Gmina Goworowo

dziś jest: 13 lipca 2020
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY KULTURY I ZDROWIA

 

Zawiadamiam, że dnia 04 kwietnia 2016r. o godz. 15. 00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia poszerzone o cały skład Rady.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

środa, 30-03-2016, 14:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 770
Kunin – Przedświąteczna sesja Rady Gminy

sesja007

„Są takie dni w kalendarzu, na które czekamy z tęsknotą, starannie się do nich przygotowujemy, by przeżyć je jak najpiękniej.
Już wkrótce uroczyste bicie dzwonów i radosny śpiew „Alleluja” oznajmią nam, że nadeszły największe dla chrześcijan święta – Wielkanoc.”

środa, 23-03-2016, 19:29 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1276
XX SESJA RADY GMINY GOWOROWO

21 marca 2016 r. o godz. 11.00 odbyła się XX sesja Rady Gminy podczas której przeprowadzona została przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce i Posterunek Policji w Goworowie konsultacja społeczna w formie debaty na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Goworowo w ramach trwających prac nad wdrożeniem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Obecni byli: Komendant Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce insp. Stanisław Szcześniak z Policjantami Komendy, kierownik Posterunku Policji w Goworowie asp. sztab. Roman Kuczewski z dzielnicowym miejscowego Posterunku. W sesji udział wzięli radni, sołtysi, kierownicy i dyrektorzy jednostek, mieszkańcy gminy.

Ponadto radni uchwali następujące uchwały w sprawach:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie”,
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2016 r.”
 • zmieniająca uchwałę Nr XVIII/175/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne, które uświetnił program słowno-muzyczny z okazji Świąt Wielkanocnych w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuninie.

IMG_7929

wtorek, 22-03-2016, 14:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1105
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

 

Zawiadamiam, e w dniu 17 marca 2016r. o godz. 14.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

piątek, 11-03-2016, 15:07 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 728
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2016r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

 

piątek, 11-03-2016, 15:01 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 804
ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

 

Zawiadamiam, że na dzień 21 marca 2016 r. zwołałem XX Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 11.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Wystąpienie Komendanta Policji Komendy Miejskiej w Ostrołęce nt. założenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce oraz kierownika Posterunku Policji w Goworowie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Goworowo.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie”,
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2016 r.”
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

Projekty uchwał:

projekt uchw. w spr. Program opieki nad zwierzętami

projekt uchw. w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

projekt uchw. w spr. pożyczki z WFOSiGW

projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016

projekt uchwały w spr. zmian w WPF na lata 2016-2028

środa, 09-03-2016, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 808
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 8 lutego 2016r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 05-02-2016, 07:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 802
ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 28 stycznia 2016 r. zwołałem XIX Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo na lata 2016-2020,
 • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym,
 • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo,
 • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
 1. Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

Do pobrania:

Projekt uchwały

Załącznik do uchwały – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Goworowo

projekt uchwały – rekrutacja G-1 2016

projekt uchwały – rekrutacja SP 2016

projekt uchwały- rekrutacja przedszkola 2016

czwartek, 21-01-2016, 08:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 818
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2016r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2016r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

czwartek, 14-01-2016, 10:14 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 781
INFORMACJA – POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 19 stycznia 2016r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opracowanie planu pracy na 2016 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

środa, 13-01-2016, 13:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 856
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011