekt budowlany architektura

Załącznik nr 10 – projekt budowlany technologia

Załącznik nr 11 – projekt budowlany konstrukcja

Załącznik nr 12 – projekt budowlany instalacje sanitarne

Załącznik nr 13 – projekt budowlany elektryka

Załącznik nr 14 – STWiORB

Załącznik nr 15 – opinia geotechniczna

Załącznik nr 16 – operat wodno – prawny

Załącznik nr 17 – przedmiar robót

Zmiana ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu

poniedziałek, 16 Czerwiec 2014, 14:55 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 553
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/12/2014

„Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka poprzez miejscowości Ponikiew Mała – Kaczka – Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno – Ciechanów – Różan – Ostrów Maz.”

Ogłoszenie

czwartek, 12 Czerwiec 2014, 15:46 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 572
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/11/2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Szczawinie”

Do pobrania komplet dokumentów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 09 Czerwiec 2014, 17:42 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 546
Strona 10 z 16« Pierwsza...89101112...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011