Gmina Goworowo

dziś jest: 15 listopada 2019
Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii
XV Sesja Rady gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 13 listopada 2019r. zwołuję Nadzwyczajną XV Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
 1. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj.uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

czwartek, 07 Listopad 2019, 12:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 24
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019r. o godz. 1330  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 07 Listopad 2019, 12:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 18
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się dalsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Kontrola realizacji uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

czwartek, 07 Listopad 2019, 12:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 15
Transmisja – XIV Sesja Rady Gminy Goworowo – 28.10.2019r.
poniedziałek, 28 Październik 2019, 13:16 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 53
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo

odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Kontrola realizacji uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 22 Październik 2019, 14:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 27
XIV Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 28 października 2019 r. zwołuję XIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 2.  Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • w sprawie przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2019-2023”,
 • w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

proj. uchw. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie

proj. uchw. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

proj. uchw. w sprawie przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2019-2023

proj. uchw. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028 (2)

wtorek, 22 Październik 2019, 14:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 30
Wsp.ólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 24 października 2019r. o godz. 14.00 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XV ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

poniedziałek, 21 Październik 2019, 14:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 27
Transmisja – XIII Sesja Rady Gminy Goworowo – 30.09.2019r.
poniedziałek, 30 Wrzesień 2019, 08:32 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 137
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 3 października 2019r. o godz. 13.00 w sali  nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIV ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych, na które Gmina Goworowo udzieliła dofinansowania Powiatowi Ostrołęckiemu – spotkanie z Panem Starostą Ostrołęckim i przedstawicielem firmy Ostrada.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

piątek, 27 Wrzesień 2019, 08:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 63
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 7 października 2019 r. o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr V z posiedzenia komisji.
 3. Analiza stanu pozyskiwania środków z realizacji projektów unijnych przez jednostki organizacyjne gminy: GOKSiR, GOPS, ŚDS w Czarnowie, Placówki Oświatowe za okres od 1.01.2018r do 01.07.2019r.
 4. Zapoznanie komisji z wynikami edukacyjnymi i osiągnięciami placówek oświatowych w gminie – analiza wyników zewnętrznych w odniesieniu do powiatu i województwa.
 5. Analiza sytuacji Szkoły Podstawowej w Goworowie filia Szczawin.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

 Justyna Kępa

piątek, 27 Wrzesień 2019, 08:56 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 60
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011