Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Informacja

Informuję, że w dniu 02 stycznia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo o godz.       13 00  odbędzie się  spotkanie  Radnych Gminy Goworowo z sołtysami i mieszkańcami gminy, dotyczące ustalenia stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo

Krystyna Subczyńska

poniedziałek, 31 Grudzień 2018, 12:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 81
Transmisja – IV Sesja Rady Gminy Goworowo – cześć 1 – 28.12.2018r.
czwartek, 27 Grudzień 2018, 23:24 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 104
IV Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 28 grudnia 2018 r. zwołuję IV Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania

uchwał.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018 – 2028
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,

– dyskusja

– podjęcie uchwały

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2019,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały

 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
 1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

do pobrania:

projekt uchw. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2019 r.

projekt uchw. w spr. uchwalenia regulaminu czystości i porządku

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

projekt uchw. zm. w WPF na lata 2018-2028

projket uchw. w spr. WPF na lata 2019-2028

piątek, 21 Grudzień 2018, 10:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 75
Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018 – 2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.
 1. Sprawy bieżące.

  Przewodnicząca Rady

 Krystyna Subczyńska

 

piątek, 21 Grudzień 2018, 10:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 59
Transmisja – III Sesja Rady Gminy Goworowo – 18.12.2018r.
wtorek, 18 Grudzień 2018, 09:40 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 83
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 1. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał wymienionych jak wyżej.
 2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji

 Justyna Joanna Kępa

środa, 12 Grudzień 2018, 12:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 75
III Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 18 grudnia 2018 r. zwołuję III Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Goworowo.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu

projekt uchw. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego

projekt uchw. w spr. uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

projekt uchw. w spr. uzupełn. składów osobowych stałych komisji RG

projekt uchw. w spr. zmiany uchwały Nr XXIII.146.16

poniedziałek, 10 Grudzień 2018, 15:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 74
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

– budżetu Gminy Goworowo na rok 2019,

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028.

 1. Przedstawienie przez członków komisji propozycji ewentualnych zmian w projektach w/w uchwał.
 2. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał wymienionych jak wyżej.
 3. Sprawy różne.

 

                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                             Justyna Joanna Kępa

piątek, 07 Grudzień 2018, 13:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 67
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2019 wraz z projektem uchwały – opinia komisji
 2. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028 wraz z projektem uchwały – opinia komisji
 3. Sprawy bieżące.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                    Monika Dzierzgowska

piątek, 07 Grudzień 2018, 13:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 59
Posiedzenie Komisji Rolnictwa

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo  odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2019 wraz z projektem uchwały – opinia komisji
 2. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028 wraz z projektem uchwały – opinia komisji
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 07 Grudzień 2018, 13:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 63
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011