Gmina Goworowo

dziś jest: 16 stycznia 2019
Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

Zawiadamiam, że 29 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Analiza ściągalności podatków i opłat na terenie gm. Goworowo za 2014 r. oraz informacja z udzielonych ulg i zwolnień z podatku w Gminie Goworowo za 2014 r.
 3. Działalność GOPS w Goworowie w 2014 r. oraz prognoza wydatków na 2015r.
 4. Informacja z realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.
 5. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

piątek, 24 Kwiecień 2015, 15:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 487
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie propozycji Pani Wójt w sprawach:
 3. czy projektujemy np,. na dachu w szkole w Goworowie a może na dach Urzędu Gminy- elektrownie fotowoltaiczną ( dofinansowanie do 90% ) Potrzebna szybka decyzja, wkrótce jest nabór – konkurs
 4. przyszła już wycena na grunty w Szczawinie – co dalej???
 5. Czy będziemy przystępować do sprzedaży działki na ulicy Głowackiego ( obok Pana Słomskiego),?
 6. Sprawy bieżące.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                   Rafał Iwański

 

 

 

czwartek, 23 Kwiecień 2015, 07:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 504
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

 

20 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo na 2014 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Gałązka

 

poniedziałek, 20 Kwiecień 2015, 07:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 485
INFORMACJA

30 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia.
 2. Omówienie projektu zmian w budżecie na 2015 r.
 3. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 27 Marzec 2015, 14:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 489
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE VIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 30 marca 2015 r. zwołałem VIII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.,
 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2015r”.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

środa, 25 Marzec 2015, 08:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 512
INFORMACJA

26 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń.
 2. Omówienie projektów uchwał .
 3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

środa, 25 Marzec 2015, 08:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 508
INFORMACJA

23 marca 2015 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

poniedziałek, 23 Marzec 2015, 09:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 529
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

23 marca o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Omówienie projektu statutu sołectwa.
 4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

piątek, 20 Marzec 2015, 14:07 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 488
ZAPROSZENIE

Zawiadamiam, że na 20 marca 2015 r. zwołałem VII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.00.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Rafał Iwański

środa, 18 Marzec 2015, 07:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 518
Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Zawiadamiam, że 9 marca 2015 r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie propozycji inwestycyjnych na terenie Gminy Goworowo.
 2. Sprawy różne.

 

 

 

 

czwartek, 05 Marzec 2015, 08:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 553
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011