Gmina Goworowo

dziś jest: 16 grudnia 2018
Imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Nr sprawy 271/11/2013

dot.  Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczących wykonania usług prawniczych, polegających na zastępstwie procesowym przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego

Do pobrania treść zaproszenia

wtorek, 23 Lipiec 2013, 10:21 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2845
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/10/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Goworowo”

Do pobrania komplet dokumentów

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 11 Lipiec 2013, 15:34 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 806
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/9/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł”

Do pobrania komplet dokumentów

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ II

Wyjaśnienia do SIWZ III

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 10 Lipiec 2013, 13:01 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 698
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/8/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo na terenie gminy Goworowo”

Do pobrania komplet dokumentów

Wybor najkorzystniejszej oferty

wtorek, 09 Lipiec 2013, 15:30 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 767
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/7/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Goworowo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”

Do pobrania komplet dokumentów

Wybór najkorzystniejszej oferty..

wtorek, 28 Maj 2013, 15:51 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 685
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 271/6/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbiór  i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo”

Do pobrania komplet dokumentów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 23 Maj 2013, 15:22 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 697
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 271/5/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie”

Do pobrania komplet dokumentów

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 23 Maj 2013, 15:13 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 757
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 271/4/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Goworowo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”

Do pobrania komplet dokumentów

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

poniedziałek, 20 Maj 2013, 18:30 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 717
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 271/3/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Goworowie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie”

Do pobrania komplet dokumentów
Zmiana SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 06 Maj 2013, 15:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 792
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót na remont Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance.

1. Lokalizacja budynku, dane techniczne ogólne:
– działka o nr ewid. 266 obręb ewid. Lipianka, gm. Goworowo,
– wymiary budynku 32,34 m x 16,30 m,
– w części podpiwniczony, 2 kondygnacyjny,
2. Przewidywany zakres prac do ujęcia w projekcie:
a) na piętrze: remont 3 łazienek, wymiana podłogi w 4 pomieszczeniach, obniżenie sufitu + malowanie ścian w jednym pomieszczeniu;
b) na klatkach schodowych wymiana poręczy, malowanie ścian i sufitu, położenie lamperii;
c) na parterze: wymiana podłogi w 4 pomieszczeniach, malowanie ścian i sufitu w 4 pomieszczeniach, odgrzybienie, osuszenie i sprawdzenie izolacji w 1 sali, obudowanie rur na korytarzu i w 1 sali;
d) na zewnątrz: docieplenie i malowanie ścian, wymiana parapetów zewnętrznych, montaż podbitki dachowej, instalacja próżniowego kolektora słonecznego, rozbudowa wejścia do budynku, odprowadzenie i zagospodarowanie wody opadowej z rynien, utwardzenie terenu wokół budynku ze wschodniej strony, oświetlenie terenu (parkowe), blaszane zaplecze na podbudowie betonowej.

W terminie do 3 tygodni od podpisania umowy wykonawca zaprezentuje wstępną koncepcję projektu do zaopiniowania.

Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 08.05.2013 do godz. 14:00 roku w kancelarii Urzędu Gminy Goworowo pok. 23, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
Termin wykonania kompletnego opracowania wraz z wszelkimi uzgodnieniami organów zewnętrznych (na koszt wykonawcy) ustala się do dnia 28.06.2013 roku.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela:
Kierownik GOKSiR w Goworowie – Barbara Kuczyńska, tel. (29) 761 52 46
Referent Urzędu Gminy Goworowo – Kamil Jadacki, pokój 17, tel. (29) 769 37 26

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 30 Kwiecień 2013, 14:38 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 682
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011