Gmina Goworowo

dziś jest: 19 listopada 2018
Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

Projekt budowlany

Przedmiar robót

STWiOR

Projekt robót geologicznych

Uzupełnienie do projektu robót geologicznych

Audyt energetyczny

Rys. PZT planowanego boiska

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 24 Kwiecień 2017, 14:04 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 307
ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 21 Kwiecień 2017, 15:17 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 334
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.2.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka”

Ogłoszenie

SIWZ

Lokalizacja inwestycji

PFU – część graficzna

Program funkcjonalno – użytkowy

Zestawienie ilości i jednostek planowanych robót

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 28 Marzec 2017, 14:14 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 292
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.3.2017.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa wraz z wbudowaniem gruzu ceglano – betonowego i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

Zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 16 Marzec 2017, 15:25 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 276
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Do pobrania:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

środa, 08 Luty 2017, 09:35 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 307
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.1.2017.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała”

SIWZ

Ogłoszenie

Dokumentacja SUW Ponikiew Mała

Dokumentacja SUW Brzeźno – część I

Dokumentacja SUW Brzeźno – część II

Dokumentacja SUW Brzeźno – Opis techniczny część technologiczno – instalacyjna

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców

Zmiana ogłoszenia II

Zmiana treści SIWZ II

Badania wody

Wyjaśnienia treści SIWZ III

Badania wody surowej – Ponikiew Mała

Wyjaśnienie treści SIWZ IV

Zmiana treści SIWZ III

Zmiana ogłoszenia III

Zmiana treści SIWZ IV

Rysunek – wytyczne do posadowienia zbiornika SUW Ponikiew Mała

Zmiana treści SIWZ V

Zmiana ogłoszenia IV

Zmiana treści SIWZ VI

Zmiana ogłoszenia V

Zmiana treści SIWZ VII

Informacja z otwarcia ofert

Korekta informacji z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 09 Styczeń 2017, 14:01 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 505
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.7.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w 2017 r.”

SIWZ

Ogłoszenie

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki do SIWZ po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 23 Grudzień 2016, 15:04 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 369
ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik ŚDS w Czarnowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie w roku 2017”.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 08 Grudzień 2016, 09:33 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 383
OGŁOSZENIE

Nr sprawy 271/6/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

Pozostale-zalaczniki-do-siwz-cz-1

Pozostale-zalaczniki-do-siwz-cz-2

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 28 Listopad 2016, 15:29 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 373
Ogłoszenie

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Do pobrania

czwartek, 17 Listopad 2016, 15:27 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 390
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011