Gmina Goworowo

dziś jest: 13 sierpnia 2020
Imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

W dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 odbędzie się Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy organizacyjne Klubu sportowego AMP GOOL Goworowo, użyczanie boiska od Klubu sportowego Orz Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                      Barbara Fronczyk

środa, 22-08-2018, 15:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 647
Wspólne Posiedzenie Komisji

W dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

czwartek, 16-08-2018, 07:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 614
Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 23 lipca 2018 r. zwołuję LII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

piątek, 20-07-2018, 12:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 685
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie bieżących spraw i projektów uchwał.
 2. Sprawy organizacyjne.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                    Rafał Iwański

poniedziałek, 09-07-2018, 14:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 662
Wójt Gminy Goworowo z absolutorium

W  dniu 19 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się LI sesja Rady Gminy Goworowo.  W sesji udział wzięło 15 radnych oraz władze gminy, dyrektorzy szkół i przedszkola,  kierownicy jednostek, sołtysi.

Rada podjęła 9 uchwał, ale głównym tematem sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Pani Małgorzata Kulesza Wójt Gminy przedstawiła multimedialną prezentację sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Iwański  przedstawił  pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

czwartek, 21-06-2018, 08:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 704
Sesja Rady Gminy

           Zawiadamiam że  na dzień 19 czerwca 2018 r. zwołuję LI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdań rocznych z  wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.

czwartek, 14-06-2018, 13:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 744
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

W dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali  nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o zagospodarowaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goworowie w celu przeniesienia Przedszkola.
 2. Sprawy organizacyjne szkół.
 3. Sprawy różne.

                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                       Barbara Fronczyk

środa, 06-06-2018, 07:53 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 622
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                              Jerzy Manowski

piątek, 01-06-2018, 15:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 670
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

W dniu 14 maja 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

Temat posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnionych Uczniów Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
2. Przedstawienie informacji o zagospodarowaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goworowie w celu przeniesienia przedszkola.
3. Informacja na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą.
4. Opinia Oceny zasobów pomocy społecznej na 2017 rok.
5. Omówienie sprawozdań z działalności GOPS w Goworowie za 2017 r.
6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Fronczyk

piątek, 11-05-2018, 13:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 649
Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 11 maja 2018 r. zwołuję L Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy .
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

środa, 09-05-2018, 09:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 671
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011