Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

czwartek, 09 Luty 2017, 14:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 415
INFORMACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XXXI sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczył Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki. Przedstawił propozycje planowanej do realizacji przez Powiat inwestycji drogowej na naszym terenie w zakresie przebudowy mostów na drogach powiatowych na rzece Orz i jej dopływach wraz z dojazdami oraz przebudowy ul. Sienkiewicza, ul. Ks. Dulczewskiego (ścieżka rowerowa) i drogi powiatowej Goworowo-Suchcice – Grodzisk Duży (wraz ze ścieżką rowerową).

czwartek, 09 Luty 2017, 12:46 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 507
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 13 lutego 2017 r. zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

10.Komunikaty i sprawy organizacyjne.

11.Zakończenie obrad  Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

projekt uchw. w spr. inkasa dla sołtysów

projekt uchw. w spr. sieci szkół 13.02.17

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy finans. pow. ostrołęckiemu

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie na 2017 r. 13.02.17

projekt uchw. w spr. zmian w WPF 13.02.17

 

 

czwartek, 09 Luty 2017, 08:54 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 378
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXXI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 31 stycznia 2017r. zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII, XXVIII, XXIX, XXX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r. w związku z realizacją zadań pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie” i „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej”
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo,
 • zmian w Statucie Gminy Goworowo,
 • zmian w Statucie ŚDS w Czarnowie,
 • zasad na jakich radnemu rady gminy przysługują diety.
 1. Przedstawienie planów pracy stałych komisji i Rady Gminy na 2017 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji i Rady za 2016 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad  Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. zmiany w Statucie Gminy

projekt uchw w spr. zmian w WPF 2017

projekt uchw. w spr. diet dla radnych

projekt uchw. w spr. opłat za przedszkole

projekt uchw. w spr. sieci szkół

projekt uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki WFOŚiGW

projekt uchw. zmiany w budżecie 2017

projekt uchw. zmiany w statucie ŚDS

 

 

 

wtorek, 31 Styczeń 2017, 07:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 375
POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

W dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Omówienie projektów uchwał
 3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 27 Styczeń 2017, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 376
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI OŚWIATY KULTURY I ZDROWIA

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu.
 2. Omówienie projektów uchwał :

– w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo,

– w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 1. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2016 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

 

 

piątek, 20 Styczeń 2017, 14:46 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 350
POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY

W dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

 

wtorek, 10 Styczeń 2017, 10:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 474
POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

W dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,  Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

wtorek, 10 Styczeń 2017, 10:09 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 388
POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

wtorek, 10 Styczeń 2017, 10:08 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 370
POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

W dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Gminy Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rafał Iwański

wtorek, 10 Styczeń 2017, 10:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 369
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011