Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2022
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2022.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

wtorek, 05-07-2022, 11:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 18
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż, w dniu 11 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XVII/2022 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

 

 

wtorek, 05-07-2022, 11:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Transmisja – XLIX Sesja Rady Gminy Goworowo – 28.06.2022r.
poniedziałek, 27-06-2022, 19:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 50
XLIX (49) Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 28 czerwca 2022r. (wtorek) na godz. 10.00 zwołuję XLIX (49) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Goworowo za 2021 r.
 • debata
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania.

środa, 22-06-2022, 13:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 127
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

 Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 900  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

środa, 22-06-2022, 13:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 45
Przypomnienie o komunikacie Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Goworowo raportu o stanie gminy za 2021 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Do pobrania:

Lista poparcia

Raport o stanie Gminy Goworowo za 2021 rok

wtorek, 21-06-2022, 09:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 39
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 900  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z

wykonania budżetu za 2021 r.

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

 

wtorek, 14-06-2022, 15:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
Transmisja – XLVIII Sesja Rady Gminy Goworowo – 13.06.2022r.
poniedziałek, 13-06-2022, 09:10 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 88
XLVIII (48) Sesja Rady Gminy.

Zawiadamiam, że na dzień 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) na godz. 14.00 zwołuję XLVIII (48) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII/22 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

czwartek, 02-06-2022, 14:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 186
Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają,

że w dniu 13 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 12.00

w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XLII/22 z dnia 7 marca 2022 r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

 

czwartek, 02-06-2022, 13:56 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 75
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011