Gmina Goworowo

dziś jest: 22 listopada 2019
Imieniny: Cecylii, Marka, Maura
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 22 sierpnia 2019r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2019r.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

wtorek, 20 Sierpień 2019, 15:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 110
XII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 27 sierpnia 2019r. zwołuję XII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi ostrołęckiemu na realizację zadania pn.” Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie opłaty targowej,
 • w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Goworowo na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”,
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
 • w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,
 • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Goworowo.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

do pobrania:

proj. uchw w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

proj. uchw. w sparwie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Goworowo

proj. uchw. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

proj. uchw. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 – 2022, z perspektywą na lata 2023 – 2026”

proj. uchw. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 4403W od drogi ……..

proj. uchw. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników

proj. uchw. w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.57.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie opłaty targowej

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028

wtorek, 20 Sierpień 2019, 15:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 166
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Goworowo 05.08.2019r.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 5 sierpnia 2019r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania drogowego.

 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

piątek, 02 Sierpień 2019, 12:19 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 128
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2019r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jakub Podleś

piątek, 26 Lipiec 2019, 12:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 126
XI sesja Rady Gminy Goworowo oraz podziękowania dla sołtysów i radnych za kadencję 2014-2018

Sołtysi i Radni – pośrednicy między mieszkańcami a władzami gminy, którzy dbają o sprawy lokalnej społeczności. Zwołują zebrania wiejskie, pełnią rolę mężów zaufania w środowisku lokalnym i głowią się nad wykorzystaniem funduszu sołeckiego – często bywają niezastąpieni.

Władze gminy Goworowo doceniły pracę swoich sołtysów i radnych, honorując ich pamiątkowymi listami gratulacyjnymi na koniec kadencji 2014-2018. 16 lipca 2019r. podczas XI sesji Rady Gminy Goworowo Wójt Gminy wraz z przewodniczącą Rady Gminy Goworowo Panią Krystyną Subczyńską złożyli podziękowania sołtysom i radnym składając wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując również za wysiłek włożony na rzecz rozwoju poszczególnych sołectw Gminy Goworowo i życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Kamila Lipka

podinsp. ds. obsługi rady i jej organów

środa, 17 Lipiec 2019, 15:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 290
Transmisja – XI Sesja Rady Gminy Goworowo – 16.07.2019r.
wtorek, 16 Lipiec 2019, 11:42 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 247
XI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 16 lipca 2019r. zwołuję XI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.

6 .  Rozpatrzenie projektów uchwał:

wtorek, 09 Lipiec 2019, 08:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 215
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 11 lipca 2019r. o godz. 13.00 w sali  nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie i omówienie pism w sprawie:
 • zagospodarowania obiektu byłej Szkoły Podstawowej w Kruszewie,
 • rozważenie zakupu i montażu czterech kamer na terenie miejscowości Goworowo.
 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

wtorek, 09 Lipiec 2019, 08:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 127
Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 1100  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr IV z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i ocena ich realizacji w ramach współfinansowania działalności na terenie Gminy Goworowo.
 4. Ocena oferty i harmonogramu zajęć organizowanych podczas wakacji w poszczególnych placówkach oświatowych, GOKSiR i Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie
 5. Przedstawienia przez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej planowanych działań na 2019r. pod kątem rozwoju czytelnictwa w gminie .
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Justyna Kępa

czwartek, 13 Czerwiec 2019, 14:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 222
Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019r o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr III z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie informacji o zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacja o działalności OSP w 2018 roku.
 4. Wypracowanie stanowiska dot. pisma w sprawie zorganizowania wyjazdowego posiedzenia komisji do miejscowości Brzeźno.
 5. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

czwartek, 13 Czerwiec 2019, 14:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 154
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011