Gmina Goworowo

dziś jest: 14 sierpnia 2020
Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

W dni 17 maja 2016 r. o godz. 12.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Opracowywanie propozycji do zmian Statutu Gminy Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Danuta Domasik

piątek, 13-05-2016, 14:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 776
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015r.
 2. Spawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Gałązka

wtorek, 10-05-2016, 13:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 907
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY KULTURY I ZDROWIA

W dniu 16 maja 2016r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. w dziale oświata.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

wtorek, 10-05-2016, 13:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 848
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

Zawiadamiam że 10 maja 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2015 r. z udziałem kierowników jednostek
 2. Przyjęcie protokołów.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 06-05-2016, 11:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 850
ZAPROSZENIE

zaproszenie

środa, 20-04-2016, 08:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 724
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 22 kwietnia 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej:

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z działalności GOPS i realizacji programów.
 2. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Sprawy bieżące

 

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

Krzysztof Zięba

 

środa, 20-04-2016, 07:07 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 830
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniu 20 kwietnia 2016r. o godz. 13.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Gałązka

 

środa, 20-04-2016, 07:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 836
INFORMACJA Z XXI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

11 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 odbyła się XXI sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczył Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki. Przedstawił stan realizacji zadania „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W na odcinku Kamianka – Goworowo” i propozycje dla kontynuowania tego zadania.

Rada zajęła pozytywne stanowisko do przedstawionej propozycji.

Pan Starosta przedstawił także planowane w kolejnych latach działania inwestycyjne Powiatu na terenie gminy Goworowo. Podziękował za dotychczasową dobrą współpracę.

W sesji udział wzięli: radni, sołtysi, kierownicy i dyrektorzy jednostek, mieszkańcy gminy.

Rada uchwaliła następujące uchwały w sprawach:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo”
 • likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie.

sporządziła

Elżbieta Owczarek

 

 

piątek, 15-04-2016, 11:46 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 909
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI OŚWIATY KULTURY i ZDROWIA

W dniu 7 kwietnia 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i wydanie opinii o utworzeniu klasy sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

środa, 06-04-2016, 10:01 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 810
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO i GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

środa, 06-04-2016, 09:54 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 806
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011