Gmina Goworowo

dziś jest: 18 stycznia 2019
Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty
Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

 

Porządek posiedzenia:

 1. Bieżące sprawy z zakresu funkcjonowania urzędu.

 

 Przewodnicząca Rady

 Krystyna Subczyńska

poniedziałek, 14 Styczeń 2019, 16:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 8
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019r o godz. 1200  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.
 3. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                                            Przewodniczący komisji

                                                                                                            Monika Dzierzgowska

poniedziałek, 14 Styczeń 2019, 16:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 9
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.
 3. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 4. Sprawy bieżące – omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.

 

                                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      Justyna Kępa

poniedziałek, 14 Styczeń 2019, 16:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 9
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.
 3. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

                                                                                                                  Przewodniczący komisji

                                                                                                                  Jerzy Manowski

poniedziałek, 14 Styczeń 2019, 16:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 10
Transmisja – IV Sesja Rady Gminy Goworowo – cześć 2 – 03.01.2019r.
środa, 02 Styczeń 2019, 21:49 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 43
Informacja

Informuję, że w dniu 02 stycznia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo o godz.       13 00  odbędzie się  spotkanie  Radnych Gminy Goworowo z sołtysami i mieszkańcami gminy, dotyczące ustalenia stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo

Krystyna Subczyńska

poniedziałek, 31 Grudzień 2018, 12:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 34
Transmisja – IV Sesja Rady Gminy Goworowo – cześć 1 – 28.12.2018r.
czwartek, 27 Grudzień 2018, 23:24 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 57
IV Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 28 grudnia 2018 r. zwołuję IV Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania

uchwał.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018 – 2028
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,

– dyskusja

– podjęcie uchwały

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2019,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały

 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
 1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

do pobrania:

projekt uchw. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2019 r.

projekt uchw. w spr. uchwalenia regulaminu czystości i porządku

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

projekt uchw. zm. w WPF na lata 2018-2028

projket uchw. w spr. WPF na lata 2019-2028

piątek, 21 Grudzień 2018, 10:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 40
Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018 – 2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.
 1. Sprawy bieżące.

  Przewodnicząca Rady

 Krystyna Subczyńska

 

piątek, 21 Grudzień 2018, 10:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 28
Transmisja – III Sesja Rady Gminy Goworowo – 18.12.2018r.
wtorek, 18 Grudzień 2018, 09:40 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 52
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011