Gmina Goworowo

dziś jest: 18 stycznia 2019
Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Mapy projektowe

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 22 Maj 2017, 16:29 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 356
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie”

Ogłoszenie

SIWZ

Pasieki projekt budowlany

Pasieki projekt elektryczny

Pasieki przedmiar budowlany

Pasieki przedmiar elektryczny

Pasieki STWiOR elektryczna

Pasieki STWiORB budowlana

Kunin projekt budowlany pierwotny

Kunin projekt budowlany zamienny

Kunin projekt elektryczny

Kunin przedmiar budowlany

Kunin przedmiar elektryczny

Kunin STWiOR elektryczna

Kunin STWiORB budowlany

Zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 11 Maj 2017, 14:52 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 379
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOTYCZĄCE PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

wtorek, 02 Maj 2017, 09:42 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 310
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

Projekt budowlany

Przedmiar robót

STWiOR

Projekt robót geologicznych

Uzupełnienie do projektu robót geologicznych

Audyt energetyczny

Rys. PZT planowanego boiska

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 24 Kwiecień 2017, 14:04 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 347
ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 21 Kwiecień 2017, 15:17 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 374
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.2.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka”

Ogłoszenie

SIWZ

Lokalizacja inwestycji

PFU – część graficzna

Program funkcjonalno – użytkowy

Zestawienie ilości i jednostek planowanych robót

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 28 Marzec 2017, 14:14 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 339
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.3.2017.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa wraz z wbudowaniem gruzu ceglano – betonowego i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

Zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 16 Marzec 2017, 15:25 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 322
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Do pobrania:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

środa, 08 Luty 2017, 09:35 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 341
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.1.2017.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała”

SIWZ

Ogłoszenie

Dokumentacja SUW Ponikiew Mała

Dokumentacja SUW Brzeźno – część I

Dokumentacja SUW Brzeźno – część II

Dokumentacja SUW Brzeźno – Opis techniczny część technologiczno – instalacyjna

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców

Zmiana ogłoszenia II

Zmiana treści SIWZ II

Badania wody

Wyjaśnienia treści SIWZ III

Badania wody surowej – Ponikiew Mała

Wyjaśnienie treści SIWZ IV

Zmiana treści SIWZ III

Zmiana ogłoszenia III

Zmiana treści SIWZ IV

Rysunek – wytyczne do posadowienia zbiornika SUW Ponikiew Mała

Zmiana treści SIWZ V

Zmiana ogłoszenia IV

Zmiana treści SIWZ VI

Zmiana ogłoszenia V

Zmiana treści SIWZ VII

Informacja z otwarcia ofert

Korekta informacji z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 09 Styczeń 2017, 14:01 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 555
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.7.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w 2017 r.”

SIWZ

Ogłoszenie

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki do SIWZ po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 23 Grudzień 2016, 15:04 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 409
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011