Gmina Goworowo

dziś jest: 21 października 2019
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016,

– zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028.

 1. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

 

 

 

 

 

 

 

piątek, 04 Listopad 2016, 13:14 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 577
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że dnia 3 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji;

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

poniedziałek, 31 Październik 2016, 14:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 587
POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA i PORZĄDKU

 

W dniu 24 października 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

 1. Przyjęcie protokołu
 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

– określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Goworowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goworowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r,

– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,

 1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

piątek, 21 Październik 2016, 12:54 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 593
POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

W dniu 24 października 2016 r. o godz. 12.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej .

Tematem posiedzenia :

 1. Przyjęcie protokołu.
 2. Ciąg dalszy prac nad projektem Statutu Gminy Goworowo
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Rafał Iwański

piątek, 21 Październik 2016, 12:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 553
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że dnia 17 października 2016 r.  o godz. 17.00 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji;

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

piątek, 14 Październik 2016, 13:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 613
ZAPROSZENIE NA XXVI SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 19 października 2016r. zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy .
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe,
 • uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie,
 • zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli problemowej.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

 

Projekt Uchwały w spr. uchwalenia Statutu GOPS w Goworowie

Projekt Uchwały w spr. zlecenia kontroli problemowej

Projekt Uchwały w spr. zmian w budżecie GM Goworowo

Projekt Uchwały zm. uchwałę w spr. gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku

piątek, 14 Październik 2016, 12:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 656
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

W dniu 3 października 2016 r. o godz. 14. 00 w sali nr 16 odbędzie się posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu.
 2. Wybór przewodniczącego komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

 

wtorek, 27 Wrzesień 2016, 12:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 614
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 29 września 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za  I półrocze 2016 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

wtorek, 27 Wrzesień 2016, 12:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 589
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 22 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie pism :

– dot. zabezpieczenia środków w budżecie na 2017r.,

– dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

piątek, 16 Wrzesień 2016, 13:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 609
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 22 września 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za  I półrocze 2016 r.
 3. Rozpatrzenie pism kierownika GOPS dot. środków finansowych w dz. pomoc społeczna.
 4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 16 Wrzesień 2016, 13:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 631
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011