Gmina Goworowo

dziś jest: 23 lipca 2018
Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJUSPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO IGOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 15 września 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie propozycji stawek podatku i opłat w 2015 r.:

– podatku od nieruchomości,

– opłat za pobór wody i kanalizacji,

– opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                             Arkadiusz Miłek

wtorek, 09 Wrzesień 2014, 15:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 446
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XLVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO w dniu 02 września 2014 roku

 

W dniu 2 września 2014 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Goworowo.

w sesji udział wzięli:

– 15 radnych,

– Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza,

– Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka,

– radca prawny – Katarzyna Więckowska,

– dyrektorzy Szkół i Przedszkola,

– kierownicy jednostek,

– sołtysi.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

1)    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

2)    rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Kobylin,

3)    zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

wtorek, 09 Wrzesień 2014, 08:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 501
Zagraj w piłkę w Kruszewie

kruszewo

Zgłoś swoją drużynę i przyjedź do Kruszewa.

A Ci, którzy nie grają, niech dopingują WSZYSTKIM!

ZAPRASZAMY – NIEDZIELA 31 SIERPNIA, GODZ. 13:00

BOISKO PRZY SZKOLE.

Mamy dla Was nagrody!

Drużyny do gry w siatkówkę mają się składać z 5 os., zaś w piłkę nożną 6 os + bramkarz . Zapraszamy osoby od lat 12. Liczy się zaangażowanie oraz dobry pogodny entuzjazm …

Zgłoszenia przyjmujemy na fb oraz na boisku w dniu turnieju … ZAPRASZAMY :)

Kontakt: Konrad Wojciechowicz, Damian Bialik.

Organizatorzy: Młodzież z Kruszewa i Jawor,

Radna Gminy Goworowo Agata Majk,

GOKSiR w Goworowie.

 

czwartek, 28 Sierpień 2014, 11:46 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 577
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że na dzień 02 września 2014 r. zwołałam XLVII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo  o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2014 roku.
 6.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

2)    rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Kobylin,

3)    zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

czwartek, 28 Sierpień 2014, 08:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 465
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 1 września 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja nad propozycją stawek :

– podatku od nieruchomości na 2015 r.,

– opłat za odbiór odpadów komunalnych,

– za pobór wody i kanalizację na 2015r.

 1. Omówienie materiałów na sesję.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

wtorek, 26 Sierpień 2014, 09:08 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 480
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 01 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie skargi.
 3. Analiza proponowanych stawek podatku od nieruchomości i stawek za odbiór odpadów komunalnych na 2015 r.
 4. Rozpatrzenie wniosku.
 5. Omówienie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rafał Iwański

wtorek, 26 Sierpień 2014, 09:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 492
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLVI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że na dzień 29 lipca 2014 r. zwołałam XLVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo  o godz. 10.00.

poniedziałek, 21 Lipiec 2014, 12:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 468
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji.

W dniu 21 lipca 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Zapoznanie z programami pomocy społecznej:

– na rzecz osób starszych w Gminie Goworowo na lata 2014-2021,
– wspierania rodziny w Gminie Goworowo na lata 2014-2016,
– strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2021.

3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2021,
– zmian w budżecie gminy Goworowo na 2014 r.

4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady
Karolina Łazicka

wtorek, 15 Lipiec 2014, 15:06 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 517
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XLV SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

 • 25 czerwca 2014 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Goworowo, na której Rada Gminy dokonała podsumowania wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2013 r.  Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2013 r.

Ponadto na sesji zostały podjęte uchwały w sprawach:

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury sportu  i Rekreacji w Goworowie za 2013rok,

2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2013 rok,

3)  zawarcia umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim Liderem Projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”,

4) upoważnienia kierownika GOPS w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących programu dla rodzin wielodzietnych,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024,

6)  zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r.

 

                                                                                           Sporządziła

                                                                                     Elżbieta Owczarek

 

czwartek, 26 Czerwiec 2014, 11:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 511
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLV SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że na dzień 25 czerwca 2014 r. zwołałam XLV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

poniedziałek, 23 Czerwiec 2014, 07:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 491
Strona 20 z 35« Pierwsza...10...1819202122...30...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011