Gmina Goworowo

dziś jest: 12 listopada 2018
Imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Goworowie

z dnia 16 marca 2018 r.

 

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych

czwartek, 29 Marzec 2018, 11:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 135
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

W dniu 23 marca 2018 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia;

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Omówienie projektów uchwał.

Sprawy bieżące.

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                    Jerzy Manowski

środa, 21 Marzec 2018, 14:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 151
Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 26 marca 2018 r. zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

wtorek, 20 Marzec 2018, 14:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 178
Informacja

Gminna Komisja Wyborcza w Goworowie  informuje, że w dniu 12 marca 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie komisji –  sala nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się losowanie list kandydatów na radnych do Rady Gminy Goworowo w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 8 kwietnia 2018 r.

 

                                                                                           Przewodniczący GKW

                                                                                            Elżbieta Owczarek

środa, 07 Marzec 2018, 12:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 173
Wspólne posiedzenie komisji

W dniu 6 marca 2018 r. o godz. 12.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Tematem posiedzenia będzie omówienie spraw bieżących.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

piątek, 02 Marzec 2018, 08:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 155
Zawiadomienie o Komisji

W dniu 2 marca 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Polityka gminy w zakresie nagradzania za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
 3. Sprawy organizacyjno-kadrowe w oświacie.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Barbara Fronczyk

czwartek, 01 Marzec 2018, 15:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 155
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam że  na dzień 26 lutego 2018 r. zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 6. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

 

projekt uchw. w spr. podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze

poniedziałek, 19 Luty 2018, 15:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 163
Informacja o Gminnej Komisji Wyborczej

piątek, 16 Luty 2018, 11:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 189
Sesja Rady Gminy Goworowo

W dniu 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjne w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Goworowo. Rada Podjęła 5 uchwał, w tym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w związku z realizacją wspólnej z powiatem inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”

W związku z planowaną realizacją tego zadania przez Powiat Ostrołęcki na sesję zostali zaproszeni Wicestarosta Ostrołęcki Krzysztof  Parzychowski i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce Artur Bakuła.  Pan Wicestarosta przedstawił koszt inwestycji zlokalizowanej na terenie naszej gminy, który wynosi 12 mln. zł, oraz planowany zakres robót obejmujący przebudowę pięciu małych obiektów mostowych oraz kompleksową przebudowę mostu na rzece Orz w msc Goworowo. Planowana jest również przebudowa dojazdów do obiektów mostowych, które usytuowane są w ciągu dróg powiatowych  DP nr 2586W Grodzisk-Goworowo, DP nr 2572W  Goworowo – Ludwinowo – Kaszewic – Kunin, DP nr  2573W Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin oraz DP Szczawin – Grodzisk Mały. Łączna długość wynosi ok. 9,7 km.

Pomoc finansowa Gminy na wymienione zadanie inwestycyjne wynosi 2.500.000 zł.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

W trakcie sesji Pani Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Kulesza wręczyła nagrodę dla Jakuba Zięby za uczestnictwo w Plebiscycie Tygodnika Ostrołęckiego „Piłkarz Roku Senior”.

 

 

Przygotowała:

Elżbieta Owczarek

czwartek, 25 Styczeń 2018, 13:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 200
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam że  na dzień 22 stycznia 2018 r. zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.
 1. Przyjęcie planów pracy rady i  komisji  na 2018 rok.
 2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 4. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 5. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy powiatowi

projekt uchw. w spr. wysokości opłat za przedszkole

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gm. Goworowo na 2018 r.

projekt uchw. zmiany w WPF 2018-2028

wtorek, 16 Styczeń 2018, 14:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 161
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011