Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji

W dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z 11.03.2013r.
 2. Omówienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.
 3. Inwestycje na 2014 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2012 r.
 5. Sprawa herbu Gminy Goworowo.
 6. Sprawy różne.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

piątek, 05 Kwiecień 2013, 09:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 663
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 27 marca 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie  z protokołem głosowania – wybór herbu gminy Goworowo.
 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem komisji pracującej nad wyborem herbu Gminy Goworowo.
 3. omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                  Karolina Łazicka

wtorek, 26 Marzec 2013, 13:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 638
Zaproszenia na posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 27 marca 2013 r. zwołałam XXXIII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII  Sesji Rady Gminy.
5. Wybór herbu Gminy Goworowo

– dyskusja

– głosowanie

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021,

b)    zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.,

c)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu w Ostrołęce w sprawie utrzymania dróg powiatowych,

e)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo” w 2013 r.,

f)      przyjęcie Planu Odnowy miejscowości Brzeźno,

g)    przyjęcie Planu Odnowy miejscowości Pasieki

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 18 Marzec 2013, 09:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 675
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na dzień 15 marca 2013 r. zwołałam XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo  o godz. 14.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

 

wtorek, 12 Marzec 2013, 08:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 642
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

porządek posiedzenia;

1. Omówienie projektów uchwał:

a)  opłaty targowej,

b)  przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie,

c) przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

 

piątek, 22 Luty 2013, 07:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 607
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ PRZWODNICZĄCĄ RADY GMINY GOWOROWO

Przewodniczący Rady Gminy Goworowo Karolina Łazicka przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  w Urzędzie  Gminy Goworowo pokój nr 18 w godz. od 16.00 do godz. 17.00.

 

środa, 20 Luty 2013, 15:14 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 722
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXI SEJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Goworowo.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podziękowanie i wręczenie nagród uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX  Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) opłaty targowej,

b) przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie,

c) przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 18 Luty 2013, 15:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 668
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 16 w Urzędzie

Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia :

 1.  Dyskusja  dotycząca racjonalizacji wydatków w oświacie w związku ze złożonym wnioskiem Komisji Oświaty dot. oszczędności w oświacie.
 2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

wtorek, 12 Luty 2013, 14:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 699
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 11 lutego 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja  dotycząca racjonalizacji wydatków w oświacie w związku ze złożonym wnioskiem Komisji Oświaty dot. oszczędności w oświacie.
 3. Omówienie propozycji zadań  inwestycyjnych  na lata 2014-2020.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

piątek, 08 Luty 2013, 09:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 713
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.

 

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                          Karolina Łazicka

poniedziałek, 28 Styczeń 2013, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 737
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011