Gmina Goworowo

dziś jest: 19 marca 2018
Imieniny: Józefa, Bogdana, Laili
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego i wyposażenia dla OSP Goworowo”.

Zapytanie-ofertowe

Zawiadomienie u unieważnieniu zapytania

środa, 24 Sierpień 2016, 11:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 274
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/2/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2016-2017”

SIWZ

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 27 Lipiec 2016, 12:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 314
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/2/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby ZS Nr 1 w Goworowie”

SIWZ

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

środa, 27 Lipiec 2016, 12:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 292
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Cisk”

SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 9 – projekt budowlany

Załącznik nr 10 – projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 11 – stała organizacja ruchu

Załącznik nr 12 – SST

Załącznik nr 13 – przedmiar robót

Załącznik nr 14 – operat wodnoprawny

Załącznik nr 15 – raport z badań zagęszczenia

Załącznik nr 16 – dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych

Załącznik nr 17 – inwentaryzacja powykonawcza

Załącznik nr 18 – dziennik budowy

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

poniedziałek, 25 Lipiec 2016, 17:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 279
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Wykonanie remontu dachu na budynku przy ul. Szkolnej 16A w Goworowie”.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 21 Lipiec 2016, 10:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 307
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Modernizację oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo”.

Zapytanie ofertowe

Projekt budowlany – część opisowa

Projekt budowlany – część graficzna

Przedmiar robót oświetlenie uliczne

czwartek, 21 Lipiec 2016, 10:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 289
Zapytanie ofertowe 2/2016

Goworowo 2016-07-15

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Goworowie

ul. Szkolna 16a,

07-440 Goworowo,

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na handel piwem podczas imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

„Pożegnanie lata – Dożynki 2016, które odbędą się na placu targowym nad rzeką Orz w miejscowości Goworowo w dniu 21-08-2016 w godzinach 10.00 – 23.00.

W ramach obsługi imprezy oferent otrzyma wyłączność na handel piwem, odbywający się w miejscu trwania imprezy.

Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić:

– ogródek piwny, wyposażony w 10 zestawów parasol + 2 stoły + 4 ławki, minimum dwa nalewaki do piwa kuflowego, minimum 5 opróżnianych na bieżąco koszy na śmieci. Organizator zastrzega, aby cena za 1 kufel piwa 0,5l nie przekroczyła 5 zł;.

– oferent zobowiązany jest posprzątać miejsce ogródka piwnego i w jego obrębie bezpośrednio po imprezie.

Organizator zapewnia ze swojej strony dostęp do prądu.

Propozycje cenowe na w/w imprezę plenerową należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie do piątku, 29 lipca 2016 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.05. Wybrany w ramach niniejszego zapytania wykonawca usługi wpłaci zaoferowaną kwotę organizatorowi do dnia 08 sierpnia 2016r. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku odwołania imprezy.

Kierownik GOKSiR

Barbara Kuczyńska

piątek, 15 Lipiec 2016, 09:29 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 320
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Modernizację oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo”.

Zapytanie ofertowe

Projekt budowlany – część opisowa

Projekt budowlany – część graficzna

Przedmiar robót oświetlenie uliczne

środa, 13 Lipiec 2016, 15:05 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 302
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.3.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60”

SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 9 – przedmiar robót

Załącznik nr 10 – projekt budowlany

Załącznik nr 11 – plan sytuacyjny

Załącznik nr 12 – projekt stałej organizacji ruchu

Załącznik nr 13 – SST

Załącznik nr 14 – dziennik budowy

Zmiana SIWZ

Zmiana załącznika nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 20 Maj 2016, 14:57 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 323
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.2.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa gruzu ceglano – betonowego, pospółki drogowej oraz kruszywa łamanego na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 29 Kwiecień 2016, 14:10 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 309
Strona 4 z 14« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011