Gmina Goworowo

dziś jest: 26 maja 2020
Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Rębisze Parcele zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rębisze Parcele, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019r. u sołtysa wsi – Pani Jolanty Szewczyk o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

czwartek, 18-04-2019, 13:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 514
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Jawory Stare zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jawory Stare, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019r. u sołtysa wsi – Pana Bogdana Witkowskiego godz. 1200.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

czwartek, 18-04-2019, 13:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 452
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Daniłowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Daniłowo, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019r. w remizie o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

czwartek, 18-04-2019, 13:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 417
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty

Zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 1330  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr III z posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdań z realizacji zadań za 2018r. jednostek organizacyjnych gminy : Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Goworowie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
 4. Przedstawienia przez kierownika GOPS stopnia realizacji działań w 2019r. wynikających z programów: Posiłek w szkole i w domu, Fundusz Alkoholowy, Karta Dużej Rodziny, świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018r. – wydanie opinii z zakresu przedmiotu działania komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Justyna Kępa

czwartek, 18-04-2019, 13:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 421
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2019r o godz. 1230  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie informacji dot. inwestycji w ramach funduszy sołeckich (okres realizacji, możliwość dofinansowania lub pozyskania środków).
 4. Analiza „Sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej w Ostrołęce w 2018r.” pod względem bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo w 2018r.
 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018r – wydanie opinii z zakresu przedmiotu działania komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

czwartek, 18-04-2019, 13:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 399
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 1000  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Goworowo za rok 2018, wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium – sporządzenie wniosku.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

czwartek, 18-04-2019, 13:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 390
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia  2019r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Goworowo : Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goworowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018r. – wydanie opinii z zakresu przedmiotu działania komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

 

czwartek, 18-04-2019, 13:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 405
Transmisja – VIII Sesja Rady Gminy Goworowo – 16.04.2019r.
wtorek, 16-04-2019, 09:01 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 641
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Rębisze Działy zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rębisze Działy, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019r. u sołtysa wsi – Pani Sylwii Szatanek o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 12-04-2019, 13:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 521
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Ponikiew Duża zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikiew Duża, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. w remizo – świetlicy o godz. 1800.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza  Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 12-04-2019, 13:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 499
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011