Gmina Goworowo

dziś jest: 23 października 2019
Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

Zawiadamiam, że 12 lutego 2015 r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej poszerzone o pozostałych radnych z następującym porządkiem:
1. Opracowanie planu pracy na 2015 r.
2. Przedstawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i projektów.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Manowski

środa, 11 Luty 2015, 08:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 624
ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 02 lutego 2015 r. zwołałem V Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.30.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie,
2) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
6. Przyjęcie planów pracy rady i komisji na 2015 r.
7. Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Rafał Iwański

Projekt Uchwały

Projekt Uchwały

wtorek, 27 Styczeń 2015, 10:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 733
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY

Zawiadamiam, że 26 stycznia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia z udziałem wszystkich radnych.

Temat posiedzenia :

 1. Omówienie i wypracowanie stanowiska dot. reorganizacji w oświacie.
 2. Propozycje do planu pracy komisji na 2015 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

czwartek, 22 Styczeń 2015, 13:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 740
IV SESJA RADY GMINY GOWOROWO

 IMG_6802

29 grudnia 2014 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się IV sesja Rady Gminy Goworowo. w sesji udział wzięli radni w pełnym składzie oraz:

piątek, 02 Styczeń 2015, 10:17 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 956
INFORMACJA

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY GOWOROWO PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. 13.00 – 15.00 W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO POKÓJ NR. 16.

 

piątek, 02 Styczeń 2015, 09:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 707
POSIEDZENIE III SEJI RADY GMINY GOWOROWO

 IMG_6780

W dniu 18 grudnia 2014 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Goworowo.

Na sesji podjęto 4 uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 r.,
 • powołania doraźnej komisji statutowej,
 • uchwalenia programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

czwartek, 18 Grudzień 2014, 12:44 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 877
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na dzień 18 grudnia 2014 r. zwołałem III Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 11.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 r.,
 • powołania doraźnej komisji statutowej,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.
 1. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

poniedziałek, 15 Grudzień 2014, 12:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 742
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

15 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji . Tematem posiedzenie będzie analiza projektu budżetu Gminy Goworowo na 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

piątek, 12 Grudzień 2014, 10:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 709
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

11 grudnia 2014 r. o godz. 13.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 3. analiza projektu budżetu Gminy Goworowo na 2015 r.
 4. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

 

czwartek, 11 Grudzień 2014, 08:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 730
POSIEDZENIE II SESJI RADY GMINY GOWOROWO

zdjęcia SesjaII 005

II Sesja Rady Gminy Goworowo zwołana została zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce Nr 78/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. Termin sesji ustalono na 4 grudnia 2014 r. na godz. 15.00.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Goworowo Rafał Iwański.

piątek, 05 Grudzień 2014, 14:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1144
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011