Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2018
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
LIII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 27 sierpnia 2018 r. zwołuję LIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Ostrołęki
 • przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo,
 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

projekt uchw. w spr zmian w WPF

projekt uchw. w spr. przyjęcia lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy Miastu Ostrołęka

projekt uchw. w spr. zminy w budżecie na 2018 r.

środa, 22 Sierpień 2018, 15:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 19
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

W dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 odbędzie się Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy organizacyjne Klubu sportowego AMP GOOL Goworowo, użyczanie boiska od Klubu sportowego Orz Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                      Barbara Fronczyk

środa, 22 Sierpień 2018, 15:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 18
Wspólne Posiedzenie Komisji

W dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

czwartek, 16 Sierpień 2018, 07:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 23 lipca 2018 r. zwołuję LII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

piątek, 20 Lipiec 2018, 12:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 56
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie bieżących spraw i projektów uchwał.
 2. Sprawy organizacyjne.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                    Rafał Iwański

poniedziałek, 09 Lipiec 2018, 14:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 66
Wójt Gminy Goworowo z absolutorium

W  dniu 19 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się LI sesja Rady Gminy Goworowo.  W sesji udział wzięło 15 radnych oraz władze gminy, dyrektorzy szkół i przedszkola,  kierownicy jednostek, sołtysi.

Rada podjęła 9 uchwał, ale głównym tematem sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Pani Małgorzata Kulesza Wójt Gminy przedstawiła multimedialną prezentację sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Iwański  przedstawił  pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

czwartek, 21 Czerwiec 2018, 08:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 98
Sesja Rady Gminy

           Zawiadamiam że  na dzień 19 czerwca 2018 r. zwołuję LI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdań rocznych z  wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.

czwartek, 14 Czerwiec 2018, 13:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 85
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

W dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali  nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o zagospodarowaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goworowie w celu przeniesienia Przedszkola.
 2. Sprawy organizacyjne szkół.
 3. Sprawy różne.

                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                       Barbara Fronczyk

środa, 06 Czerwiec 2018, 07:53 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 89
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                              Jerzy Manowski

piątek, 01 Czerwiec 2018, 15:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 72
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

W dniu 14 maja 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

Temat posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnionych Uczniów Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
2. Przedstawienie informacji o zagospodarowaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goworowie w celu przeniesienia przedszkola.
3. Informacja na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą.
4. Opinia Oceny zasobów pomocy społecznej na 2017 rok.
5. Omówienie sprawozdań z działalności GOPS w Goworowie za 2017 r.
6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Fronczyk

piątek, 11 Maj 2018, 13:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 93
Strona 1 z 3512345...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011