Gmina Goworowo

dziś jest: 23 października 2019
Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
LVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 7 listopada 2018 r. zwołuję LVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”,
 • obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 02 Listopad 2018, 07:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 351
Wspólne posiedzenie komisji

W dniu 30 października 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

poniedziałek, 29 Październik 2018, 14:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 331
Wspólne posiedzenie Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2018 r. o godz. 10.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rad

Rafał Iwański

wtorek, 16 Październik 2018, 10:32 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 346
LV Sesja Rady Gminy

 OBWIESZCZENIE

            Zawiadamiam że  na dzień 23 października 2018 r. zwołuję LV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • uchwalenia Statutu Gminy Goworowo,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • zwolnień w podatku od nieruchomości,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2018-2022”,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
 • ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sołectwa Goworówek.
 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. ograniczenia sprzedaży napojów alkohol.

projekt uchw. w spr. określen. wys. stawek podatku od nieruchom.

projekt uchw. w spr. przyjęcia WSPO Gminy Goworowo

projekt uchw. w spr. uchwalenia progr. współp. z organiz. pozarz.

projekt uchw. w spr. uchwalenia Ststutu Gminy

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie

projekt uchw. w spr. zwolnień w podatku

projekt uchw. zm. uchw. w spr. wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 

piątek, 12 Październik 2018, 12:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 436
LIV Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy i  Wójt  Gminy Goworowo

serdecznie zapraszają

na LIV uroczystą sesję Rady Gminy Goworowo

w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

która odbędzie się

28  września 2018 r. o godz. 12.00

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

5. Wygłoszenie referatu – „Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 roku” –  mgr historii Jerzy Dziewirski

wtorek, 25 Wrzesień 2018, 07:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 473
LIII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 27 sierpnia 2018 r. zwołuję LIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Ostrołęki
 • przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo,
 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

projekt uchw. w spr zmian w WPF

projekt uchw. w spr. przyjęcia lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy Miastu Ostrołęka

projekt uchw. w spr. zminy w budżecie na 2018 r.

środa, 22 Sierpień 2018, 15:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 415
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

W dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 odbędzie się Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy organizacyjne Klubu sportowego AMP GOOL Goworowo, użyczanie boiska od Klubu sportowego Orz Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                      Barbara Fronczyk

środa, 22 Sierpień 2018, 15:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 405
Wspólne Posiedzenie Komisji

W dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

czwartek, 16 Sierpień 2018, 07:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 364
Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 23 lipca 2018 r. zwołuję LII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

piątek, 20 Lipiec 2018, 12:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 457
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie bieżących spraw i projektów uchwał.
 2. Sprawy organizacyjne.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                    Rafał Iwański

poniedziałek, 09 Lipiec 2018, 14:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 436
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011