Gmina Goworowo

dziś jest: 15 stycznia 2021
Imieniny: Domosława, Makarego, D±brówki
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 19  stycznia 2021  r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 r.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

          Justyna Kępa

Zgłoszenie udziału w posiedzeniu komisji

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej  umożliwia wzięcie udziału osobistego bądź on – line w posiedzeniu komisji radnym i mieszkańcom Gminy na określonych zasadach:

Udział osobisty w posiedzeniach Komisji:

czwartek, 14-01-2021, 12:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 41
Transmisja – XXIX Sesja Rady Gminy Goworowo w trybie zdalnym – 17.12.2020r.
czwartek, 17-12-2020, 11:15 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 78
XXIX Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 17 grudnia 2020 r. na godz. 13.00 zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy. Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

piątek, 11-12-2020, 13:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 157
Zgłoszenie udziału w posiedzeniu komisji

Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy Goworowo umożliwiają wzięcie udziału osobistego bądź on – line w posiedzeniu komisji radnym i mieszkańcom Gminy na określonych zasadach:

Udział osobisty w posiedzeniach Komisji:

 • należy zgłosić telefonicznie chęć udziału osobistego do pracownika Biura Rady Gminy (29 769 37 18) na minimum 5 godzin przed rozpoczęciem posiedzenia,
 • przed wejściem do Urzędu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikiem,
 • pracownik po skontrolowaniu temperatury ciała, zaopatrzeniu osoby zainteresowanej w maseczkę ochronną oraz wskazaniu miejsca przeznaczonego do dezynfekcji rąk, odprowadza osobę zainteresowaną na salę sesyjną Urzędu.

Udział zdalny w posiedzeniach Komisji:

 • osoba zainteresowana zdalnym udziałem w posiedzeniu Komisji będzie miała możliwość dołączenia do posiedzenia po uzyskaniu zgody jednego z Przewodniczących Komisji stałych przed rozpoczęciem posiedzenia, za pośrednictwem Biura Rady Gminy minimum 5 godzin przed rozpoczęciem posiedzenia, wraz ze wskazaniem adresu mailowego,
 • osoba zainteresowana uczestnictwem w spotkaniu będzie musiała podać nr telefonu za pośrednictwem Biura Rady, na który przysłany zostanie kod sms upoważniający do udziału w Komisji,
 • jeżeli taka informacja nie zostanie przekazana, osoba zainteresowana nie będzie miała możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Komisji.
piątek, 11-12-2020, 13:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 80
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 15 grudnia 2020 roku o godz. 12.00

w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 8 października 2020 r.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na rok 2021.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

piątek, 11-12-2020, 13:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 77
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 15  grudnia 2020 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIV z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Goworówek, Termomodernizacja świetlicy w Goworowie.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

piątek, 11-12-2020, 13:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 83
Transmisja – XXVIII Sesja Rady Gminy Goworowo w trybie zdalnym – 08.12.2020r.
wtorek, 08-12-2020, 10:58 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 109
XXVIII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 8 grudnia 2020 r. na godz. 14.00 zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy. Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

poniedziałek, 30-11-2020, 12:19 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 125
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 8 grudnia 2020 r.

o godz. 12.00 zwołują wspólne posiedzenie komisji.

Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XV/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
 3. Przyjęcie protokołu z X/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

                                       Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

                                                         Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

poniedziałek, 30-11-2020, 12:07 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 63
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia, że posiedzenie komisji w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza stanu pozyskiwania środków z realizacji projektów ze środków zewnętrznych przez  jednostki organizacyjne gminy: GOKSiR, GOPS,  DŚ, Placówki Oświatowe- okres: 1.07.2019-1.07.2020 : Przygotowujący –  dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
 4. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo za rok szkolny 2019/2020.
 5. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2021- opinia komisji.
 6. Omówienie projektów uchwał.
 7. Sprawy bieżące.

 

    Przewodnicząca Komisji

       Justyna Kępa

piątek, 20-11-2020, 09:21 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 81
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011