Gmina Goworowo

dziś jest: 21 września 2021
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu

21 września 2021 r. o godz. 9.00 zwołują wspólne posiedzenie komisji. Posiedzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/21 z posiedzenia komisji z dnia 24 maja 2021 roku.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 7 czerwca 2021 roku.
 4. Przyjęcie protokołu nr XXX/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 14 lipca 2021
 5. Spotkanie ze Starostą Ostrołęckim Stanisławem Kubłem w sprawie przyznania dofinansowania dla Powiatu Ostrołęckiego na budowę chodnika w msc. Pasieki.
 6. Szczegółowe zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, w tym informacja o ich aktualnej sytuacji finansowej, a także stan przygotowania szkół i przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022.
 7. Stan realizacji i wydatków związanych z zadaniem realizowanym w ramach PPP dot. budowy Przedszkola i Żłobka, wraz z oceną zaawansowania prac przy budowie przedszkola i żłobka.
 8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

środa, 15-09-2021, 09:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia iż, w dniu 13 września 2021 r. o godz. 13.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2021 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 3. Przedstawienie informacji przez kierownika GOPS i dyrektorów szkół dotyczącej pomocy udzielanej dla rodzin w okresie pandemii.
 4. Poddanie pod analizę możliwość utworzenia klas integracyjnych w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Goworowo.
 5. Ocena wyników egzaminów VIII- klasistów w poszczególnych Szkołach Podstawowych działających na terenie gminy Goworowo- przygotowujący dyrektorzy szkół .
 6. Sprawy bieżące.

                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                     Justyna Kępa

poniedziałek, 06-09-2021, 11:56 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 56
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 10 września 2021 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/21 z posiedzenia komisji.
 3. Przeprowadzenie kontroli problemowej nie przewidzianej w rocznym planie pracy komisji na 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                     Janusz Żebrowski

poniedziałek, 06-09-2021, 11:50 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 46
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 6 września 2021 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XX/21 z posiedzenia komisji.
 3. Kontrola realizacji wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok – GOPS Goworowo.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

 

środa, 01-09-2021, 13:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 54
Transmisja – XXXVII Sesja Rady Gminy Goworowo – 30.08.2021r.
poniedziałek, 30-08-2021, 11:21 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 86
XXXVII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 30 sierpnia 2021 r. zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV/21 i XXXVI/21 Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r.;
– zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031;
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021;
– zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso:
– w sprawie projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goworowo;
– w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
– zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy;
– zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia liczby członków i składu osobowego tej Komisji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2021-2031

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Projekt uchwały w sprawie projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goworowo

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia liczby członków i składu osobowego tej Komisji

poniedziałek, 23-08-2021, 15:32 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 92
Wspólne posiedzenie komisji 25 sierpnia 2021r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XII/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Przestrzegania Prawa i Porządku z dnia 27 maja 2021 r.

 3. Przyjęcie protokołu nr XIII/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Przestrzegania Prawa i Porządku z dnia 6 czerwca 2021 r.

 4. Przyjęcie protokołu nr XVII/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 5. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej z dnia 9 sierpnia 2021 r.

 6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

poniedziałek, 23-08-2021, 15:22 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 86
Transmisja – XXXVI Sesja Rady Gminy Goworowo – 12.08.2021r.
czwartek, 12-08-2021, 09:59 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 110
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
 • w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe wykonywane w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminy Goworowo;
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Goworowo na rok szkolny 2021/222.
 1. Sprawy bieżące

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

środa, 04-08-2021, 12:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 71
XXXVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 12 sierpnia 2021 r. zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na Radnego.
 4. Ślubowanie Radnego.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe wykonywane w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminy Goworowo;
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Goworowo na rok szkolny 2021/222.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

V-ce Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Zięba

wtorek, 03-08-2021, 09:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 102
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011