Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ,kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na :

 „ Przystosowanie istniejącego budynku magazynowo-garażowego

i terenu na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

w miejscowości Goworowo przy ul. Szkolnej 16a, gm. . Goworowo .

1. Lokalizacja ;

     – działka o nr ewid.  685/2 i 685/4  w obrębie  Goworowo , gm. Goworowo,

 2. Zakres opracowania;

–  wykonanie dokumentacji na adaptację istniejącego budynku i terenu   z wydzieleniem boksów  na poszczególne rodzaje odpadów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami,…,  ,

– zagospodarowanie terenu,

 3. Inwestor jest w posiadaniu map do celów projektowych, wypisu i wyrysu  z planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Jesteśmy na etapie przygotowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Termin  wykonania  kompletnego w/w opracowania ustala się do dnia  10.05.2013 roku.

Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 08.04.2013 rok  w sekretariacie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

 Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela;  insp.d/s inwestycji,   budownictwa i drogownictwa w tut. Urzędzie pok. nr 11, tel 29 7614043 .

Wójt  Gminy  Goworowo

Małgorzata  Maria Kulesza

czwartek, 28 Marzec 2013, 12:10 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 875
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/1/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II”

Do pobrania komplet dokumentów

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia II do SIWZ
Załącznik do wyjaśnień II do SIWZ.
Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 14 Styczeń 2013, 15:46 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 792
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/1/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie w latach 2013 – 2014”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 12 Grudzień 2012, 15:12 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 756
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/1/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 28 Listopad 2012, 14:22 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 770
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/11/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w roku 2013”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 28 Listopad 2012, 13:56 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 760
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/10/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 940 000,00 zł”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 31 Sierpień 2012, 15:26 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 773
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/9/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 940 000,00 zł”

Do pobrania komplet dokumetów
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

środa, 22 Sierpień 2012, 15:36 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 771
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/8/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Goworowo – doposażenie bazy dydaktycznej”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 17 Sierpień 2012, 15:51 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 682
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/7/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Goworowo”

Do pobrania komplet dokumentów
Zmiana SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 09 Sierpień 2012, 15:48 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 837
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/6/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja szkolnego placu zabaw
w Pasiekach”

Do pobrania komplet materiałów
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ II
Wyjaśnienia do SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19 Czerwiec 2012, 14:09 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 864
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011