Gmina Goworowo

dziś jest: 26 października 2020
Imieniny: Ewarysta, Łucjana, Dymitriusza
Transmisja – XXVI Sesja Rady Gminy Goworowo – 20.10.2020r.
wtorek, 20-10-2020, 11:09 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 35
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1300  w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

środa, 14-10-2020, 12:31 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 28
XXVI Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 20 października 2020 r. zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Goworowo lub jej jednostkom organizacyjnym;
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie;
 • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuninie;
 • w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

 

 

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wzrostem zakażeń, proszę o rozważenie możliwości osobistego uczestnictwa w sesji. Jednocześnie przypominając, iż biorąc udział w posiedzeniu zobowiązani jesteście Państwo do poruszania się po urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu nosa i ust. Dodatkowo w placówce obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się po wejściu do budynku. Pamiętajmy również o zachowaniu od siebie stosownych odległości wytyczonych przez ministerstwo.

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, zachęcając przy tym  do uczestnictwa w sesji on – line.                                                             

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

wtorek, 13-10-2020, 12:31 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 50
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 13.00 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 1. Omówienie projektów uchwał
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie;
 • w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Goworowo lub jej jednostkom organizacyjnym;
 • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuninie;
 • w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

poniedziałek, 05-10-2020, 18:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 42
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2020 r. o godz. 1000  w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Kontrola wybranych przez komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Goworówek, Termomodernizacja świetlicy w Goworowie.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

 

 

 

 

 

 

piątek, 18-09-2020, 13:07 | autor: Nina Konarzewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 104
Transmisja – XXV Sesja Rady Gminy Goworowo – 17.09.2020r.
czwartek, 17-09-2020, 07:34 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 86
Podziękowanie dla Rolników

środa, 16-09-2020, 15:44 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 66
Nadzwyczajną XXV Sesję Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 17 września 2020 r. o godz. 14.00 zwołuję Nadzwyczajną XXV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Wręczenie dyplomów uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Goworowo, którzy otrzymali stypendia Wójta Gminy Goworowo za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uch. w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2020

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych

proj.uchw. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji

 

piątek, 11-09-2020, 12:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 77
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia, że w dniu 10 września 2020 r. o godz. 13.30 w Sali konferencyjnej odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2020 i XV/2020 z posiedzenia komisji.
 3. Ocena wyników egzaminów VIII – klasistów w poszczególnych Szkołach Podstawowych działających na terenie gminy Goworowo.
 4. SP Goworowo – Filia Szczawin – opinia komisji w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów 0-3.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

poniedziałek, 07-09-2020, 11:39 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 110
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Zawiadamiam, że w dniu 10 września 2020 r o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja dotycząca usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Goworowo.
 3. Rozpatrzenie pism mieszkańców w sprawach przedmiotu działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

poniedziałek, 07-09-2020, 11:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 77
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011