Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2019
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 1. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał wymienionych jak wyżej.
 2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji

 Justyna Joanna Kępa

środa, 12 Grudzień 2018, 12:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 301
III Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 18 grudnia 2018 r. zwołuję III Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Goworowo.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu

projekt uchw. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego

projekt uchw. w spr. uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

projekt uchw. w spr. uzupełn. składów osobowych stałych komisji RG

projekt uchw. w spr. zmiany uchwały Nr XXIII.146.16

poniedziałek, 10 Grudzień 2018, 15:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 286
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

– budżetu Gminy Goworowo na rok 2019,

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028.

 1. Przedstawienie przez członków komisji propozycji ewentualnych zmian w projektach w/w uchwał.
 2. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał wymienionych jak wyżej.
 3. Sprawy różne.

 

                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                             Justyna Joanna Kępa

piątek, 07 Grudzień 2018, 13:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 265
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2019 wraz z projektem uchwały – opinia komisji
 2. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028 wraz z projektem uchwały – opinia komisji
 3. Sprawy bieżące.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                    Monika Dzierzgowska

piątek, 07 Grudzień 2018, 13:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 247
Posiedzenie Komisji Rolnictwa

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo  odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2019 wraz z projektem uchwały – opinia komisji
 2. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028 wraz z projektem uchwały – opinia komisji
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 07 Grudzień 2018, 13:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 267
Transmisja – II Sesja Rady Gminy Goworowo – 30.11.2018r.
piątek, 30 Listopad 2018, 11:37 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 438
II Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 30 listopada 2018 r. zwołuję II Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018 ,
 • w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,
 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

do pobrania:

powol. kom rewizyjnej

powoł. komisji RG

owołan. kom. skarg

w spr. wyb. przew kom. rew

projekt uchw. w sp. zmian w budżecie II sesja

 

środa, 28 Listopad 2018, 14:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 323
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Goworowo

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 listopada 2018 r. w dniu 20 listopada 2018 o godz. 10.00 odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Goworowo.

Sesję otworzył najstarszy wiekiem Radny Senior Janusz Żebrowski. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Elżbieta Owczarek wręczyła radnym i Wójtowi Gminy Piotrowi Kosiorek zaświadczenia o wyborze. Następnie Wójt Gminy Piotr Kosiorek i radni złożyli uroczyste  ślubowanie.

Dokonano również wyboru Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pani Krystyna Subczyńska została Przewodniczącą Rady Gminy Goworowo,   Wiceprzewodniczącym Rady pan Krzysztof Zięba.

Ustalono także wynagrodzenie dla Wójta Gminy.

piątek, 23 Listopad 2018, 13:32 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 337
Skład osobowy Rady Gminy Goworowo

 Skład  osobowy Rady Gminy Goworowo

 VIII kadencja – 2018 – 2023

 

 1. Domasik Danuta
 1. Dzierzgowska Monika
 1. Galarska Agata
 1. Górecki Sylwester Mariusz
 1. Kępa Justyna Joanna
 1. Kwiatkowska Anna
 1. Manowski Jerzy
 1. Podleś Jakub
 1. Pskiet Ryszard
 1. Rurka Marcin
 1. Subczyńska Krystyna
 1. Winczewski Krzysztof Dariusz
 1. Zięba Krzysztof
 1. Ziemek Mirosław
 1. Żebrowski Janusz

 

Przewodnicząca Rady Gminy                 Krystyna Subczyńska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy        Krzysztof Zięba              

środa, 21 Listopad 2018, 14:58 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 357
Transmisja – I Sesja Rady Gminy Goworowo – 20.11.2018r.
wtorek, 20 Listopad 2018, 09:35 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 491
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011