Gmina Goworowo

dziś jest: 18 listopada 2017
Imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny
ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 7 listopada 2017 r. zwołuję XLI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad  Sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

 

 

 

 

piątek, 03 Listopad 2017, 08:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 13
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XL SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 17 października 2017 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Goworowo na którą został zaproszony Komendant Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański. Komendant przedstawił wniosek o dofinansowanie w wysokości 10.625 zł zakupu pojazdu nieoznakowanego SUV dla potrzeb Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji.

Rady Gminy Goworowo udzieliła pomocy finansowej w wysokości 20 tysięcy Gminie Brusy, powiat chojnicki dotkniętej nawałnicą, która przeszła przez teren gminy w miesiącu sierpniu b.r.

Radni utrzymali taryfy za zbiorowe zaopatrzenie ścieków i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie 2017 roku.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 pozostały również na poziomie 2017 r., z wyjątkiem stawki dotyczącej rewitalizacji gruntów oraz stawek pod wodami które wzrosły o 1,90%.

Na sesji podwyższono także opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Stawki w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustalono w wysokości ok. 90% niższe ze względu na możliwość rozprowadzenia internetu w gminie.

Ponadto rada podjęła następujące uchwały w sprawach:

 • określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
 • wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2017-2022”,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Pasiekach,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuninie.

Elżbieta Owczarek

wtorek, 24 Październik 2017, 15:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 16 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16  w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

środa, 11 Październik 2017, 12:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 19
INFORMACJA

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego

wtorek, 10 Październik 2017, 12:56 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 2 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Założenia do projektu budżetu gminy na 2018 – rozpatrzenie pism.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

 

piątek, 29 Wrzesień 2017, 14:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 22 września 2017 r. o godz. 14.00 sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku poszerzone o cały skład Rady

Porządek posiedzenia:

 1. Realizacja inwestycji w ramach Funduszy Sołeckich
 2. Przegląd i ocena stanu technicznego dróg po okresie zimowym, oraz urządzeń wodno – melioracyjnych na terenie gminy Goworowo.
 3. Realizacja zaplanowanych inwestycji oraz wizytacja w terenie.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

poniedziałek, 18 Wrzesień 2017, 13:17 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 30
ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 11 września 2017 r. zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
  • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
  • szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2017 r.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8.   Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9.    Zakończenie obrad  Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. zmian w WPF 11.09.17

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gminy 11.09.17

projekt uchw. w spr. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

projekt uchw. w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku

projekt uchw. w spr. odbioru odpadów komunalnych

 

 

środa, 06 Wrzesień 2017, 08:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 39
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 4 września 2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2017 r.
 2. Rozpatrzenie pism.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

 

piątek, 25 Sierpień 2017, 12:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 36
POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Porządek posiedzenia

 1. Podsumowanie prac nad projektem statutu Gminy Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 25 Sierpień 2017, 12:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 38
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 07 sierpnia 2017 r. o godz. 13.30 w sali nr 16  w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektu uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 04 Sierpień 2017, 14:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 62
Strona 1 z 3212345...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011