Gmina Goworowo

dziś jest: 24 stycznia 2020
Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej poszerzone o cały skład Rady .

Porządek posiedzenia

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

wtorek, 21-03-2017, 12:50 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 604
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXIV SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 27 marca 2017 r. zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2.   Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3.    Zakończenie obrad  Sesji.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania

projekt uchw. w spr. opłat za odpady komunalne

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 r. 27.03.17.

projekt uchw. w spr. zmian w WPF 27.03.17.

projekt uchw. w spr. sieci szkół 27.03.17

 

 

 

wtorek, 21-03-2017, 12:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 634
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 10 marca 2017 r. zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o możliwości gazyfikacji gminy Goworowo.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • określenia kryteriów obwiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia
 • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której Gmina Goworowo jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2017 r.,
 • zmiany uchwały Nr XIII/88/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

10.Komunikaty i sprawy organizacyjne.

11.Zakończenie obrad  Sesji.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. inkasentów

projekt uchw. w spr. przyjęcia ‚Programu nad zwierzętami bezdomnymi

projekt uchw. w spr. rekreutacji do I kl. szkoły podst.

projekt uchw. w spr. rekrutacji do przedszkola

projekt uchw. w spr. zaliczenia drogi do kat .dróg gminnych

projekt uchw. w spr. zmiany Strategii

 

 

wtorek, 07-03-2017, 10:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 566
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY KULTURY I ZDROWIA

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

 

wtorek, 28-02-2017, 13:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 531
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

W dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

 

wtorek, 28-02-2017, 13:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 576
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

W dniu 3 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 3. Rozpatrzenie pisma OSP Kunin – wypracowanie stanowiska.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

 

 

wtorek, 28-02-2017, 13:29 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 549
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

czwartek, 09-02-2017, 14:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 679
INFORMACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XXXI sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczył Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki. Przedstawił propozycje planowanej do realizacji przez Powiat inwestycji drogowej na naszym terenie w zakresie przebudowy mostów na drogach powiatowych na rzece Orz i jej dopływach wraz z dojazdami oraz przebudowy ul. Sienkiewicza, ul. Ks. Dulczewskiego (ścieżka rowerowa) i drogi powiatowej Goworowo-Suchcice – Grodzisk Duży (wraz ze ścieżką rowerową).

czwartek, 09-02-2017, 12:46 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 895
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 13 lutego 2017 r. zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

10.Komunikaty i sprawy organizacyjne.

11.Zakończenie obrad  Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

projekt uchw. w spr. inkasa dla sołtysów

projekt uchw. w spr. sieci szkół 13.02.17

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy finans. pow. ostrołęckiemu

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie na 2017 r. 13.02.17

projekt uchw. w spr. zmian w WPF 13.02.17

 

 

czwartek, 09-02-2017, 08:54 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 620
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXXI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 31 stycznia 2017r. zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII, XXVIII, XXIX, XXX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r. w związku z realizacją zadań pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie” i „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej”
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo,
 • zmian w Statucie Gminy Goworowo,
 • zmian w Statucie ŚDS w Czarnowie,
 • zasad na jakich radnemu rady gminy przysługują diety.
 1. Przedstawienie planów pracy stałych komisji i Rady Gminy na 2017 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji i Rady za 2016 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad  Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. zmiany w Statucie Gminy

projekt uchw w spr. zmian w WPF 2017

projekt uchw. w spr. diet dla radnych

projekt uchw. w spr. opłat za przedszkole

projekt uchw. w spr. sieci szkół

projekt uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki WFOŚiGW

projekt uchw. zmiany w budżecie 2017

projekt uchw. zmiany w statucie ŚDS

 

 

 

wtorek, 31-01-2017, 07:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 682
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011